УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редован професор

Департман за архитектуру

Број кабинета: 233

Ужа научна област:
историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа

Области истраживања:
историја архитектуре и насеља у Србији у европском контексту;
заштита и ревитализација културног наслеђа

Мирјана Ротер Благојевић (1957), дипл.инж.арх., је након завршетка Архитектонског факултета Универзитета у Београду (1982), радила у РО Енергопројект – Високоградња а.д. Београд (1985-1989). Похађала је последипломске студије из области Заштита, ревитализација и проучавање градитељског наслеђа на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где је специјализирала (1992), магистрирала (1994) и докторирала (2004).

Од 1989. године ради на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету на предметима из области историје архитектуре и насеља и заштите и ревитализације градитељског наслеђа. Као гостујући професор предавала је на Архитектонском факултету у Подгорици; Архитектонском факултету Универзитета Чрноризец храбри, Варна, Бугарска; Факултету за уметност и дизајн, Мегатренд универзитета у Београду; и Учитељском факултету у Београду.

Била је ангажована на изради више студија: Истраживање физичког простора за потребе унапређења рада у планирању, пројектовању и изградњи (1996); Студија могућности и ефеката ревитализације, реконструкције и адаптеције Будванског старог града у функцији унапређења туристичке понуде Будве (2005-2006); Техничка подршка у изради плана туристичке валоризације Голубачке тврђаве (2009, сарадњa са GTZ – KWD) и LDPP Resava/Mlava (2013, сарадња са Саветом Европе).

Ангажована је на више домаћих научних пројеката (од 1992), везаних за унапређење становања, одрживи развој и модернизацију Западног Балкана.

Објавила је велики број научних радова у домаћим и иностраним часописима, поглавља у монографијама и зборницима, као  и четири монографије: Razvoj višespratnih zgrada za višeporodično  stanovanje  sa osnovnom tipologijom arhitektonskog sklopa (1995, коаутор);  Стамбена архитектура Београда у 19. и почетком 20. века (2006); Културна историја Београда, XVIII век (2014, коаутор) и Куће богатих Јевреја 1920-1941 (2018, коаутор)

Добитница је Награде Павле Васић, УЛУПУДС (2006) и Признања 29. Салона архитектуре, МПУ (2007) за монографију.

Члан је Инжењерске коморе Србије, Друштва конзерватора Србије и ICOMOS Serbia.