УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 240

Ужа научна, уметничка област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонски дизајн процес: вишеструко нелинеарно мишљењe;просторни записи и кодови (цртежи, мапе, дијаграми, нотације); креативне технике, инструменти и методологије;
историја, теорија и филозофија архитектуре: интернационални и крос-културални оквир; архитектонски и културални трансфери; границе; концепт кретања и мобилности; научно истраживање кроз теорију и пројекат/дизајн;
интердисциплинарност: пресеци архитектуре и студија граница, студија културе, уметности, природних и друштвено-хуманистичких наука, технологија и медија;

Драгана Ћирић (1981), архитекта и самостални истраживач, асистент и PhD кандидат на Архитектонском факултету Универзитета у Београду; завршила Докторске академске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду; тренутно у процесу израде докторске дисертације.

Њена активност обухвата истраживачки рад и публиковање у области теорије архитектуре и дизајна, архитектонско и урбанистичко пројектовање, индустријски дизајн, рад у настави укључујући испитивање и примену нових методологија унутар интердисциплинарних и постдисциплинарних теоријских оквира.

http://dciricd.tumblr.com/