УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 305

Ужа научна област:
урбанизам

Области истраживања:
урбанистичко планирање; урбанистичко пројектовање; архитектонско пројектовање; истраживање града у контексту теорије јавног избора; едукација у области урбанизма и архитектуре

Владимир Михајлов, дипл.инж.арх. (1976) дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2002. године, са радом Реконструкција напуштене фабрике алкохола и шпиритуса у улици Бригадира Ристића у Зрењанину. На истом факултету стекао је диплому магистра наука у јуну 2007. године, са радом Критеријуми и индикатори одрживости урбане рециклаже (ментор доц. др Владимир Милић), а титулу доктора наука радом под називом Место евалуације у процесу урбанистичког планирања одбранио је у јуну 2011. године (ментор проф. др Нада Бајец).

Првобитно професионално искуство стекао је у Центру за планирање урбаног развоја у Београду (ЦЕП, од 2003-2006), где је као сарадник учествовао на више регулационих планова (три ПДР-а у Булевару краља Александра, ПДР Стадион Партизан, ДУП Баошићи), архитектонско-урбанистичких пројеката (УП Слободна зона Београд, УП пословног комплекса Kuhne & Nagel, УП царинског складишта компаније Sion Sion), саобраћајних и урбанистичких анализа (Aнализа ефеката проширења профила Ул. Милана Ракића и Мите Ружића).

У Пројметал инжењерингу (2007-2008) се као пројектант бавио разрадом идејних и главних пројеката (Тржни центар Трошарина, реконструкција фабрике картона Зеленгора, реконструкција управне зграде Ветеринарског завода Земун, реконструкција вила у Ул. Милоша Савчића 4 и 6 на Дедињу и реконструкција РК Београд), а потом анализом инвестиционих локација (Aнализа оправданости адаптације Пословног објекта у Цвијићевој бр. 22), сарадњом са Секретаријатима Градске управе и координацијом радова на пројектима реконструкције добара од изузетног значаја (делови Калемегданске тврђаве). У овој фирми био је и члан радног тима за израду Стратешке процене утицаја реализације објеката на животну средину за пословну зграду Verano Invest-а у Блоку 23 на Новом Београду.

Владимир Михајлов има 11 година искуства у настави на Архитектонском факултету, на предметима Грађена средина, Урбана структура, Студио пројекат урбанизам, Увод у урбанистичко планирање, Историја и теорија урбанизма, Студио пројекат – синтеза, Одрживе урбане заједнице, Урбанистичко пројектовање стамбених целина. Као доцент, поред Студио пројеката, води и два изборна предмета (Архитектура или револуција, и Градски експеримент). Као члан комисија учествуje у одбранама завршних мастер радова на мастер академским студијама. У својству ментора учествовао је на више студентских конкурса, изложби и радионица (ASK Ljubljana, EUROPA NOSTRA Cultural Heritage Workshop, Trans Europe Halles, Komunikacije, Dani Orisa и др.).

Учествовао је у три научно-истраживачка пројекта, а тренутно је ангажован у једном. Објавио је радoве у међународним часописима са Thomson Reuters SCI листе: Sustainability (2017), METU Journal of the Faculty of Architecture (2016), и у часопису Социологија и простор (2009). Излагао је радове на међународним скуповима као што су Places and Technologies, European Cultural Heritage Summit. Аутор је многобројних радова у монографијама, часописима и зборницима конференција националног значаја. 2016. године, написао је књигу “Мерење немерљивог – Иновативне методе процене алтернативе развоја града” у издању Архитектонског факултета (ISBN 978-86-7924-149-8).

Оснивач је Јануарске групе, удружења ентузијаста за заштиту културне баштине града, где се бавио продукцијом и глумом у филмовима (Spiritus at Heaven`s Gate, Старо за ново, Killers), перформансима (Анатомија конструкције).

Члан је Удружења архитеката Србије и Друштва архитеката Београда. Ожењен је и има двоје деце. У слободно време пева у мешовитом хору.