УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за урбанизам

Број кабинета: 305

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко планирање; методологија истраживања у контексту јавног избора; урбанистичко пројектовање; архитектонско пројектовање

Владимир Михајлов, дипл.инж.арх. (1976) дипломирао је на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету 2002. године. На истом факултету стекао је диплому магистра наука у јуну 2007. године (ментори доц. др В. А. Милић и проф. др В. Ђокић), а титулу доктора наука одбранио је у јуну 2011. године (ментор проф. др Н. Л. Бајец).

Првобитно професионално искуство стекао је у Центру за планирање урбаног развоја у Београду (ЦЕП), где је као сарадник учествовао на више регулационих планова (три ПДР-а у Булевару краља Александра, ПДР Стадион Партизан, ДУП Баошићи), архитектонско-урбанистичких пројеката (УП Слободна зона Београд, УП пословног комплекса Kuhne & Nagel, УП царинског складишта компаније Сион Сион), саобраћајних и урбанистичких анализа (анализа ефеката проширења профила Ул. Милана Ракића и Мите Ружића).

У Пројметал инжињерингу а.д. као инжењер пројектант бавио се израдом и разрадом идејних и главних пројеката (Тржни центар Трошарина, реконструкција фабрике картона Зеленгора, реконструкција управне зграде Ветеринарског завода Земун, реконструкција вила у Ул. Милоша Савчића 4 и 6 на Дедињу и реконструкција РК Београд), а потом анализом инвестиционих локација (анализа оправданости адаптације Пословног објекта у Цвијићевој бр. 22), сарадњом са Секретаријатима Градске управе и координацијом радова на пројектима реконструкције добара од изузетног значаја (делови Калемегданске тврђаве). У овој фирми био је и члан радног тима за израду стратешких процена утицаја реализације објеката на животну средину (за Пословну зграду Verano Invest-а у Блоку 23, на Новом Београду).

Рад у настави на Архитектонском факултету започео је у току магистарских студија, 2005, а у радни однос примљен је 2008. године (ангажован у настави на предметима Грађена средина, Урбана структура, Студио пројекат урбанизам, Историја и теорија урбанизма). Као ментор, узима учешће у међународним студентским радионицама (АСК Љубљана 2010, EUROPA NOSTRA Cultural Heritage Workshop, Котор, Riverstorming-ЦЕП/Комуникације). Као стипендиста Министарства науке, био је ангажован у три научно истраживачка пројекта. Оснивач је Јануарске групе, удружења ентузијаста за заштиту културне баштине града, где се бавио продукцијом и глумом у филмовима (Spiritus at Heaven`s GateСтаро за ново, Killers), перформансима (Анатомија конструкције) и организацијом трибина.

До избора у звање доцента самостално је водио два студија на предмету Студио пројекат – синтеза (СП4): Studio Reality (2013, у сарадњи са СО Чукарица) и Архитектура или револуција (2014).

Аутор је више научних радова објављених у научним и стручним публикацијама и на саветовањима националног и међународног значаја, укључујући и радове у часописима који се налазе на Thomson Reuters листи. Од 2009. године, члан је ISOCARP-а.