УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 215

Ужа научна област:
архитектонске конструкције, материјали и физика зграда

Области истраживања:
технологије грађења, енергетска ефикасност у архитектури, комфор у становању

Љиљана Ђукановић (1963) завршила је студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1989), где је магистрирала (2008, са темом: Фасадне облоге од опекарских елемената у условима савремене градње и енергетске рационализације и докторилала (2015, са темом Типологија и валоризација грађевинске структуре стамбених зграда Београда са становишта комфора становања). На Архитектонском факултету Универзитета у Београду запослена је од 1994. године. Током школске 2003/2004. године била је ангажована као хонорарни сарадник и на Грађевинском факултету Универзитета у Београду на Катедри за материјале и конструкције на предметима Зградарство и Техничко цртање.

Професионалну активност започела је већ током студија радећи као сарадник на изради архитектонских пројеката, а одмах после дипломирања запошљава се у бироу за пројектовање и инжењеринг Валтехник у Београду.

Своја научна интересовања усмерава ка областима технологије грађења (са становишта историјских и савремених конструкција), енергетске ефикасности и унапређења стамбеног фонда у циљу побољшања услова комфора. У периоду од 2010. до 2013. године учествовала је у својству истраживача на међународном пројекту ТАБУЛА (Типолошки приступ анализи грађевинског фонда): Еnergy Efficiency of Buildings – Assessment of Energy Performances of the Serbian Building Stock (Архитектонски факултет Универзитета у Београду и GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internatilnale Zusammenarbeit). Била је ангажована и на националним научноистраживачким пројектима: Енергетска оптимизација зграда у контексту одрживе архитектуре (2002-2005) и Системи двоструких фасада као фактора енергетске ефикасности објеката (2003-2006).

Аутор је бројних радова објављених у домаћим и међународним часописима, учесник међународних конференција са публикованим радовима у зборницима конференција, аутор неколико значајних поглавља у монографијама. Међу публикованим остварењима издвајају се двојезичне монографије објављене као резултат вишегодишњег рада на међународном истраживачком пројекту Табула: Национална типологија стамбених зграда Србије / National Typology of Residential Buildings in Serbia (са групом аутора, 2013), Атлас вишепородичних зграда Србије/Atlas of Family housing in Serbia (са групом аутора, 2013), Атлас породичних кућа Србије / Atlas of Family housing in Serbia (са групом аутора, 2012).