UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

DANUrB_Golubac_01

Istraživački tim i studenti sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu pod rukovodstvom prof. Aleksandre Đukić aktivno su učestvovali ove godine na dve međunarodne DANUrB radionice u Kremsu (Austrija) i u Šturovu i Ostrogonu (Slovačka-Mađarska) u DANUrB projekta.

Sledeća radionica će održati u Golupcu, Srbija od 15. do 17.10.2017. godine. Organizator radionice je Arhitektonski fakultet u Beogradu kao partner na projektu, dok je suorganizator Opština Golubac preko Turističke organizacije opštine kao pridruženog učesnika na projektu.

Organizacijom skupa rukovodi prof. Aleksandra Đukić, tehnički sekretar radionice je Branislav Antonić, a studentsku radionicu će voditi dr Milena Vukmirović. Očekuje se dolazak oko 120 učesnika iz preko 35 uključenih organizacija iz 9 podunavskih država u okviru DANUrB projekta. Od toga, 60 učesnika su studenti sa 6 univerziteta koji su učesnici na projektu: iz Beča, Bratislave, Budimpešte, Novog Sada, Beograda i Bukurešta.

DANUrB projekat – DANube Urban Brand –  je izgradnja regionalne mreže kroz turizam i obrazovanje radi jačanja ”dunavskog” kulturnog identiteta i solidarnosti. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz INTERREG Danube program prekogranične saradnje 2017-2019.

Zvanična stranica projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb.

2017_DANUrB_Sturovo-Esztergom_02

Učesnici istraživačkog sastanka i studentske radionice ”PROSLAVA DUNAVA KROZ KULTURU”, Šturovo (Slovačka) – Ostrogon (Mađarska), 28-30. jun 2017. godine sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu | Foto © DANUrB