УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 350

Ужа научна област:
архитектонске конструкције, материјали и физика зграда

Области истраживања:
архитектонске конструкције, материјали и физика зграда, реконструкција и санација стамбених објеката

Никола Мацут (Београд, 1989), након завршених Основних академских студија и Мастер академских студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, уписао је Докторске академске студије (2013). Тренутно похађа трећу годину и у процесу је израде тематског истраживања које се односи на принципе реконструкција и санација бетонских префабрикованих фасадних омотача стамбених вишепородичних објеката.

Први ангажман у настави (2011) је стекао као студент сарадник и током нарадених година је ангажован на предметима из области архитектонских конструкција. Изабран је за сарадника у звању асистента (2015) за ужу научну односно уметничку област архитектонске конструкције, материјали и физика зграда.

Током досадашњих студија и рада на факултету активно учествује у изради идејних, конкурсних и извођачких пројеката архитектонских објеката. Излагао је радове на студентским изложбама и Салону архитектуре (2014). Учествовао је на радионицама: Нови модели становања за угрожене у поплавама на Архитектонском факултету Универзитета у Београду и Venice Biennale Workshop – Adaptive Re-Use of the Modernist Project in the City, Use-Re-Use: New Belgrade у оквиру Бијенала архитектуре у Венецији (2014).

Учествовао је као сарадник на изради студиjе Термовизијски Атлас Београда – студиjа Архитектонског факултета Универзитета у Београду чији је наручилац Управа за енергетику града Београда под руководством доц. Душана Игњатовића и доц. мр Наташе Ћуковић Игњатовић.

Аутор је и коаутор радова: Technological and environmental aspects of rapid housing construction, Places and Technologies 2014 (са Станковић, Б. и Ћуковић Игњатовић, Н.) и Re-Fabricate New Belgrade: Re-Inventing Prefabrication Technologies, Ignjatović, D., Ćuković Ignjatović, N. (Eds.) Use-Re-Use: New Belgrade, Архитектонски факултет, Београд (2014, са Станковић, Б.).