УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Научни сарадник

Департман за урбанизам

Број кабинета: 305

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбани дизајн; урбанистичко пројектовање;
урбанистичко и просторно планирање; урбана регенерација;
интегрални урбани развој

Татјана Ј. Мрђеновић је дипломирала на Архитектонском факултету у Београду 2001. 2012. брани докторску дисертацију под називом: Принципи интегралног урбаног дизајна у процесу урбане регенерације, ментор: проф. др Владан Ђокић, са оценом 10, освојивши 100 поена. 2011. Стиче лиценцу 200 за одговорног урбанисту.

Од 2002. се перманентно усавршава на преко 20 националних и интернационалних професионалних курсева. 2013 је аутор и коаутор два рада на Thomson Reuters SCIE листи: Urban regeneration: Questioning the subject и Designing/Modeling the Space for Urban Regeneration: Pros and Cons. 2011. је у националном часопису објавила рад: Integrative urban design in regeneration – Principles for achieving sustainable places. 2011. је аутор са групом аутора монографије: Urban Regeneration of Protected Ambients in the Context of Sustainable Development: Bač Fortress Suburbium. Иновирала је метод: Интегрална игра урбаног дизајна.

Од 2009–2010. је била национални косултант GIZ-a и коауторизовала је интегралну стратегију: Draft Plan for Tourist Valorization of Golubac Fortress. Од 2005–2009. је била национални консултант UN-Habitat SIRP за комоненту Интегралног локалног развоја и ГИС-а (ТИС-а). Сертификован је тренер од UN-Habitat-а и FGMAMOR-а за тематику: Конфликт менаџмента и комуникације, Партиципативног планирања и групног доношења одлука, Акционог планирања, Анализе стејкхолдера, Лидерства и модерне управе, писање и апликацију ЕУ пројеката, Одрживих транспортних система, ГИС-а. Од 2005. учествује на научно-истаживачким пројектима ФП6 на тему Одрживих транспорних система, као и на два национална пројекта.

Освојила је са групом аутора међународну награду на тему примене ИКТ-а у урбаном развоју. Такође, ментор је на награђеном студенском раду у оквиру националног интердисциплинарног конкурса Одрживи млади – Одговорна будућност. Од 2003. ради на координацији, експертизи и синтези више просторних, генералних и планова детаљне регулације као и урбанистичких пројеката и студија.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Mr%C4%91enovi%C4%87%2C+Tatjana