UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente II godine OASA 2015/16 (12.02.2016)
Konačan spisak studenata:
OASA-24072 Studio 02A – Održive urbane zajednice

Green-Loops-City_Sports_park_copyright_ADEPT

Green Loops City, Sports park | © ADEPT

broj šifra_______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Studio 02A*
II godina – 4. semestar
41 OASA-24072

Održive urbane zajednice – Projekat /IG2/

Urbanističko rešenje naseljske zajednice na Novom Beogradu

Po prvi put u istoriji, većina ljudi u svetu živi u gradovima. Stopa urbanizacije će nastaviti da raste, stvarajući ključni izazov 21. veka – stvoriti pristupačne, socijalno, ekonomski i ekološki žive urbane zajednice sa održivim servisima vodnih sistema, hrane i energenata. Ovaj izazov zahteva nove pristupe dizajn u i planiranju organizaciji, korišćenja i razvoja urbanih prostora. to znači pronalaženje novih načina, tehnika i alata za svakodnevno, ali kvalitativno stratšeko delovanje. Uloga arhitekata i urbanista u ovim procesima bitno se menja. Od pružaoca usluga arhitekti se transformišu u lidere promena i proaktivne inicijatore trensformacije vrednosti urbanih kvaliteta života.

Cilj predmeta
Upoznavanje studenata sa osnovnim aspektima savremenih koncepata održivih urbanih zajednica i njihove primene u posmatranom društvenom, ekonomskom i kulturnom kontekstu. Upoznavanje sa osnovnim metodološkim pristupima projektovanju održivih urbanih zajednica.

PRAKTIKUM: STUDIO 2A – Održive urbane zajednice – Projekat

Lista izbornih projekata:

201516_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_01

Dynamic Urban Network | Ilustracija © Si-Gal

OASA-24072-01
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 01

Nastavnik:
mr Rajko Korica, redovni profesor

Tema: INFRASTRUKTURA I SUPRASTRUKTURA – UMREŽENE URBANE ZAJEDNICE

Istraživanje mogućnosti transformacije postojeće manje urbane celine, sa akcentom na unapređenju i mogućoj izmeni infrastrukturne mreže. Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa aspektima urbanističkog planiranja i projektovanja kroz prepoznavanje strukture, elemenata, procesa i faktora razvoja jedne urbane zajednice u odnosu na racionalnu potrošnju energije i u skladu sa ekološkim, ekonomskim i društvenim aspektima održivosti.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 01 FORMULAR: Održive urbane zajednice – Projekat – 01

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_02

Blok 45, Novi Beograd | Foto: Dušan Bojković

OASA-24072-02
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 02

Nastavnik:
dr Ksenija Lalović, vanredni profesor

Tema: URBAN TRIBES

“The single greatest world transformation would simply be the embrace of global reasonableness and pluralistic tolerance — the global embrace of egoic-rationality (on the way to centauric vision-logic) … In other words, the real problem is not exterior. The real problem is interior. The real problem is how to get people to internally transform, from egocentric to sociocentric to worldcentric consciousness, which is the onlystance that can grasp the global dimensions of the problem in the first place, and thus the only stance that can freely, even eagerly, embrace global solutions … Global consciousness is not an objective belief that can be taught to anybody and everybody, but a subjective transformation in the interior structures that can hold belief in the first place, which itself is the product of a long line of inner consciousness development.”… Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality (1995, 2000)

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 02 FORMULAR: Održive urbane zajednice – Projekat – 02
OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_03
Domestic Robocop | © Keiichi Matsuda

OASA-24072-03
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 03

Nastavnik:
dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor

Tema: URBANI INTERFEJS

Težište rada na studiju će biti na proučavanju, ispitivanju i primeni savremenih koncepata urbanog povezivanja/interakcije svih elemenata gradskog života koji doprinose unapređenju održivosti, rezilijentnosti i efikasnosti prostora. Koristeći kompjutersko značenje reči ”interface”, koja označava zajedničku granicu preko koje se ostvaruje razmena informacija između softvera, hardvera, perifernih elemenata i korisnika, projekti u ovom studiju će posmatrati prostor kao složeni interfejs koji spaja digitalne i materijalne tokove unutar novoplanirane zajednice i njenih fleksibilnih prostora.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 03 FORMULAR: Održive urbane zajednice – Projekat – 03

OASA-24072-04
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 04

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Tema: KREATIVNA ZAJEDNICA U PAMETNOM GRADU (Creative City Vs. Smart City)

U studiju će se istraživati mogućnost primene koncepata kreativnog i pametnog grada. Pokušaćemo da odgovorimo na sledeća pitanja: Šta je to kreativni grad i ko čini kreativnu klasu?; Da li kreativni prostor stvara kreativnu jedinku ili kreativni čovek formira prostor u kojem će na najbolji način ispoljiti svoju kreativnost?; Zašto kreativni regioni i gradovi postaju magneti za kreativnu klasu?; Šta kreativna klasa očekuje od sredine u kojoj živi i radi? Sa druge strane, koncept pametnog grada, koji podrazumeva korišćenje savremenih (pametnih) tehnologija, je vizija kojoj teže gotovo svi evropski gradovi. U studiju će težište biti na interakciji između ova dva koncepta, koja će poslužiti kao osnova za formiranje programsko-konceptualnog rešenja susedstva.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 04 FORMULAR: Održive urbane zajednice – Projekat – 04

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_05

© Aleksandar Kujučev

OASA-24072-05
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 05

Nastavnik:
dr Jelena Živković, vanredni profesor

Tema: ZDRAV GRAD = AKTIVAN GRAD

U cilju očuvanja i obezbeđenja stanja dobrog telesnog, psihičkog i društvenog blagostanja ljudi, u studiju se razmatra koncept aktivnog dizajna kao osnov prostornog razvoja održive stambene zajednice. Fokus rada je na prostorima i sadržajima urbane rekreacije koji se sagledavaju kao okosnica za uspostavljanje veza između čoveka sa drugim ljudima, kao i sa prirodom. Teži se formiranju mreža rekreativnih prostora koje istovremeno doprinose zadovoljavanju rekreativnih potreba i održivom urbanom razvoju.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 05 FORMULAR: Održive urbane zajednice – Projekat – 05

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_06

Borneo-Sporenburg Amsterdam | Autor fotografije: Uroš Radosavljević

OASA-24072-06
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 06

Nastavnik:
dr Uroš Radosavljević, vanredni profesor

Tema: PRAVEDNI GRAD

Kako možemo da kreiramo održivu urbanu zajednicu u odnosu na vrednosti pravednog grada: različitosti, demokratije i jednakosti? Učićemo da sprovedemo vrednosti pravednog grada na konkretnu urbani situaciju kroz konicpiranje mešovitih urbanih sadržaja i prostora za različite životne stilove i stanovnike. Kreiraćemo dostupne kvalitetne javne i rekreativne prostore i objekte društvenog standarda. Istraživaćemo ponudu različitih tipova stanovanja, poput pristupačnih stanova ili stanova/radnog prostora za mlade kreativne ljude i umetnike. Sagledaćemo da li ima mesta za male firme da se lociraju i lokalnu proizvodnju u kojoj bi i budući stanovnici učestvovali i radili. Zagovaraćemo i održive načine kretanja, pešačenje, bicikle i javni prevoz, kao i prostore ulica u kojima se kretanje odvija, ali i kvalitetno živi život.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 06 FORMULAR: Održive urbane zajednice – Projekat – 06

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_07

Kolaž | Autori: Kovrlija Nataša i Petrović Jovana

OASA-24072-07
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 07

Nastavnik:
dr Marija Maruna, vanredni profesor

Tema: KULTURNA RAZNOLIKOST GRADA

Pitanja kulture, kulturnih prava, kulturne održivosti, kulturnih politika, itd., dobijaju centralno mesto u svetskim agendama i deklaracijama. Oblast kulture se sve više posmatra kao poseban, četvrti stub održivosti koji ima ulogu povezivanja svih ostalih aspekata urbanog razvoja, naglašavajući važnost uvažavanja raznovrsnog načina života, vrednosti, tradicija i sećanja zajednica. Očekuje se da urbane intervencije predstavljaju odgovor na legitimna očekivanja učesnika u urbanom životu i uvažavanje razlika koje postoje. Kultura kao specifičan sistem obrazaca koji su materijalno i prostorno određeni, može služiti kao osnova za razumevanje razlika među pojedincima i grupama, te može biti polazna tačka za razvoj kreativnih i inovativnih dizajnerskih predloga.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 07 FORMULAR: Održive urbane zajednice – Projekat – 07
OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_08
Ilustracija: Inside Outside | © Michael Kirkham

OASA-24072-08
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 08

Nastavnik:
arh. Zoran Đukanović, docent

Tema: ZAJEDNICA

“The city is a projection of the society on the ground.”… Henry Lefebvre, Production of Space (1991.)

“A man cannot plan his own world without projecting himself into it.”… Rudolf Schwarz, Von der Bebauung der Erde (1949.)

“Cities, like dreams, are made of desires and fears, even if the thread of their discourse is secret, their rules are absurd, their perspectives deceitful, and everything conceals something else.”…  Italo Calvino, Le città invisibili (1972.)

“Architecture is always dream and function, expression of a utopia and instrument of a convenience.”… Roland Barthes, La Tour Eiffel (1979.)

“Work stops at sunset. Darkness falls over the building site. The sky is filled with stars. “There is the blueprint”, they say.”… Italo Calvino, Le città invisibili (1972.)

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 08 FORMULAR: Održive urbane zajednice – Projekat – 08

201516_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_09

Ilustracija © RIBA

OASA-24072-09
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 09

Nastavnik:
dr Danijela Milovanović Rodić, docent

Tema: interAKTIVNE ZAJEDNICE

Ljudi su društvena bića. Odnosi među ljudima se smatraju ključnim faktorom dobrobiti zajednice i pojedinca. Na žalost, izolacija i usamljenost predstavljaju rastući problem na globalnom i lokalnom nivou. Osnovna premisa, na kojoj će se zasnivati rad u studiju, je da način na koji dizajniramo i gradimo naše gradove može uticati na razvoj društvenih veza, te time i stvaranje aktivnih zajednica ljudi sposobnih da organizuju i realizuju akcije od zajedničkog interesa. Identifikacija i vezanost stanovnika za određenu sredinu u direktnoj su vezi sa kvalitetom i brojem različitih vrsta interakcija među stanovnicima, te će se u studiju tragati za načinima da se gradovi učine boljim mestima za život povećanjem mogućnosti da se čovek poveže sa drugim ljudima.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 09 FORMULAR: Održive urbane zajednice – Projekat – 09

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_10

Vavilonska kula (1563), Pieter Brueghel the Elder | @ Kunsthistorisches Museum, Beč

OASA-24072-10
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 10

Nastavnik:
dr Milica Milojević, docent

Tema: NOVI VAVILON

Tema Novi Vavilon sugeriše težnju ka idealnim obrascima zajednica i kritičko preispitivanje takvih pristupa. Šta je održivo, a šta je neodrživo na makro i mikro planu? Cilj projekta nije sveobuhvatno rešenje niti kula koja simbolizuje Novi Vavilon već je ovaj motiv izabran da unese oprez u projektovanju i planiranju održivih urbanih zajednica. Kroz analizu primera projekata (od nuklearnih susedstva do ekoloških distrikta) studenti saznaju kako se kroz prostorno i programsko rešenje gradskih celina razmatraju pitanja zajedništva, kooperativnosti, štedljivosti, odgovornosti i odmerenosti.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 10 FORMULAR: Održive urbane zajednice – Projekat – 10

OASA-24072-11
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 11

Nastavnik:
dr Vladimir Mihajlov, docent

Tema: TRI U JEDAN

Održivost kao pristup razvoja grada obuhvata više protivrečnih koncepata: Sve treba da je nadohvat ruke – a treba da bude jeftino izvedeno; treba da se obezbede radna mesta i da se razvija proizvodnja – a neprihvatljivo je zagađenje životne sredine; treba sve efikasno izvesti, u kratkom roku – a treba uvažiti sve grupe korisnika…
U ovom amalgamu kontradiktornih ciljeva i dobrih namera, potreban je balans i simbioza elemenata, praktična mudrost, a pomalo i sreća.
Kao u šoljici dobre kafe:)

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 11 FORMULAR: Održive urbane zajednice – Projekat – 11