UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

03Ahexa360

Dobrodošli na veb izložbu projekata urađenih na predmetu Studio 03A – Razvoj projekta, u petom semestru Osnovnih akademskih studija u školskoj 2017/18. godini, sa zajedničkom temom Izložbeni centar – Dunavski paviljon. Selekciju radova čine najbolji projekti iz 12 različitih studija u okviru programa Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18 – III godina i Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18 – III godina.

Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18 – III godina
Studijska celina STUDIO 03A
OASA-35070 – Studio 03A – Razvoj projekta

Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18 – III godina
Studijska celina STUDIO 03A
IASA-35070 – Studio 03A – Razvoj projekta

201718_Misic,Vicovac,Terzic_cover

Luka Mišić, Dušan Vićovac, Vukašin Terzić – Izložbeni centar – Dunavski paviljon, 2018.
Kao rezultat težnje da tokom svog školovanja studenti treba da se nađu u različitim situacijama koje će im omogućiti da spoznaju celovitost i kompleksnost procesa projektovanja zgrada, kao i potrebe da im se približi budući rad u praksi, sastavni deo nastavnog plana i programa Osnovnih akademskih studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu predstavlja Studio 03a – Razvoj projekta na trećoj godini osnovnih studija. Rad na ovom programu, koji se sprovodi u formi studija, realizuju nastavnici i saradnici Departmana za arhitektonske tehnologije, a specifičan je po tome što obuhvata polje delovanja različitih oblasti Departmana – domen arhitektonskih konstrukcija, materijala i fizike zgrada, odnosno, domen arhitektonskog konstrukterstva i konstruktivnih sistema. Shodno tome, i konkretan zadatak koji studenti imaju pred sobom je višestruko složen.

Program i sadržaj predmeta su koncipirani sa namerom da kroz evoluciju i razradu sopstvenog projekta (od idejnog rešenja do glavnog arhitektonskog projekta, uz razradu karakterističnih detalja), studenti unapređuju prethodno stečena znanja, prevashodno iz delokruga rada Departmana za arhitektonske tehnologije, koja ovom prilikom primenjuju na sintetički način i uz uvažavanje kompleksnosti arhitektonske struke. U tom procesu, studenti imaju zadatak da integralno pristupe procesu projektovanja, i da uz rešavanje funkcionalnih i oblikovnih karakteristika objekta, izvrše adkevatan odabir materijala i sklopova, uključujući i elemente projekta konstrukcije.

Pored toga, u svom radu tokom semestra, studenti se upoznaju sa potrebnim sadržajem tehničke dokumentacije u svim fazama projektovanja, kao i sa relevantnom regulativom iz domena arhitektonskog projektovanja i građenja, sagledavajući uticaj koji ona ima na proces projektovanja. Zadatak koji studenti imaju pred sobom predstavlja simulaciju celokupnog projektantskog postupka, sa idejom da im se na dati način ukaže na nužnost usaglašavanja različitih zahteva prilikom rešavanja određenog arhitektonskog problema u praksi, kao i na potrebu timskog rada.

U tekućoj 2017/18 školskoj godini, rad sa studentima na predmetu je bio organizovan u 12 studija/sala, uz učešće nastavnika i saradnika iz odgovarajućih oblasti rada Departmana, kao i određenog broja studenata-demonstratora. Studenti su pred sobom imali jedinstveni projektni zadatak – projektovanje IZLOŽBENOG CENTRA – DUNAVSKI PAVILJON na lokaciji Marine Dorćol u Beogradu. Uprkos unapred određenom osnovnom okviru projekta (gabarit, dispozicija i osnovni sadržaj izložbenog paviljona) definisanim projektnim zadatkom, specifičnost teme i konteksta zadatka doprineli su da studenti u svojim projektima ispolje izuzetnu kreativnost, maštovitost i raznolikost.

U nastojanju da se široj javnosti pokažu ostvareni rezultati rada na ovom predmetu, izložba prikazuje odabrane radove iz svakog od dvanaest studija koji na dostojan način reprezentuju rad u konkretnoj sali, pružajući uvid u ukupnu produkciju radova date generacije.

Studio 01

Arhitektonske konstrukcije: dr Ana Radivojević, vanredni profesor
Statika konstrukcija: Darko Pavićević, asistent
Arhitektonske konstrukcije: Nevena Lukić, asistent


Grupa 01: Aleksandra Đalović, Marija Bošković, Miljana Dobrota


Grupa 02: Filip Radaković, Lazar Obućina, Miodrag Savić

Studio 02

Arhitektonske konstrukcije: dr Aleksandar Rajčić, vanredni profesor
Statika konstrukcija: Jefto Terzović, docent
Statika konstrukcija: Milica Petrović, asistent


Grupa 01: Isidora Cvetković, Jelena Holasek, Dragana Ranđelović


Grupa 02: Dušica Erić, Andrija Vujović, Branko Gulan

Studio 03

Arhitektonske konstrukcije: arh. Zoran Stepanović, docent
Statika konstrukcija: dr Jelena Milošević, docent
Arhitektonske konstrukcije: Dijana Savanović, asistent


Grupa 01: Liz Edgar, Jovana Milutinović, Natalija Stanojević


Grupa 02: Đorđe Kekić, Konstantin Joksimović, Iva Šibalić

Studio 04

Arhitektonske konstrukcije: dr Ljiljana Đukanović, docent
Statika konstrukcija: dr Saša Đorđević, saradnik
Arhitektonske konstrukcije: Nikola Miletić, saradnik
Statika konstrukcija: Dragan Vuković, saradnik


Grupa 01: Igor Đurović, Tamara Kamberović, Aleksandra Đurović


Grupa 02: Marija Mićanović, Jovana Miladinović

Studio 05

Arhitektonske konstrukcije: Andrej Josifovski, asistent
Statika konstrukcija: dr Aleksandra Nenadović, docent
Arhitektonske konstrukcije: Bojana Sićović, saradnik
Statika konstrukcija: Ognjen Graovac, saradnik


Grupa 01: Jefimija Popović, Marija Milijašević, Katarina Pejić, Jasna Milosavljević


Grupa 02: Boris Ivanović, Aleksa Gajić, Milan Grujičić, Dušan Grujović


Grupa 03: Ivana Lakić, Katarina Ognjenović, Marijana Marković

Studio 06

Arhitektonske konstrukcije: dr Jasna Čikić Tovarović, vanredni profesor
Arhitektonske konstrukcije: Nikola Macut, asistent
Statika konstrukcija: dr Dejan Vasović, docent
Statika konstrukcija: dr Miodrag Grbić, saradnik


Grupa 01: Tamara Vićović, Đurđa Đukić, Katarina Jeremić, Marina Marković


Grupa 02: Olja Popović, Kristina Simić, Milica Nanić


Grupa 03: Sandra Ojdanić, Jovan Matović, Stefan Lakić

Studio 07

Arhitektonske konstrukcije: arh. Dragan Marčetić, vanredni profesor
Statika konstrukcija: dr Dejan Vasović, docent
Arhitektonske konstrukcije: Ana Nikolić, saradnik
Statika konstrukcija: dr Miodrag Grbić, saradnik


Grupa 01: Slađana Aničić, Sofija Bjegović, Natalija Vulović, Petar Đorđević


Grupa 02: Teodora Spasić, Milan Ivanović, Marko Madžarević


Grupa 02: Andrea Stanković, Vlada Lazić, Milena Guberinić

Studio 08

Arhitektonske konstrukcije: Nikola Macut, asistent
Statika konstrukcija: dr Ruža Okrajnov Bajić, docent
Statika konstrukcija: Isidora Ilić, saradnik
Arhitektonske konstrukcije: Dušan Ristić, saradnik


Grupa 01: Anđelija Anđelković, Milica Milošević, Anđela Lazarević


Grupa 02: Marko Stevanović, Ilija Nikolić, Bojan Stojiljković


Grupa 03: Nikola Mitrović, Tamara Vukotić, Maša Žujović

Studio 09

Arhitektonske konstrukcije: dr Bojana Stanković, asistent
Statika konstrukcija: dr Aleksandra Nenadović, docent
Arhitektonske konstrukcije: Nevena Alavuk, saradnik


Grupa 01: Željana Davidović, Aleksandra Dejanović, Olga Dukić


Grupa 02: Nikolina Lalić, Jovana Ropčević, Aleksandra Stijović

Studio 10

Arhitektonske konstrukcije: dr Jelena Ivanović-Šekularac, redovni profesor
Statika konstrukcija: dr Jefto Terzović, docent
Statika konstrukcija: Milica Petrović, asistent


Grupa 01: Luka Mišić, Dušan Vićovac, Vukašin Terzić


Grupa 02: Sofija Ranković, Kristina Mišković, Mitar Kovač


Grupa 03: Ana Simić, Jelena Krivokapić

Studio 11

Arhitektonske konstrukcije: dr Ana Radivojević, vanredni profesor
Statika konstrukcija: dr Radojko Obradović, docent
Arhitektonske konstrukcije: Nevena Lukić, asistent
Statika konstrukcija: Ana Kontić, saradnik


Grupa 01: Dimitrije Milić, Jovana Antić, Tijana Trbović


Grupa 02: Nevena Jeremić, Jovana Ćorković, Jelena Đurđević


Grupa 03: Ana Jovanović, Stefan Kovačević, Bojan Đekić

Studio 12

Arhitektonske konstrukcije: arh. Zoran Stepanović, docent
Statika konstrukcija: dr Žikica Tekić, vanredni profesor
Arhitektonske konstrukcije: Dijana Savanović, asistent


Grupa 01: Nenad Čavić, Uroš Majstorović, Aleksandra Čolović


Grupa 02: Mihailo Kocić, Jovana Janković, Hana Hurić, Marija Rajić


Grupa 03: Teodora Pešić, Neda Stojanović, Tijana Baltić, Lejla Toković