УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 243

Ужа научна област:
архитектонске конструкције, материјали и физика зграда

Области истраживања:
биоклиматска и енергетски ефикасна архитектура, принципи и сертификација одрживе изградње

Бојана Зековић (1987), дипломирала је на Архитектонском факултету у Београду (2010). Током студирања стипендиста Фондације за развој научног и уметничког подмлатка и Фонда за младе таленте. Током студија учествује и награђивана на више студентских архитектонских конкурса и борави на студентској пракси у Кини (2009). Уписује докторске академске студије (2010), ужа област истраживања технологије у архитектури, менаџмент, биоклиматска и еколошка архитектура.

Исте године прошла обуку и праксу и положила испит за стицање лиценце LEED GA (Leadership in Energy and Environmental Design Green Associate). Сарадник у компанији Аtrium Consluting, рад на сертификацији пословног објеката у Словачкој по LEED стандарду (2011). Сарадник у бироу Arhisolar, рад на припреми часописа Еко Кућа (2011). Учествује и награђивана на више домаћих и међународних архитектонских конкурса (2010 – 2011).

Као докторант, стипендиста Министарства науке и просвете, а касније и као истраживач, укључена у научноистраживачки пројекат ТР36034: Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања (2010-2016). Ангажована од стране GIZ–a (Немачкa организацијa за техничку сарадњу) као део радног тима Архитектонског факултета на пројекту Енергетска ефикасност у Србији и међународним пројектима TABULA и EPISCOPE под руководством Проф. Др М. Јовановић Поповић и Доц. Д. Игњатовића.

Аутор је бројних радова објављених у међународним и домаћим научним и стручним часописима (6), радова публикованих у оквиру домаћих и међународних конференција (20), као и поглавља у научним монографијама (4). Учествује у радионици Use-Re-Use: New Belgrade, у оквиру бијенала архитектуре у Венецији (2014) – Venice Biennale Workshop: Adaptive Re-Use of the Modernist Project in the City (са Н. Ћуковић Игњатовић, Д. Игњатовић, Н. Мацут).

Интересују је теоријске поставке и практичне манифестације принципа одрживе изградње и архитектуре.