УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 341

Ужа научна област:
визуелне комуникације и архитектонска графика

Области истраживања:
просторне и раванске визуелне форме; естетичка и симболичка начела у архитектури

 

Владимир Парежанин, рођен у Требињу (Херцеговина) 1984. године, где завршава основно и средње образовање. На Универзитету у Београду – Архитектонском факултету завршава Основне академске студије са просечном оценом 9,36, где 2008. године завршава Мастер академске студије са просеком 10,00. Дипломирао је оценом 10, код ментора в.проф. Дејана Миљковића са темом: Пантелерија: Облици трансформације градског трга: градски центар културе. У завршној години Мастер академских студија добија Признање за Студента генерације Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. Испунио је све обавезе предвиђене научним Докторским академским студијама архитектуре на Архитектонском факултету у Београду, и пријавио тезу докторске дисертације: Метафоричка интерпретација идеје критичког регионализма у делу архитекте Ранка Радовића, код ментора професора Владимира Макоа. На истом факултету биран је у звање асистента за област Визуелне комуникације и архитектонска графика на Департману за архитектуру. Од избора у звање асистента ради на реализацији више редовних и изборних курсева на Архитектонском факултету: Основне академске студије – Архитектонско цртање, Визуелна истраживања, Архитектонска графика, 3Д Визуелне комуникације, Рачунарско моделовање, Графичка радионица, Трансформација графичке форме; Дипломске академске студије: Графичка идентификација, Фотографија, Портфолио.

У свој научни и истраживачки фокус ставља теме метафоричких, те естетичких и симболичких принципа архитектуре, те просторних и раванских визуелних и графичких појавности. Резултате тог рада покушава презентовати и представити научним текстовима, чланцима, расправама, ауторским академским предавањима, радионицама и самосталним стручно-уметничким радом. Верификација његових научних резултата је и престижна Стипендија Фонда Др Милан Јелић, за 2012. годину, као и Годишња награда Универзитета у Београду за најбољи студентски научно-истраживачки рад.

Аутор је преко 40 научних радова из области архитектуре и сродних дисциплина. Стални је сарадник Иновационог центра Технолошко металуршког факултета у Београду (ИЦТМФ) у областима иновационог дизајна, продукт дизајна, и технолошких иновација у области дизајна. Паралелно свом научном деловању, интензивно ради и у пољу стручно-уметничког стварања. Аутор је великог броја радова из области графичког дизајна, дизајна публикација, ауторске уметничке фотографије, класичне уметничке графике, сценографије и архитектонског пројектовања, који су објављивани и презентовани самосталним и колективним изложбама у земљи и иностранству.

Добитник је више награда на домаћим и међународним конкурсима за дизајн, као и за архитектуру, из чега се издваја: први пласман на међународном конкурсу за визуелни идентитет Центра за ненасилну акцију (2013.) и први пласман на међународном конкурсу за архитектонско-урбанистичко решење комплекса Херцеговачке Грачанице – Црквина у Требиње, Херцеговина (2015.).

Од 2011. године посебна специјалистичка знања и вештине стиче на уметничком специјалистичком курсу Класичне уметничке графике -“ОРФЕЛИН” који организује Факултет примењених уметности у Београду и Етнографски музеј Србије. Резултате тог рада од 2012. године до сада је представио кроз седам колективних и једном самосталном ауторском изложбом графике. Члан је Дизајн секције Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС), Internacional Council of Graphic Design Association (ICOGRADA) и International Council of Societies of Industrial Design (ICSID).