УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 240

Ужа научна, уметничка област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонски дизајн процес: design intelligence стратегија; вишеструко нелинеарно мишљењe; сложени метакогнитивни системи и неуромреже (дијаграматика и мапирање); просторни записи/кодови (цртежи, мапе, дијаграми, нотације, информациона поља); креативне технике, инструменти и методологије архитектонског мишљења; научно-уметничко истраживање кроз теорију и пројекат/дизајн; https://dciricdesignintelligence.tumblr.com/
историја, теорија и филозофија архитектуре: историја, теоријa, филозофија и наука, и архитектонске интелектуалне парадигме – компаративне интегралне студије; савремене „линије“ архитектонске теорије и праксе; интернационални и крос-културални оквир архитектонског стваралаштва (архитектонски и културални трансфери); границе; концепт кретања и мобилности;
кросдисциплинарност: научно-уметничке дисциплинарне реконфигурације и поља трансфера; пресеци студија архитектуре, природних и друштвено-хуманистичких наука, и уметности – интеракције и утицаји на успостављање архитектонског научног, теоријског и примењеног дизајн контекста (студије граница, динамички принципи и системи (интензивности), математичка и дијаграматичка логика, проширени географски пројекат архитектуре, сценичка имагинација, биотехнологије, информацини системи, студије културе, уметности и технологија).

др Драгана Ћирић (1981), архитекта и независни истраживач, асистент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду; Докторирала је 2017. године са темом „Записи архитектонског дизајн процеса: дисциплинарне границе и трансфери“.

Њена активност обухвата самостални научно-истраживачки рад и публиковање у области теорије архитектуре и дизајна, архитектонско и урбанистичко пројектовање, индустријски и експериментални дизајн, рад у настави укључујући испитивање и примену својих истраживања и кросдисциплинарних методологија (у односу на постдисциплинарну критичку теорију) у наставним програмима у чијем креирању и извођењу активно учествује.

http://dciricd.tumblr.com/
http://dciric1.tumblr.com/
http://dciricresearchprojects.tumblr.com/
https://fvm.academia.edu/dciric