УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 215

Ужа научна област:
архитектонске технологије

Области истраживања:
архитектонске технологије, примена мембранских система у пројектима обнове градитељског наслеђа

Дијана Савановић (1991) завршила је Основне академске студије (2013) са просечном оценом 9.14/10 и Мастер академске студије (2015) на Департману за архитектонске технологије са просечном оценом 9,93/10 на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Дипломирала је оценом 10 под менторством редовног професора Др Бранислава Жегарца са темом Музеј аутомобила – изазов нових материјала и технологија.

Од 2016. године је студент Докторских академских студија на истоименом факултету и бави се истраживањем примене мембранских структура у пројектима обнове градитељског наслеђа.

У звању студента демонстратора на Архитектонском факултету Универзитета у Београду ангажована је на предмету Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције (2014-2016), а потом у звању асистента (2017) на више предмета из области архитектонских технологија (на Основним академским студијама): Синтеза елемената и склопова – Пројекат зидане зграде, Студио 02б – Архитектонске конструкције, Студио 03а – Развој пројекта.

Као члан ауторских тимова учествовала је у изради више архитектонско-урбанистичких конкурсних решења, међу којима су ISOVER студентски конкурс (Multi comfort housing in Mannheim), као и урбанистичко-архитектонски конкурс за израду решења за три јавна градска простора на територији Градске општине Стари град у Београду (2013). Пројектантску праксу стицала је радећи у пројектним бироима.

Учествовала је на више студентских изложби, међу њима је и изложба дипломских пројеката у окиру РИБА акредитације 2015. године и одабраних студентских радова Основних студија 2013.године и Мастер студија у аули Архитектонског факултета 2014. и 2015. године.

Била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2012-2015).

Као докторант и истраживач укључена је у научноистраживачки пројекат III43007: Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину. Праћење утицаја, ублажавање и адаптација (2018).

Дијана Савановић – портфолио