UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

MUA-11061: STUDIO M01 AD – PROJEKAT:
HOTEL JUGOSLAVIJA, NOVI BEOGRAD – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA JAVNIH PROSTORA

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Osnovni cilj nastave je da studente upozna sa gradivnim elementima unutrašnje arhitekture i metodologijom arhitektonskog projektovanja unutrašnjeg prostora.

Fokus studija je na multidisciplinarnosti, odnosno osvajanju širokog spektra znanja od konceptualnih do profesionalno specifičnih. Metodologija rada u studiju biće fokusirana na razvijanju individualnih potencijala studenta.

Tema istraživanja u ovom semstru je identifikacija programsko-prostornih uslova koji uspostavljaju i oblikuju javni život u hotelima danas. Karakter javnog života je direktno povezan sa kategorizacijom hotela, te proisteklim normativima i kreće se u rasponu od uopštenih, prepoznatljivih preko familijarnih, gotovo intimnih, do vrlo specifičnih, uslovljavajućih sa naglašenom merom individualnosti.

Student se kroz program studija usmerava  na istraživanje savremene arhitektonske prakse, prostornih i projektantskih rešenja ove tematike kroz modelovanje i kreiranje sopstvenog viđenja unutrašnjeg prostora.

KURIKULUM: HOTEL JUGOSLAVIJA, NOVI BEOGRAD – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA JAVNIH PROSTORA

MUA-11061: STUDIO M01 AD – PROJEKAT:
HOTEL JUGOSLAVIJA, NOVI BEOGRAD – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA PROSTORA NAMENJENIH REKREACIJI

Nastavnik:
arh Igor Rajković, docent

Tendencija koju  diktira novi način života savremenog čoveka, otvara mnoga pitanja koja se vezuju za prostore koji su namenjeni rekreaciji.  Iskustva koja  se nalaze u globalnom okruženju, daju odgovore koji su delimično primenljivi u ovdašnjim uslovima. Arhitekta, koji je kreator i korisnik, učitelj i učenik, kritičar i kritikovan, ali pre svega onaj koji živi savremenim načinom života, svojim iskustvom, širokim obrazovanjem i projektantskim stavom  mora biti spreman da dá odgovor.

Cilj nastave je upoznavanje studenata sa osnovnim elementima unutrašnje arhitekture, kao i razvoj projektantskih veština vezanih za unutrašnji prostor. Studenti će osnovne elemente unutrašnjeg prostora istražiti, analizirati i na kraju implementirati u svoj rad, koji od konceptualne faze do finalnog projekta prolazi kroz više provera. Individualnost  daje finalni pečat projektu koji zahvaljujući  istraživanju i analizi predstavlja utemeljen stav.

Akcenat istraživanja predstavljaju sadržaji namenjeni rekreaciji koji su usko vezani za kategorizaciu hotela. Kao prateći element hotelske ponude, normativno, ovi sadržaji podižu kategoriju, ali oni govore i  o potrebama koje  diktira novi način života savremenog čoveka.

KURIKULUM: HOTEL JUGOSLAVIJA, NOVI BEOGRAD – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA PROSTORA NAMENJENIH REKREACIJI