UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

logo-UBiUR-sq

Ovde možete pogledati agendu konferencije:
Urbana bezbednost i urbani razvoj – AGENDA

Prva naučna konferencija o urbanoj bezbednosti i urbanom razvoju
21. jun 2017.
Beograd

Prvu naučnu konferenciju o urbanoj bezbednosti i urbanom razvoju u Republici Srbiji organizuju Fakultet bezbednosti i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da se podstakne i razvije akademska rasprava o kompleksnosti bezbednosnih pitanja, u urbanom prostoru. Konferencija će se baviti aktuelnim temama koje na različite načine povezuju pitanja bezbednosti sa urbanim prostorom, u nastojanju da se nađu adekvatna rešenja za sve složenije bezbednosne izazove 21. veka.

Dinamični procesi i promene savremenog sveta se, između ostalog, ogledaju u rastu stanovništva, dinamičnoj urbanizaciji, degradaciji životne sredine, geopolitičkoj nestabilnosti, širenju informaciono komunikacione tehnologije (s potencijalno opasnim posledicama) i mnogim drugim. Uticaj faktora kao što su političko nasilje, iregularne migracije, proliferacija oružja za masovno uništenje, kriminal i prirodne katastrofe multiplikuju se u oblastima sa visokom koncentracijom ljudi i infrastrukture.

Bezbednost gradova i urbanih prostora je samo jedan od Globalnih ciljeva održivog razvoja 2030, koje je usvojila Generalna skupština UN 2015. godine. Brojni su akteri čiji je zadatak da na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou do 2030. zajednički rade kako bi „gradove i ljudska naselja učinili inkluzivnim, bezbednim, prilagodljivim i održivim“. Uloga i značaj svih učesnika u ovom procesu, pa tako i akademskih institucija, jeste da ovu temu otvore i približe zainteresovanoj akademskoj javnosti, kao i sferama javnih politika i upravnih struktura na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Na takav način bi se iz plodonosne rasprave i suočavanja različitih perspektiva, ukazalo na moguće pravce razvoja adekvatnih bezbednosnih i urbanih politika.

Konferencija je nacionalnog karaktera sa međunarodnim učešćem. Očekujemo prisustvo i prezentacije profesora po pozivu iz Danske (Bo Grönlund), Holandije (Wilbert Rodenhuis) i Austrije (Günter Stummvoll).


Teme koje su predviđene za predstavljanje i diskusiju na ovoj konferenciji su sledeće:

Urbanizacija bezbednosti (sekuritizacija i/ili militarizacija urbanih prostora)
• urbani militarizam i vojna doktrina i praksa;
• savremeni ratovi i nova vojna tehnologija za borbu u urbanoj sredini;
• različiti aspekti urbanog nasilja (urbana gerila, urbani terorizam, infrastrukturno nasilje);
• urbana bezbednost i zaštita kritične infrastrukture i vitalnih službi u kriznim situacijama;
• migracije kao generatori promena u urbanim sredinama i njihov uticaj na bezbednost;
• javni događaji u urbanom prostoru – strategije sigurnosti i bezbednosti;
• urbane perspektive: ljudska bezbednost u gradovima;
• prevencija kriminaliteta kroz urbano projektovanje, planiranje i urbani dizajn;
• kriminal i strah od kriminala u gradovima.

Informaciono-komunikacione tehnologije i urbana bezbednost
• urban big data;
• GIS i urbana platforma za podatke (Urban Data Platform –UDP);
• big data za urbani dizajn i menadžment;
• bezbednost javnih otvorenih bežičnih mreža u urbanim sredinama;
• informaciono-komunikacione tehnologije i javni transport;
• kontrola pristupa javnom prostoru i javnim uslugama.

Globalizacija, urbani razvoj i transformacija gradova
• politike urbanizacije u funkciji urbane bezbednosti;
• urbana obnova u funkciji bezbednosti;
• bezbednosni izazovi pametnih i održivih gradova;
• bezbednost i privatnost – okviri za pametne gradove
• bezbednosni aspekti u strateškom i urbanističkom planiranju;
• otpornost i urbanističko planiranje;
• otpornost gradova i odgovor na terorizam i katastrofe;
• međunarodni standardi u funkciji jačanja urbane rezilijentnosti;
• aspekti ekološke bezbednosti i urbani razvoj;
• industrijska ekologija gradova (problemi otpada, novi vidovi zagađenja);
• urbano siromaštvo i održivi urbani razvoj;
• urbani dizajn u funkciji urbane bezbednosti i njegov uticaj na društveno i individualno ponašanje;
• uticaj i međusobna povezanost bezbednosnih, socio-psiholoških i tehničkih elemenata urbane bezbednosti –integrisani pristup izazovu.
• bezbednost u otvorenim javnim gradskim prostorima.

Važni datumi:
Predaja apstrakta: 25. april 2017. (na e-mail adresu: jelena.maric1989@yahoo.com)
Obaveštenje o prihvatanju apstrakta: 10. maj 2017.
Dostavljanje rada: 01. jul 2017.
Datum konferencije: 21. 06. 2017.
Mesto održavanja skupa: Arhitektonski fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, Republika Srbija

Tekst i prezentacija rada pišu se na srpskom jeziku.
Apstrakt: (do 1000 reči, na srpskom i na engleskom jeziku): Times New Roman, 11pts, single-spaced.
Ključne reči: 3 do 5
Tekst: Times New Roman, 12pts, 1.5 spacing, justified, 30.000 karaktera, sa sledećim marginama: Top 2.5 cm; Bottom 2.5cm; Left
Literatura: Svi izvori će biti navedeni prema alfabetu, uključujući APA stil citiranja.

Zbornik sa konferencije
Svi dostavljeni radovi će proći proces recenzije i biti predstavljeni selektivno: u tematskom Godišnjaku Fakulteta bezbednosti ili u Zborniku radova sa konferencije i sa odgovarajućim ISBN brojem. Knjiga apstrakata i potvrda o učešću će biti distribuirane učesnicima konferencije prilikom registracije u danu konferencije.

Prva naučna konferencija o urbanoj bezbednosti i urbanom razvoju: POZIV

Prva naučna konferencija o urbanoj bezbednosti i urbanom razvoju: AGENDA

Organizacioni odbor:
Dr Aleksandra Đukić, van. profesor, Arhitektonski fakultet;
Dr Svetlana Stanarević, docent, Fakultet bezbednosti;
Dr Goran Mandić, van. profesor, Fakultet bezbednosti;
Dr Milan Lipovac, docent, Fakultet bezbednosti;
Branislav Antonić, Arhitektonski fakultet;
Aleksandra Ilić, Fakultet bezbednosti.

Tehnički sekretari:
Jelena Marić, Arhitektonski fakultet (jelena.maric1989@yahoo.com)
Nenad Stekić, Fakultet bezbednosti (nesteley@gmail.com)

Naučni odbor:
Dr Ivica Radović, red. profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu;
Dr Vladan Đokić, red. profesor, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Dr Želimir Kešetović, red. profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu;
Dr Zoran Keković, red. profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu;
Dr Božidar Banović, red. profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu;
Dr Slađana Đurić, red. profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu;
Dr Dejana Jovanović, red. profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu;
Dr Ljubomir Stajić, red. profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu;
Dr Slobodan Milutinović, red. profesor, Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu;
Dr Nada Sekulić, red. profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Dr Eva Vaništa Lazarević, red. profesor, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Dr Aleksandra Krstić-Furundžić, red. profesor, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Dr Marija Babović, red. profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Dr Dejan Filipović, red. profesor, Geografski fakultet – odsek za Prostorno planiranje;
Dr Aleksandra Đukić, van. profesor, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Dr Aleksandra Stupar, van. profesor, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Dr Marija Maruna, van. profesor, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Dr Velimir Šećerov, van. profesor, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Dr Vesela Radović, van. profesor, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu;
Dr Biljana Simeunović, Patić van. profesor, Kriminalističko-policijska akademija;
Dr Brankica Popović, van. profesor, departman informatike i računarstva Kriminalističko-policijska akademija;
Dr Ivica Đorđević, van. profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu;
Dr Jasmina Gačić, van. profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu;
Dr Ana Kovačević, van. profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu;
Dr Svetlana Stanarević, docent, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu;
Dr Vanja Rokvić, docent, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu;
Dr Danijela Milovanović Rodić, docent, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Dr Milena Vukmirović, UrbanLab, strukovno udruženje Urbana Laboratorija;
Dr Danica Šantić, docent, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Dr Aleksandar Gordić, docent, Futura, Fakultet za primenjenu ekologiju, Univerzitet „Singidunum“ Beograd;
Dr Dragana Nikolić, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”.

0