UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M8 – Izborni modul

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Izborni modul predstavlja sekundarni teoretski modul nastave na master studijama. Cilj nastave je sticanje određenog fonda prvenstveno teoretskih znanja kao dopune ili produbljivanja materije usmerenja. Student može birati kurseve iz ponude seminara sa 1. semestra koje nije proslušao uz projekat, seminare sa projekata istog ili drugog usmerenja (uz dodatnu ispitnu obavezu od 1 ESPB), posebne izborne kurseve iz fakultetske ponude, kao i odgovarajuće kurseve iz ponude drugih fakulteta.

POTREBNA PREDZNANJA:
Nisu potrebna specifična predznanja. Očekuje se visok nivo interesovanja studenta za izabrane teme.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M8 – Izborni modul: Kurs M8.3. – Izborni predmet 3, 3 ESPB

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2014/15.

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
ARHITEKTI I GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAZVOJ
STUDENTI ARHITEKTURE ZA NASTRADALE U POPLAVAMA

Nastavnici:
dr Ksenija Lalović, docent
dr Danijela Milovanović Rodić, docent

Cilj predmeta je razumevanje fenomena građanskih inicijativa, sticanje znanja o njihovom potencijalu za ostvarivanje održivih rešenja različitih razvojnih problema, razumevanje povezanosti profesije arhitekata/urbanista i ovog fenomena, kao i sticanje praktičnih profesionalnih veština komunikacije i kolaboracije arhitekata u okviru projekata građanskih inicijativa. U skladu sa razumevanjem da je održiva rešenja moguće kreirati samo kroz interdisciplinarni i kolaborativni rad i međusobno učenje svih uključenih, predmet je koncipiran tako da se studentima arhitekture omogući kontakt, razmena znanja i saradnja na izradi projekata sa konkretnim građanskim inicijativama.

Ishodi ovogodišnje nastave na predmetu su predlozi projekata za nastradale u poplavama koje bi studenti Arhitektonskog fakulteta mogli da preduzmu i realizuju u saradnji sa formalnim i neformalnim udruženjima građana, zainteresovanim pojedincima i institucijama. Projekti se tiču rešavanja problema, ali i prevencije i osnaživanja pojedinaca, zajednica i društva u celini za suočavanje sa humanitarnim katastrofama. Projekti se mogu ticati kratkoročnih ili dugoročnih ciljeva, mogu biti veliki i mali (po veličini područja, broju ljudi koji su uključeni ili na koje se utiče, količini novca potrebnih za realizaciju, potrebnom vremenu za razradu projekta ili za njegovu realizaciju, isl), biti jednokratni ili predviđeni za ponavljanje/trajanje u dužem periodu, takvi da imaju za posledicu različite efekte i tipove produkata, namenjeni konkretnoj grupi ljudi ili nekom konkretnom području, ali i opšteg karaktera jer se odnose na celu Srbiju.

Za uspešnu izradu zadatka je potrebno, pored problema i ideja za njihovo rešavanje / prevenciju, poznavanje i načina za njihovo prevođenje u konkursne aplikacije nacionalnim i međunarodnim institucijama i fondovima namenjenim pomoći ugroženim područjima.

KURIKULUM: ARHITEKTI I GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAZVOJ FORMULAR: ARHITEKTI I GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

201415_M8.3_IP_B.Pavic_ilustracija_o

Karakteri iz ispitne animacije “Timber Strikes Back”
Autori: Studenti Nikola Stepković i Nikola Ivković, ispitni rad iz Digitalne animacije – kurs 3, 2009. god.

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
DIGITALNA ANIMACIJA – KURS 3

Nastavnik:
mr Branko Pavić, redovni profesor

Osnovni ciljevi kursa su:

1. Obučavanje studenata za rad u softveru za 3D animaciju – AutodeskSoftimage.
2. Izučavanje opštih metoda i koncepata rada u softverima za 3D karakter animaciju. Upoznavanje sa osnovnom logikom procesa rada u 3D aplikacijama daje studentima šire znanje, primenjivo izvan konkretnog softvera AutodeskSoftimage. Poznavanje ove logike omogućava studentima da lakše pređu na drugi softver.
3. Učenje jezika 2D i 3D animacije, osnovni koncepti i metode koje nisu bazično vezane za AutodeskSoftimage.
4. Upoznavanje sa celokupnim procesom produkcije kratke animirane forme, od ideje, početnih skica, karakter dizajna i karakter animacije do postprodukcije i finalnog proizvoda.

KURIKULUM: DIGITALNA ANIMACIJA – KURS 3 FORMULAR: DIGITALNA ANIMACIJA – KURS 3

201415_17_1_IP_M.Ralevic_ilustracija_o

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
GRAD BUDUĆNOSTI

Nastavnik:
dr Miodrag Ralević, redovni profesor

Praktična primena stečenih znanja tokom studija kroz modelovanje imaginarnog grada budućnosti na modelu-maketi, koju izrađuju studenti uz pomoć nastavnika. Rade se pokušaji komponovanja elemenata ili celina već postojećih – primenjenih ideja, teoretskih modela ili ideja dobijenih na času korišćenjem različitih tehnika i puteva koncipiranja, modelovanja i proiciranja (razvoja) GRADA BUDUĆNOSTI, neposrednoj, bliskoj ili dalekoj…

KURIKULUM: GRAD BUDUĆNOSTI FORMULAR: GRAD BUDUĆNOSTI

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
DRVENE STRUKTURE

Nastavnik:
dr Žikica Tekić, docent

Cilj nastave je da studenti ovladaju savremenim programskim principima projektovanja, konstruisanja i dimenzionisanja savremenih drvenih konstruktivnih sistema (drveni rešetkasti nosači u sistemu LKV). Predmet rada je zasnovan na principima modernog projektovanja konstrukcija u drvetu, u oblasti kreiranja različitih oblika drvenih struktura.

KURIKULUM: DRVENE STRUKTURE FORMULAR: DRVENE STRUKTURE

kurs_thumb_1 copy

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
ENGLESKI ZA ARHITEKTE 3 –  Debate and argumentation

Nastavnik:
dr Gordana Vuković-Nikolić, docent

Razvoj verbalnih sposobnosti u oblasti stranog jezika struke (engleskog). Integrisanim pristupom nastavi pokušava se razvijati komunikativna sposobnost u slušanju, čitanju, govorenju i pisanju na tekstovima iz specifičnog arhitektonskog diskursa vezanog za debatu i argumentaciju. Specifično se razvijaju verbalne sposobnosti vezane za komunikativnu strategiju u engleskom jeziku debate and argumentation –  kako debatovati i argumentovati.

KURIKULUM: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 3 FORMULAR: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 3

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
ISTRAŽIVANJE KROZ PROJEKT

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Jedan od osnovnih ciljeva ovog izbornog predmeta je da pomogne studentima u razumevanju pojma prostorne adaptivnosti i drugih karakteristika složenih prostornih organizacija, struktura i okruženja. Studenti će biti upoznati sa različitim vidovima istraživačkog delovanja i njihovom značaju za savremenu praksu arhitektonskog projektovanja. Predmet je koncipiran kao priprema za izradu individualne Master teze, nezavisnog nastavnog modula koji je predviđen u narednom i završnom semestru MAS.

Metod izvođenja nastave obuhvata dva različita ali povezana oblika rada. Kroz seriju od 7 tematskih ex cathedra predavanja, studentima će biti predstavljeni relevantni primeri istraživačkog rada u arhitekturi i metodologija istraživanja kroz projekt. Paralelno, svaki student će nastaviti da produbljuje novostečeno znanje kroz analizu i interpretaciju samo jednog od ponuđenih pojmova, odnosno deskriptivnih karakteristika prostora preuzetih iz engleskog jezika, kao što su: aggregated, agile, animated, bottom-up, distributed, elastic, expandable, immaterial, immersive, inclusive, incongruous, mobile, nonlinear, non-hierarchical, participatory, permeable, polycentric, polyvalent, porous, recursive, relational, responsive, robust, saturated, smart, smooth, self-organising, self-regulatory, soft, striated, systemic, topological, versatile, virtual… Rad ćemo početi prevodom ponuđenih termina sa engleskog na srpski jezik i uspostavljanjem njihove arhitektonske definicije, odnosno njihovog značenja za izgrađeno okruženje ili njihove vrednosti za tokove i tehnike rada u arhitektonskom projektovanju. Nastavićemo sa analizom koja uspostavlja poreklo zadatog termina i utvrđuje njegovo mesto u tekstovima savremene arhitektonske teorije, a završiti sa interpretacijom koja podrazumeva dalje ispitivanje zadatih pojmova putem produkcije shematskih arhitektonskih crteža.

Više informacija na: http://blog.4ofseven.com

KURIKULUM: ISTRAŽIVANJE KROZ PROJEKT FORMULAR: ISTRAŽIVANJE KROZ PROJEKT

201415_M8.3_IP_I.Raskovic_ilustracija_o

Untitled (Stairs), Rachel Whiteread, 2001

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
(META)TRADICIJA
upotreba nasleđa u arhitekturi

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Razumevanje pojma tradicije kroz relativizaciju njene temporalnosti – odnos prošlog, sadašnjeg i budućeg; elaboracija  uspostavljanja najšire shvaćene običajnosti kao posledice kulturoloških, društvenih fenomena i njihovog uticaja na organizovani prostor; sagledavanje komunikoloških aspekata arhitekture kroz različite oblike konteksta sa posebnim naglaskom na razumevanju i razbijanju predrasuda i stereotipa vezanih za nasleđe kao i paradigmatskih mehanizama koji se preko njih ispoljavaju. Razvijanje kritičkog odnosa prema svakoj vrsti uzora (studija slučaja – koncept 14. Bijenala arhitekture u Veneciji) .

Studenti preispituju pojmovne osnove različitih fenomena vezanih za savremenost, istoričnost, aktuelnost, nasleđe, originalnost, čitljivost, autorstvo i slično kao i njihove međusobne veze. Shvatanje slojevitosti organizovanja prostora otvara mogućnosti za razne vidove operacionalizovanja mogućih uzora prostorne strukture i pojavnog oblika. Postavljene teme se koncentrišu oko osnovnih i izvedenih pojmova, metoda i veština vezanih za pristup koncipiranju arhitektonskog sklopa. Savremenost se stavlja u centar spoznaje kao jedini siguran oslonac iz koga se definišu drugi sistemi vrednosti.

Savladana znanja, pored iznesenog, definišu fenomen tradicije i supstancu nasleđa kao gradivo savremene arhitekture a njihov odnos kao metod moguće orijentacije u današnjim projektantskim procesima. Oblasti kulturologije i antropologije pomažu u sagledavanju procesa i uticajnih faktora na kolektivne, društvene i opšte potrebe u sferi izgrađenog prostora.

KURIKULUM: (META)TRADICIJA FORMULAR: (META)TRADICIJA

201415_M8.3_IP_M.Roter_ilustracija_o

Secesija – pročelje zgrade Društva za ulepšavanje Vračara na Cvetnom trgu, arh. Milan Antonović
Foto: Mirjana Roter Blagojević

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
OD KLASICIZMA DO SECESIJE – Stilske transformacije arhitekture u Srbiji tokom 19. i početkom 20. veka

Nastavnik:
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor

Kritičko upoređivanje i vrednovanje dometa arhitekture u Srbiji u 19. i početkom 20. veka u odnosu na evropsko okruženje. Studenti se kroz samostalna proučavanje pojedinih primera upućuju u istraživanje na terenu i u arhivama, korišćenje izvora iz literature, kao i na kritičko tumačenje pojedinih pravaca, pojava, delovanja pojedinih autora i analizu realizovanih dela. Krajnji rezultat rada trebali bi da budu studentski prilozi koji čine Ilustrovani atlas istorijske arhitekture u Srbiji XIX i početka XX  veka.

KURIKULUM: OD KLASICIZMA DO SECESIJE FORMULAR: OD KLASICIZMA DO SECESIJE

201415_M8.3_IP_M.Devetakovic_ilustracija_o

Krupanj posle poplava, maj 2014. | Foto: M. Devetaković

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
OIKONET – HABITAT REGENERATION STRATEGIES / OIKONET STRATEGIJE REGENERACIJE STAMBENIH CELINA (KRUPANJ)

Nastavnik:
dr Mirjana Devetaković Radojević, docent

Kroz ovaj kurs studenti stiču sposobnost identifikacije različitih strategija regeneracije u oblasti stanovanja, analize i valorizacije njihovih osnovnih elemenata, kao i rezultata pojedinih aktivnosti koje imaju uticaja na stambene celine. Studenti takođe rade na konkretnom problemu kreiranja strategije regeneracije stambenih celina nakon prirodnih katastrofa i to na primeru Krupnja, jednog od gradova u regionu pogođenog poplavama u maju 2014.  Deo nastavnih aktivnosti odvija se na terenu, u toku nedelje namenjene ekskurzijama 13 – 17. oktobra.

Nastava se odvija u okviru projekta OIKONET u kome, pored studenata i nastavnika sa našeg fakulteta, učestvuju studenti  i nastavnici iz Bratislave (Slovak University of Technology), Grenobla (University Pierre Mendès-France of Grenoble) i Volgograda (Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering).

Tokom rada biće primenjena IPI metodologija – integrativni, participativni, interdisciplinarni pristupi regeneraciji stambenih celina.

KURIKULUM: OIKONET – HABITAT REGENERATION STRATEGIES / OIKONET STRATEGIJE REGENERACIJE STAMBENIH CELINA (KRUPANJ) FORMULAR: OIKONET – HABITAT REGENERATION STRATEGIES / OIKONET STRATEGIJE REGENERACIJE STAMBENIH CELINA (KRUPANJ)

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
OSVETLJENJE U ARHITEKTURI

Nastavnik:
dr Lidija Đokić, redovni profesor

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa uslovima i principima projektovanja osvetljenja u arhitekturi. Analizira se priroda svetlosti, njen uticaj na površine sa kojima dolazi u kontakt, kriterijumi za projektovanje osvetljenja, parametri kvaliteta osvetljenja, kao i efekti koji mogu da se postignu. Mnogobrojni i raznorodni uticaji na kvalitet osvetljenja ili svetlosni komfor sagledavaju se u širem smislu, u okviru opšte arhitektonske koncepcije. Analiziraju se uslovi koji su rezultat zahteva korisnika, prostora, objekata, predmeta ili površina koji se osvetljavaju, da bi se odredile mogućnosti i ograničenja pod kojima se određeni kvalitet osvetljenja može ostvariti.

KURIKULUM: OSVETLJENJE U ARHITEKTURI FORMULAR: OSVETLJENJE U ARHITEKTURI

201415_M8.3_IP_D.Miljkovic_B.Pavic_o

Radionica 301 | Foto: Branko Pavić

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
PROSTORI SPEKTAKLA – DO SCENE SA SCENE

Nastavnici:
arh. Dejan Miljković, vanredni profesor
mr Branko Pavić, redovni profesor

Prolaskom kroz kompleksni proces osmišljavanja i realizacije scenskog nastupa, studenti stiču znanja i usvajaju mehanizme analitičkog pristupa u projektovanju objekata spektakla. Svaka tematska jedinica predstavlja analizu i prikaz jednog ili više scenskih prostora kroz iskustva istaknutih profesionalaca vezanih na različite načine za prostor scene.

KURIKULUM: PROSTORI SPEKTAKLA – DO SCENE SA SCENE FORMULAR: PROSTORI SPEKTAKLA – DO SCENE SA SCENE

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
(PR)OCENA EKOLOŠKIH KARAKTERISTIKA ZGRADA

Nastavnik:
mr Nataša Ćuković Ignjatović, docent

Predmet ima za cilj razvijanje kritičkog sagledavanja ekoloških karakteristika arhitektonskih objekata i implementaciju stečenih znanja u proces projektovanja. Studenti se upoznaju sa osnovnim principima i parametrima koji se koriste prilikom ocene ekoloških karakteristika u raznim fazama projekta i adekvatnim projektantskim strategijama i tehnološkim rešenjima. Praktičnu (pr)ocenu ekoloških karakteristika  zgrada studenti sprovode najpre na odabranim primerima iz prakse, a potom i na spostvenim projektima rađenim u okviru studija M6.1. (alt. M4.1. ili M5.1.).

Tokom rada na predmetu, studenati se upoznaju sa osnovnim teorijskim pitanjima relevantnim za valorizaciju ekoloških karakteristika arhitektonskih objekata, formiraju sopstveni model za ocenu ekoloških karakteristika kuća za individualno stanovanje na području Beograda i upoznaju se sa osnovnim principima i strategijama internacionalnog sertifikacionog sistema LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Po završenom kursu, studenti stiču uslov za polaganje profesionalnog ispita kojim stiču zvanje LEED GA (LEED Green Associate).

KURIKULUM: (PR)OCENA EKOLOŠKIH KARAKTERISTIKA ZGRADA FORMULAR: (PR)OCENA EKOLOŠKIH KARAKTERISTIKA ZGRADA

201415_M8.3_IP_N.Sekularac_ilustracija_o

Manastir Hilandar, Sveta gora Atonska, posledice katastrofalnog požara, mart 2004. godine
Foto: v.prof. dr Nenad Šekularac

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Nastavnik:
dr Nenad Šekularac, docent

Cilj nastave je upoznavanje sa osnovnim principima rekonstrukcije i sanacije objekata visokogradnje kao veoma važnim delom inženjerske delatnosti iz oblasti arhitekture i građevinarstva. Sticanje neophodnih znanja iz ove oblasti uz upoznavanje sa logikom konstruisanja, rekonstruisanja u cilju promene namene prostora, kao i saniranja i otklanjanje problema nastalih pod dejstvom raznih uzroka: neravnomernog sleganja tla, dejstva zemljotresa, neadekvatne gradnje ili održavanja, požara, kao i usled starosti samog objekta – konstrukcije. Sticanje novih znanja iz ove oblasti moguće je primenom savremenih tehničkih i tehnološih rešenja u oblasti rekonstrukcije objekata visokogradnje, uz primenu savremenih principa sanacije i zaštite kao i kroz upoznavanje sa velikim i značajnim iskustvima iz prakse primenjenim na savremenim arhitektonskim objektima kao i na objektima graditeljske prošlosti.

Cilj nastave na ovom predmetu je i upoznavanje sa statičko-konstruktivnom zaštitom spomenika graditeljskog nasleđa kao najvažnijim delom u procesu njihove ukupne zaštite. Kroz nastavu na ovom predmetu dolazi se do unapređenja postojećeg znanja iz oblasti statike konstrukcija, arhitektonskih konstrukcija i zaštite graditeljskog nasleđa kao deo neophodnih znanja u uspešnom savladavanju nastavnog programa na master studijama.

KURIKULUM: REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE FORMULAR: REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
URBANI OBJEKTI – ORGANIZACIONI MODELI ARHITEKTONSKOG PROSTORA

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Osnovni cilj nastave je razumevanje fenomena organizacije i strukture prostora u kontekstu savremene arhitektonske prakse i aktuelnih teorijskih istraživanja. Ovog semestra se sadržaj izbornog predmeta razmatra i iz ugla širih, urbanih okolnosti koji utiču na arhitektonsku praksu.

KURIKULUM: URBANI OBJEKTI – ORGANIZACIONI MODELI ARHITEKTONSKOG PROSTORA FORMULAR: URBANI OBJEKTI – ORGANIZACIONI MODELI ARHITEKTONSKOG PROSTORA

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3:
FENOMEN BOJE U ARHITEKTONSKOM PROSTORU

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

U okviru izbornog predmeta FENOMEN BOJE U ARHITEKTONSKOM PROSTORU ispituju se odnosi boje, korisnika i prostora, kao i upotreba boje kao informacije i sredstva vizuelne komunikacije. Diskusije o nastanku kolorističke kulture, upotrebi boje, problemima istoričnosti i značaja boje u umetnosti kreiranja prostora, funkcionalne boje u kreiranju prostora, njegove atraktivnosti, pristupačnosti i načina njegovog oživljavanja sa akcentom na transformaciju kroz ulogu u oblikovanju relacije grada, arhitektonskog prostora i čoveka, i stvaranja novog ambijenta.

Rezultati rada prethodnih generacija: http://landscapestruktura.blogspot.com/

KURIKULUM: FENOMEN BOJE U ARHITEKTONSKOM PROSTORU FORMULAR: FENOMEN BOJE U ARHITEKTONSKOM PROSTORU