UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

DANUrB+ (2020-2022): Arhitektonski fakultet u Beogradu učesnik novog međunarodnog projekta u okviru INTERREG podunavske prekogranične saradnje EU

DANUrB Logo

Naziv projekta: DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage – DANUrB+ / 2020-22 / INTERREG EU Danube Transnational Programme

 

DANUrB+ je novi projekat od strane INTERREG EU podunavskog prekograničnog programa, pokrenut 1. jula 2020. godine u cilju podsticanja racionalnog korišćenja kulturnog nasleđa i resursa obodnih i pograničnih gradova i područja duž Dunava. Projekat će tokom 30 meseci trajanja stvoriti nove mogućnosti za podizanje privlačnosti odabranih naselja i gradovima u opadanju i pokrenuti nedovoljno iskorišćeno kulturno nasleđe za jačanje podunavskog kulturnog identiteta. Projektne aktivnosti će dodatno (1) razviti „dunavski brend“ za gradski nivo; (2) pružiti priliku za bolje praćenje kretanja i potreba turista; (3) podržati postojeće kulturne ture i (4) povećati kapacitet lokalnih učesnika za saradnju na lokalnom i međunarodnom nivou.

 

DANUrB+ je istovremeno i konzorcijum od 17 ERDF i 2 IPA partnera i 23 pridružena strateška partnera iz šest država. 10 njih je već učestvovalo u prethodnom projektu DANUrB, uključujući Univerzitet za tehnologije i privredu  iz Budimpešte (VME), koji je ponovo vodeći partner. Uži krug projekta čine partnerski timovi sa Departmana za urbanizam pet univerziteta iz podunavskih zemalja: iz Bratislave, Budimpešte, Temišvara, Bukurešta i Beograda. Svi partneri skupa će raditi na promociji održivog korišćenja kulturnog nasleđa i resursa u podunavskim gradovima i zajednicama. Prateći obrazovni program projekta obučiće mlade o zajedničkim kulturnim vrednostima, podstičući ih da otkriju i cene urbano nasleđe povezano sa rekom Dunav. Ove zajedničke aktivnosti su organizovane u četiri radna paketa: Istraživanje, Alati za planiranje, Obrazovanje i Akcije. Radeći u okviru ovih paketa, oni će dodatno doprineti oblikovanju novog dunavskog kulturnog identiteta, glavnog cilja projekta.

 

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu jedan je od glavnih partnera u projektu i vodeći partner radnog paketa T1 „Istraživanje – utvrđivanje tačaka intervencija za održivo korišćenje kulturnog nasleđa“. Pridruženi strateški partneri u Srbiji su gradovi Sombor i Smederevo i opština Golubac. Istraživački tim dolazi uglavnom sa Departmana za urbanizam fakulteta:

Menadžer projekta sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

Dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 

Istraživači:

Dr Eva Vaništa Lazarević, profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Aleksandra Stupar, profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Vladimir Parežanin, docent Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Ivica Nikolić, docent Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Branislav Antonić, asistent Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Jelena Marić, asistent i doktorand-kandidat Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Višnja Sretović Brković, istraživač-saradnik i doktorand-kandidat Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Aleksandar Grujičić, asistent i doktorand Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 

Članovi Upravnog odbora:

Dr Ana Nikezić, vanredni profesor i prodekan za nastavu i nauku Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 

Finansijski menadžer:

Svetlana Tolić, dipl.ekon, šef Finansijske službe Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 

Menadžer za komunikacije:

Dr Branislav Antonić, asistent Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu