УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 341

Ужа научна област:
визуелне комуникације и архитектонска графика

Области истраживања:
дизајн процес, методологија уметничког истраживања, естетичке и симболичке вредности архитектуре

Владимир [Момчило] Парежанин, рођен у Требињу [Херцеговина] 1984. године, где завршава основно и средње образовање. На Универзитету у Београду – Архитектонском факултету 2003. године уписује Основне академске студије и завршава их са просечном оценом 9,36. Потом уписује Мастер академске студије и завршава их 2008. године и са просечном оценом 10,00. Одбранио је дипломски мастер рад на тему: Пантелерија — Облици трансформације градског трга: градски центар културе, са оценом 10,00 – код ментора в.проф. Дејана Миљковића. У завршној години Мастер академских студија, 2009. године, добија Признање за Студента генерације Универзитета у Београду – Архитектонског факултета.

Школске 2009/2010. године је уписао докторске академске студије архитектуре научног карактера — основна област истраживања архитектура и урбанизам; ужа научна област истраживања архитектура — на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Одлуком Већа докторских студија Архитектонског факултета у Београду формирана је Комисија пред којом је Владимир Парежанин, маст. инж. арх. одбранио докторску дисертацију, под насловом Метафоричка интерпретација идеје критичког регионализма у делу архитекте Ранка Радовића, са оценом 10, и тиме стекао академско звање доктора наука.

Током школске 2005/2006 године, на Архитектонском факултету, ради као Практикант – волонтер на предметима Визуелне комуникације и Архитектонска графика, Кабинета за визуелне комуникације 341.

На Архитектонском факултету 2006. године добија звање Демонстратора на предметима које покреће Кабинет за визуелне комуникације 341, којима руководи професор мр. Душан Станисављевић.

На истом факултету, 2008. године, биран је у звање Сарадника у настави, а затим, 2010. године и звање Асистента за област Визуелне комуникације и архитектонска графика на Департману за архитектуру. Од тих изборних звања ради на реализацији више редовних и изборних курсева на Архитектонском факултету: Визуелна истраживања, Архитектонска графика, 3Д визуелна истраживања, Трансформација графичке форме, Фотографија у архитектури, Графиичка идентификација, Геометрија облика 1, Геометрија облика 2, Студио пројекат – синтеза.

Од 2018. године, у наставничком звању на истом факултету, ради као доцент биран за област Визуелних комуникација и архитектонске графике.

У свој педагошки, научни и истраживачки фокус ставља теме дизајн процеса, методологије уметничког истраживања, као и естетичке и симболичке принципе у архитектури, те просторне и раванске визуелно – графичке форме. Резултате тог рада покушава презентовати и представити научним текстовима, чланцима, расправама, ауторским академским предавањима, радионицама и самосталним стручно-уметничким радом. До сада је одржао петнаест јавних стручних предавања и руководио је са осам стручних радионица. Од 2008. године је имао седам ангажмана унутар чланства у жиријима и стручним комисијама у пољу уметности и архитектуре.

Аутор је преко 40 научних радова из области теорије архитектуре, визуелних уметности и сродних дисциплина. Стални је сарадник Иновационог центра Технолошко металуршког факултета у Београду [ИЦТМФ] у областима иновационог дизајна, продукт дизајна, и технолошких иновација у области дизајна. Паралелно свом научном деловању, интензивно ради и у пољу стручно-уметничког стварања. Аутор је великог броја радова из области графичког дизајна, дизајна публикација, ауторске уметничке фотографије, класичне уметничке графике, сценографије и архитектонског пројектовања, који су објављивани и презентовани на укупно шеснаест самосталних и колективних изложби у земљи и иностранству.

Добитник је више награда на домаћим и међународним конкурсима за дизајн, као и за архитектуру, из чега се издваја: први пласман на међународном конкурсу за визуелни идентитет Центра за ненасилну акцију (2013.) и први пласман на међународном конкурсу за архитектонско-урбанистичко решење комплекса Херцеговачке Грачанице – Црквина у Требињу, Херцеговина (2015.).

Од 2011. године посебна специјалистичка знања и вештине стиче на уметничком специјалистичком курсу Класичне уметничке графике -“ОРФЕЛИН” који организује Факултет примењених уметности у Београду и Етнографски музеј Србије. Резултате тог рада од 2012. године до сада је представио кроз седам колективних и једном самосталном ауторском изложбом графике.

Члан је Дизајн секције Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС), Internacional Council of Graphic Design Association (ICOGRADA) и International Council of Societies of Industrial Design (ICSID).