UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Interdisciplinarni događaj: ”Digitalno doba: inovacije u umetnosti, arhitekturi, nauci i tehnologiji” (7-8. jun 2018)

Going_Digital_logo600x450

Interdisciplinarni događaj “Digitalno doba: inovacije u umetnosti, arhitekturi, nauci i tehnologiji” održava se 7. juna u Muzeju primenjene umetnosti (Vuka Karadžića 18), a 8. juna 2018. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, sala 254 (Bulevar Kralja Aleksandra 73/II).

Dvodnevni interdisciplinarni događaj bavi se temom inovacija u savremenom životu u umetnosti, arhitekturi, nauci i tehnologiji fokusiranih na oblasti #WEARABLES #ART #ARCHITECTURE. Organizaciju događaja realizuje STRAND uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu i Muzeja primenjene umetnosti.

Otvoren je poziv za sve zainteresovane slušaoce predavanja kao i učešće u panel diskusijama. Ulaz je slobodan uz prijavljivanje putem email adrese info@strand.rs.

Poziv za slušaoce upućen je svim zainteresovanima a posebno istraživačima i profesionalcima iz oblasti umetnosti (vizuelna, primenjena, novomedijska, biogenetska i transgenetska umetnost), arhitekture (zelena arhitektura, održiva arhitektura, digitalni arhitektonski dizajn, pametan enterijer), novomedijske tehnologije, modni i tekstilni dizajn, fotografija i grafički dizajn.

PROGRAM DOGAĐAJA: Going Digital 2018

07.06.2018.
Predavanja uvodničara – Iskustva Holandije

#KeynoteTalks – Case Netherlands

Muzej primenjene umetnosti (Vuka Karadžića 18)

#ARCHITECTURE
07. juna 2018. od 9.30 sati počinju prezentacije i panel diskusija KeynoteTalks – Case Netherlands. Projekti koji će biti prikazani predstavljaju nova tehnološka dostignuća u oblasti kreativnih istraživačkih alata u urbanističkom planiranju i dizajnu i nosivoj tehnologiji iz Holandije. Cilj prezentacija u okviru KeynoteTalks – Case Netherlands je da šire znanje o važnim pitanjima koja se tiču digitalne tehnologije danas: etika podataka i održivost kao i razvijanje potencijala prekogranične ekonomske saradnje.

#ARCHITECTURE
Laboratoriju za metode dizajna virtualne realnosti (Virtual Reality Design Methods Lab – VRDML) čiji je domaćin TU Delft predstaviće Frank van der Hoven (Frank van der Hoven), dok platformu Digital Gaming Mechanics for Urban Planning: The Case of OMG! meet-up prikazuje Milena Ivković koja se bavi razvijanjem novih alata za urbanističko planiranje zasnovanih na gejmifikaciji i kolaborativnom dizajnu.

Going Digital 2018 Silencesuit 04

Digital Gaming Mechanics for Urban Planning: The Case of OMG! meet-up je razvijanje novih alata za urbanističko planiranje zasnovanih na gejmifikaciji i kolaborativnom dizajnu.

#WEARABLES
(Hellen van Rees)
Helen van Ris (Hellen van Rees) istražuje primene fleksibilnog tekstila koji menja oblik i napravljen je od potrošnog tekstilnog otpada (Affordances and Advances of Robotic Textiles in Wearables).

Kristin Najdlinger (Kristin Neidlinger) predavanje FleXo – Flexible exoskeleton for therapeutic use i Ki Vang (Qi Wang) predavanje  Zishi: Smart Garment for Rehabilitation u svojim projektima istražuju mogućnosti primene nosive tehnologije u zdravstvenoj zaštiti, dok umetnica Danijele Roberts (Danielle Roberts) – Meditation Lab u saradnji sa timom naučnika razvija meditativnu odeću opremljenu biometrijskim i envajormentalnim senzorima.

Ervin Hogervord (Erwin Hoogerwoord) predstavlja participativnu platformu Solemaker (https://solemaker.io/) gde se na potpuno novi način dizajniraju, analiziraju i proizvode cipele.

Ervin Hogervord (Erwin Hoogerwoord) –  Solemaker

U tematskim panel diksusijama učestvuju uvodničari konferencije: Marija Tavčar, Dragana Nikolajević, Dejan Grba, Lidija Jovanović, moderator Jelena Guga [ više o prezentacijama na #WEARABLES Keynote ], na panelu arhitektura, umetnost Dragana Ćirić, moderator Nataša Janković, Snežana Zlatković, Mariela Cvetić, [ više o prezentacijama na #ARCHITECTURE Keynote ].


08.06.2018
Konferencija

#Conference

Arhitektonsi fakultet u Beogradu, sala 254 (Bulevar Kralja Aleksandra 73/II)

8. juna 2018. godine od 9.30 sati počinju predavanja u okviru treće međunarodne konferencije “Going Digital: Innovation in Art, Architecture, Science and Technology in Digital Era”.

Tema konferencije je inovacija i kreativnost u savremenom društvu, sa fokusom na umetnost, arhitekturu, tehnologiju i nauku kao vodeće zagovornike inovativnih promena. Inovacije su oduvek bile prisutne u ljudskim nastojanjima da rešavaju probleme, bolje organizuju zajednicu, poboljšavaju kvalitet života, rade efikasnije. Međutim, digitalno doba dovelo je do neočekivanog izazova i inovacija u svim sferama svakodnevnog života, što je rezultiralo rastućom potrebom za inter-, multi- i transdisciplinarnim pristupom u umetnosti, arhitekturi, nauci i tehnologiji.

Detaljno o programu i temama pogledajte na:
http://www.strand.rs/2018/01/28/open-call/
http://www.strand.rs/2018/05/16/programme/