UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

DANUrB platforma spaja dobre prakse kulturnog i istorijskog nasleđa / DANUrB+ sastanak 26.02.2021.

DANUrB Logo

Tim sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu je učestovao na trećem radnom sastanku na DANUrB+ projektu 26. februara 2021. godine. Od više bitnih tema sastanka posebno se ističe tema DANUrB platforme, koja je ponovo aktivirana i spremna da svoj sadržaj obogati primerima novih projekata i inicijativa usmerenih na kulturno i istorijsko nasleđe Podunavlja. Na ovom sastanku na daljinu bilo je prisutno više od 60 učesnika iz 19 organizacija i 6 podunavskih zemalja (Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Srbija i Slovačka). Kao rezultat prethodno realizovanog DANUrB projekta, platforma već sadrži 450 tradicionalnih lokalnih običaja, atrakcija i drugog vrednog kulturnog i istorijskog nasleđa. Projekat DANUrB+, koji se na njega nastavlja, ima za cilj da poveća njihov broj, podigne svest o njima i poveća vidljivost same platforme.

Tim iz Beograda (v.prof. Aleksandra Đukić, as. Branislav Antonić i as. Aleksandar Grujičić) je predstavio radnu verziju DANUrB+ Atlasa, koji će uključivati demografske, ekonomske, prostorne i morfološke karte gradova u opadanju duž Dunava. Tako se kolekcija međunarodnih, pograničnih i regionalnih projekata, uz tzv. Dunavsku kulturnu promenadu, dalje dopunjuje.

Od predstavnika tima iz Beograda sastanku su prisustvovali i prof. Aleksandra Stupar i as. Jelena Marić.