УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте (09.02.2018)
Списак студената за МАСА-12030 (ИАСА-48030) МАСИУ-12060: ИП 2 – АРХИТЕКТУРА

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
I година – 2. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
11 МАСА-12030

Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12030-01: Простори сениора и људи са посебним потребама
2. МАСА-12030-02: Архитектура и метаструктура (МАСИУ-12060-А-02)
3. МАСА-12030-03: Туристички објекти: контекст, концепт, метод (МАСИУ-12060-А-03)
4. МАСА-12030-04: Архитектура у руралним подручјима – реконструкција сеоских центара (МАСИУ-12060-А-04)
5. МАСА-12030-05: Савремена скулптура
6. МАСА-12030-06: Архитектура позоришта и спектакла (МАСИУ-12060-А-12-06)
7. МАСА-12030-07: Енглески за архитекте 3 (МАСИУ-12060-А-07)
8. МАСА-12030-08: Дигитална анимација – курс 2
9. МАСА-12030-09: BIM
10. МАСА-12030-10: Увод у архитектонско истраживање
11. МАСА-12030-11: Градска стајалишта
12. МАСА-12030-12: Средњовековни утврђени градови у Србији – проучавање и обнова (МАСИУ-12060-А-12)
13. МАСА-12030-13: Параметарско моделовање (МАСИУ-12060-А-13)
14. МАСА-12040-14: Спорт и простор (МАСИУ-12060-А-14)
15. МАСА-12040-15: Потези архитекте

Листа изборних предмета:

201718_MASA-12030-02-IASA-48030-02-ARHITEKTURA-I-METASTRUKTURA

Извор фотографије: http://farhek.com/jd/o3q1380/penner-fox/z8i083/

МАСА-12030-02 (ИАСА-48030-02) – МАСИУ-12060-А-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
АРХИТЕКТУРА И МЕТАСТРУКТУРА

Наставник:
мр Милан Вујовић, редовни професор

Основни циљ наставе на предмету „Архитектура и метаструктура“ је упознавање студената са типологијом комплексних архитектонских пројеката. У фокусу истраживања наћи ће се пројекти који су по својој структури, концепту и програмско-просторним особинама сложени и не могу се посматрати, анализирати и валоризовати у контексту традиционалних типолошких дискурса. Појам „метаструктура“ користи се као теоријско-филозофски предложак за отварање дискусије о савременим кретањима у архитектонском пројектовању.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И МЕТАСТРУКТУРА

201415_MASA-12030-03_o

Извор фотографије: www.brightboldbeautiful.com

МАСА-12030-03 (ИАСА-48030-03) – МАСИУ-12060-А-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
ТУРИСТИЧКИ ОБЈЕКТИ: КОНТЕКСТ, КОНЦЕПТ, МЕТОД

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Предмет има за циљ да студентима приближи савремено архитектонско поимање туризма и упозна их са специфичним вештинама потребним за пројектовање објеката разнолике туристичке намене. Кроз рад студентима ће бити разграничени кључни појмови из области угоститељства и туризма.

Студенти стичу знања која им омогућавају актуелну, стручну и одрживу предност приликом пројектовања ове врсте објеката

КУРИКУЛУМ: ТУРИСТИЧКИ ОБЈЕКТИ: КОНТЕКСТ, КОНЦЕПТ, МЕТОД

201718_MASA-12030-04-ARH-U-RURALNIM-PODRUCJIMA-REKONSTR-SEOSKIH-CENTARA

Илустрација: O. Hantke (TU Damstadt, 2004) | Извор илустрације: Landmarks/Lakemarks, CSIAA, 2007.

МАСА-12030-04 (ИАСА-48030-04) – МАСИУ-12060-А-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
АРХИТЕКТУРА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА – РЕКОНСТРУКЦИЈА СЕОСКИХ ЦЕНТАРА

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

Унапређење способности студената у области решавања урбанистичких и архитектонских проблема широког спектра могућих централних садржаја у сеоским насељима, односно планирања и пројектовања простора јавног карактера у руралним срединама, имајући у виду посебности раличитих окружења и просторних ситуација. Развијање сналажљивости студената у приступу пројектовању у ареалним контекстима са пејзажном ликовношћу. Подизање нивоа заинтересованости студената за стручно деловање у условно мање атрактивним окружењима, у циљу формирања сопствених стваралачких оквира, ослобођених утицаја помодних, пролазних и искључиво комерционалних тенденција.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА – РЕКОНСТРУКЦИЈА СЕОСКИХ ЦЕНТАРА

201516_MASA-12030-06-ARH-POZORISTA-I-SPEKTAKLA

Shakespeare’s Globe Theatre, Лондон | Извор илустрације: PaperToys

МАСА-12030-06 (ИАСА-48030-06) – МАСИУ-12060-А-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
АРХИТЕКТУРА ПОЗОРИШТА И СПЕКТАКЛА

Наставник:
др Гордана Милошевић-Јевтић, доцент

Позоришне игре су пратилац социјалних и политичких трансформација у друштву. Поникле из паганских веровања, садржавале су у различитом историјском контексту образовни, забављачки, а често и политизовани карактер. У складу са развојним путем позоришних игара формира се простор за њихово извођење. Циљ изборног предмета Архитектура позоришта и спектакла је упознавање студената завршних студија архитектуре са историјом развоја архитектонских принципа у пројектовању театра и сценског простора, кроз континуитет и дисконтинуитет у развоју облика и примењене конструкције. Културолошки феномен позоришта биће разматран и кроз место и положај у граду, организовање фестивала и перформанса и савремени концепт разбијеног сценског простора.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА ПОЗОРИШТА И СПЕКТАКЛА

201415_MASA-12030-07_o

Илустрација: Гордана Вуковић-Николић

МАСА-12030-07 (ИАСА-48030-07) – МАСИУ-12060-А-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 3

Наставник:
др Гордана Вуковић-Николић, доцент

English for architects 3 – Debate and argumentation
Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) у специфичном дискурсу дебате и аргументације у области архитектуре.

КУРИКУЛУМ: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 3

201617_MASA-12030-09-BIM_o

PAAstudio – седиште компаније NHS, Калифорнија, САД | Илустрација © paastudio

МАСА-12030-09 (ИАСА-48030-09): ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
BIM

Наставник:
др Мирјана Деветаковић Радојевић, доцент

Курс је комбинација теоријске наставе о основним принципима пројектовања у BIM (Building Information Modeling) окружењу, у коме је 3D модел архитектонског објекта основа за формирање информационог система у коме партиципирају сви учесници у процесу пројектовања, касније изградње и коришћења/одржавања архитектонског објекта. Настава се одвија кроз серију предавања и дискусија, моделовање два угледна примера из софвера ArchiCAD и Revit, као и кроз истраживање на једну од задатих тема – референтних примера имплементације и развоја BIM-a.

КУРИКУЛУМ: BIM

Nazari_Tower_restoration_Castillo_Miras_Arquitectos

Castillo Miras Arquitectos – Рестаурација Назари куле у Шпанији | Фото © Fernando Alda

МАСА-12030-12 (ИАСА-48030-12) – МАСИУ-12060-А-12: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
СРЕДЊОВЕКОВНИ УТВРЂЕНИ ГРАДОВИ У СРБИЈИ – ПРОУЧАВАЊЕ И ОБНОВА

Наставник:
др Марко Николић, доцент

Циљ предмета је да се студенти упознају са проблемима везаним за проучавање и обнову средњовековних утврђених градова у Србији, како би проширили и усавршили своја стечена теоријска знања. Осим продубљивања сазнања о средњовековним утврђеним градовима, циљ је да студенти дају и властите предлоге њихове заштите, презентације и укључивања у савремени живот. Анализом савремених светских тенденција из области очувања културног наслеђа, културног пејзажа и културног туризма, испитују се могућности савремене презентације остатака средњовековних утврђених градова, као и њихове ревитализације кроз уношење различитих садржаја,у функцији савремене презентације остатака.

КУРИКУЛУМ: СРЕДЊОВЕКОВНИ УТВРЂЕНИ ГРАДОВИ У СРБИЈИ – ПРОУЧАВАЊЕ И ОБНОВА

201516_MASA-12030-14-SPORT-I-PROSTOR

Комбанк арена, Београд | Извор илустрације: nadji.com

МАСА-12030-14 (ИАСА-48030-14) – МАСИУ-12060-А-14: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
СПОРТ И ПРОСТОР

Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент

Предмет представља увод у комплексну феноменологију спорта. Циљ предмета је тумачење спорта као специфичног процеса и активности која се упражњава професионално и рекреативно. Кроз серију предавања отвара се питање колико је је архитектонска ликовност условљена спортом као специфичним процесом, а колико је слободна у својој изражајности.

КУРИКУЛУМ: СПОРТ И ПРОСТОР

201718_MASA-12030-15-IASA-48030-15-POTEZI-ARHITEKTE

Цртеж: Игор Рајковић

МАСА-12030-15 (ИАСА-48030-15): ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
ПОТЕЗИ АРХИТЕКТЕ

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Вибрације које окружење производи неминовно остају забележене негде дубоко у нама. Предност архитекте је што примљену вибрацију може да преточи у цртеж. Забележен тренутак тада постаје видан. Ручним цртежом је на једноставан начин могуће промислити покупљене вибрације. Није ограничен технологијом која зависи од много фактора. Омогућава тренутну реакцију на провокацију. Једино ограничење које постоји смо ми сами.

КУРИКУЛУМ: ПОТЕЗИ АРХИТЕКТЕ