УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 347а

Ужа научна област:
архитектонско конструктерство

Области истраживања:
архитектонско конструктерство

Дарко Павићевић, рођен је у Горњем Милановцу 1991. године, где завршава основно образовање, средњу грађевинску школу завршава у Чачку, на одсеку Грађевинарство и геодезија. На Архитектонском факултету Универзитета у Београду завршава основне академске студије са просечном оценом 9,15, као и мастер академске студије (смер: Архитектонске технологије) које завршава са просечном оценом 9.41. Дипломирао је код ментора в.проф. Горана Војводића са оценом 10.

На завршној години мастер академских студија (2015) биран је у звање сарадника у настави из области архитектонског конструктерства на Департману за архитектонске технологије. На основним и мастер академским студијама сарадник је у настави на предметима из уже научне области: Механика и отпорност материјала, Принципи конструисања архитектонских објеката, Студио пројекат ( 2 – АК, М03АК).

Био је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2015), 1. место на републичком такмичењу из области Организација грађења и по основу тога стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије (2010).