УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

DANUrB+ (2020-2022): Архитектонски факултет у Београду учесник новог међународног пројекта у оквиру INTERREG подунавске прекограничне сарадње ЕУ

DANUrB Logo

Назив пројекта: DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage – DANUrB+ / 2020-22 / INTERREG EU Danube Transnational Programme

 

DANUrB+ је нови пројекат од стране INTERREG ЕУ подунавског прекограничног програма, покренут 1. јула 2020. године у циљу подстицања рационалног коришћења културног наслеђа и ресурса ободних и пограничних градова и подручја дуж Дунава. Пројекат ће током 30 месеци трајања створити нове могућности за подизање привлачности одабраних насеља и градовима у опадању и покренути недовољно искоришћено културно наслеђе за јачање подунавског културног идентитета. Пројектне активности ће додатно (1) развити „дунавски бренд“ за градски ниво; (2) пружити прилику за боље праћење кретања и потреба туриста; (3) подржати постојеће културне туре и (4) повећати капацитет локалних учесника за сарадњу на локалном и међународном нивоу.

 

DANUrB+ је истовремено и конзорцијум од 17 ERDF и 2 IPA партнера и 23 придружена стратешка партнера из шест држава. 10 њих је већ учествовало у претходном пројекту DANUrB, укључујући Универзитет за технологије и привреду  из Будимпеште (ВМЕ), који је поново водећи партнер. Ужи круг пројекта чине партнерски тимови са Департмана за урбанизам пет универзитета из подунавских земаља: из Братиславе, Будимпеште, Темишвара, Букурешта и Београда. Сви партнери скупа ће радити на промоцији одрживог коришћења културног наслеђа и ресурса у подунавским градовима и заједницама. Пратећи образовни програм пројекта обучиће младе о заједничким културним вредностима, подстичући их да открију и цене урбано наслеђе повезано са реком Дунав. Ове заједничке активности су организоване у четири радна пакета: Истраживање, Алати за планирање, Образовање и Акције. Радећи у оквиру ових пакета, они ће додатно допринети обликовању новог дунавског културног идентитета, главног циља пројекта.

 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду један је од главних партнера у пројекту и водећи партнер радног пакета Т1 „Истраживање – утврђивање тачака интервенција за одрживо коришћење културног наслеђа“. Придружени стратешки партнери у Србији су градови Сомбор и Смедерево и општина Голубац. Истраживачки тим долази углавном са Департмана за урбанизам факултета:

Менаџер пројекта са Архитектонског факултета Универзитета у Београду:

Др Александра Ђукић, ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду

 

Истраживачи:

Др Ева Ваништа Лазаревић, професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду

Др Александра Ступар, професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду

Др Владимир Парежанин, доцент Архитектонског факултета Универзитета у Београду

Др Данијела Миловановић Родић, доцент Архитектонског факултета Универзитета у Београду

Ивица Николић, доцент Архитектонског факултета Универзитета у Београду

Др Бранислав Антонић, асистент Архитектонског факултета Универзитета у Београду

Јелена Марић, асистент и докторанд-кандидат Архитектонског факултета Универзитета у Београду

Вишња Сретовић Брковић, истраживач-сарадник и докторанд-кандидат Архитектонског факултета Универзитета у Београду

Александар Грујичић, асистент и докторанд Архитектонског факултета Универзитета у Београду

 

Чланови Управног одбора:

Др Ана Никезић, ванредни професор и продекан за наставу и науку Архитектонског факултета Универзитета у Београду

Др Александра Ђукић, ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду

 

Финансијски менаџер:

Светлана Толић, дипл.екон, шеф Финансијске службе Архитектонског факултета Универзитета у Београду

 

Менаџер за комуникације:

Др Бранислав Антонић, асистент Архитектонског факултета Универзитета у Београду