УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Истраживач сарадник

Департман за урбанизам

Број кабинета:

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко пројектовање и планирање, одрживо планирање градова, урбане технологије

Вишња Сретовић Брковић (1981) је дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2007), где је 2009. године уписала докторске академске студије. Од тада се активно бави научно-истраживачким радом и учествује у настави на Департману за урбанизам на основним и мастер студијама.

Своја истраживања спроводи у области урбанистичког планирања и пројектовања, планирања одрживих градова и урбаних технологија у оквиру пројекта Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти насеља и климатске промене-међусобни утицаји (ПП1 – Промена климе као чинилац просторног развоја насеља, природног предела и пејзажа) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Као аутор и коаутор објавила је велики број научних радова у међународним и националним монографијама, часописима и зборницима са конференција.

Учествује и излаже радове на бројним међународним конференцијама и радионицама (ISOCARP YPP, RESPAG, ICAUD, Places and Technologies, SSPCR итд.) Током каријере своја искуства употпуњује у пракси, кроз пројектовање, вођење и реализацију објеката (2007-2011). Добитник је годишње награде Привредне коморе града Београда за дипломски рад на тему Голф комплекс Чукарица.