УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 250

Ужа научна област:
архитектонске конструкције, материјали и физика зграда

Области истраживања:
архитектонске конструкције, материјали и физика зграда;
пројектовање и изградња енергетски ефикасних зграда;
технологије обнове зграда;
савремени концепти материјализације фасада и кровова;
индустријализована и префабрикована градња;
употреба обновљивих извора енергије у архитектури – пасивни и активни соларни системи

Александра Крстић-Фурунџић је, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1978), специјализирала (1983), магистрирала (1988) и докторирала (1992) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Руководилац је Департмана за архитектонске технологије. Гостујући је професор на Архитектонско-грађевинском факултету у Бања Луци.

Професионално ангажовање усмерено је на области архитектонске конструкције, материјали и физика зграда, и еколошки и енергетски оджива архитектура. Студијске боравке имала на Kungl. Tekniska Hogskolan, Department Architecture Building Design, Sweden и Technische Universiteit Eindhoven and the Center for Building and Systems TNO-TU/e, Netherlands. Члан је редакционог одбора међународних часописа The International Journal of Sustainable Built Environment, Gulf Organization for Research & Development, Elsevier и Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering and Architecture at Kaunas University of Technology. Као члан Мanagement Committee и радних група учествује у већем броју међународних истраживачких пројеката у оквиру European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research. Део стручног рада односи се на вештачења, стручне студије и експертизе.

Објавила је више књига, поглавња у међународним и националним монографијама, радова у међународним и домаћим часописима и зборницима конференција: Potential for reduction of CO2 emissions by integration of solar water heating systems on student dormitories through building refurbishment, Sustainable Cities and Society, Volume 2, Issue 1, Elsevier (2012, са Косорић, В. и Голић, К.); General model of solar water heating system integration in residential building refurbishment – Potential energy savings and environmental impact, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Volume 15, Issue 3, Elsevier (2011, са Косорић, В. и Голић, К.); Light pollution and energy savings, Journal of Lighting Engineering, No. 15 (2012, са Костић, A. и Станковић, Б.); PV Integration in Design of New and Refurbishment of Existing Buildings: Educational Aspect, JAAUBAS-Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, Volume 4 (Supplement), University of Bahrain (2007); Разноврсност материјализације архитектонских структура (2003); Основе материјализације савремених индустријализованих објеката (2000); Serbia, у European Carbon Atlas, Low Carbon Urban Built Environment (2009, са Ђукић, А.); Improvement of the suburban housing; Case Study: Karaburma, Belgrade, Serbia, у Improving the Quality of Suburban Building Stock (2012, са Ђукић, А.); Geometric Complexity of Freeform Glass Facade Design, у Recent, Current & Near-Future Research on Structural Glass (2012, са Косић, Т. и Ставрић, М.); Environmental impact of an industrial estate refurbishment into a housing complex, у Proceedings of Exergy, Life Cycle Assessment and Sustainability Workshop & Symposium (2013, са Станковић, Б, Миљуш, M. и Спасојевић, С.); Architectural aspect of structural glass roof design, у Proceedings of the Conference on Structural Glass (2013, са Косић, Т. и Терзовић, Ј.); Assessment оf the scenarios of an office building in terms of energy and environmental sustainability, у Зборнику конференције Environment & Clean Technologies, SEEP (2012, са Косић, Т.); Architectural Aspect of Structural Design of Glass facades/Glass Skin Applications, у Proceedings of the Conference on Architectural and Structural Applications of Glass (2012, са Косић, Т.); Improvement of Energy Efficiency of Office Building in Belgrade by Application of PV Modules, у Proceedings of the 2nd International Conference – Advanced Construction (2010, са Судимац, Б.)