УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Руководилац Департмана за урбанизам, редовни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 241

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанизам и архитектура, планирање и пројектовање, урбана инфраструктура и транспорт, заштита животне средине, истраживање феномена локације, инфраструктуре и инвестиција

Рајко Корица рођен је 1952. у Београду. Студије Архитектонског факултета Универзитета у Београду завршио је 1977. године, на коме је од 1978. у сталном радном односу. Магистрирао је 1990. на Универзитету у Београду – Центар за мултидисциплинарне студије курс Заштита и унапређење животне средине. Редован професор је од 2008. године. Руководилац је Департмана за урбанизам од 2012. године. Члан је Савета Архитектонског факултета од 2012, као и члан Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у Београду. Обављао је дужност Продекана за стручно-уметничку и научно-истраживачку делатност на факултету (1987-1989 и 1996-1998), као и заменика Министра за капиталне инвестиције- ресор грађевине и урбанизма у Влади Републике Србије (2004).

Поседује стручне лиценце 100, 200 и 300. Инжењерске коморе Србије, као и лиценцу Републике Српске (БиХ) за урбанизам и архитектуру. Професионално ангажовање усмерено је на стратешко планирање и инвестирање, урбанистичко планирање и пројектовање, архитектонско пројектовање и реализацију објекта, урбану техничку надземну инфраструкту (њихове системе, мреже и објекте).

Поред академског као и научно истраживачког рада (неки од : Стратегија урбанизације у Србији у променљивим условима развоја, Београд 1996-2000; Унапређење и развој становања у Србији, Београд 1996-2000; Процес урбанизације и њен утицај на просторни и привредни развој Србије, Београд 1991-1995), активним радом у пракси, перманентно унапређује своју струку као аутор и коаутор већег броја усвојених различитих урбанистичких планова и пројеката (неки од : План детаљне регулације насеља Јулино Брдо, Београд 2006-2009; Детаљни урбанистички план Блока 65, Нови Београд 1985-1987; Детаљни урбанистички план са елементима урбанистичког пројекта дела комплекса Овчар Бање, Чачак 1985-1986; Апартманско насеље Краљеви Конаци, Златибор 2000-2003), више архитектонских објеката и комплекса различите намене и садржаја (неки од : Пословно-стамбени комплекс ФМП, Београд 2009-2011; Апартмански објекат КБ-6, Краљеви Конаци, Златибор 2002; Стамбено-пословни објекат Пожешка 56-58, Бгд 1998-2001; Стамбено-пословни објекат Страхињића Бана 21, Бгд 1998-2000; Хотел Dom International, Пољска, Варшава 1989-1990; већина објеката реализована) и професионалних ангажовања ( неки од: Пројекат Јужни Јадран нови путни правац – концесија ауто пута Хоргош-Пожега, 2004; Социјално становање, РС-ГТЗ 2004; Катастар непокретности и упис права, РГЗ-ГТЗ 2004; различити Законски и подзаконски документи, правилници).

Објавио је књигу Инфраструктура, саобраћај, урбанизам, архитектура (2008) и публиковао у оквиру више саветовања, конференција ( неки од: Architecture – Urbanism at the turn of III Milenium, Београд 1996; Неки проблем у изради и спровођењу детаљних урбанистичких планова централних градских зона, Дубровник 1988).

Учествовао на архитектонско-урбанистичким домаћим и међународним конкурсима (значајнији: Архитектонско-урбанистичко решење комплекса спортског Универзитетског центра, Никозија, Кипар 2003, 2. место, коаутор; Блок Центар Чачак, урбанистичко-архитектонско решење, Чачак 1990, 2. место, коаутор; Врачарски плато урбанистичко-архитектонско решење Београд 1988, откуп, коаутор; Блок „Центар“ урбанистичко-архитектонско решење, Вуковар, Југославија 1985, 1. место, коаутор).