UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Publikacija: “Formati za urbani život: porodična kuća u savremenom gradu” – Ana Nikezić

Publikacija: “Formati za urbani život: porodična kuća u savremenom gradu” – Ana Nikezić | Foto: M.Bulatović

Promocija: četvrtak, 13.12.2018. godine u 19 časova, u Kuli Nebojša!

Pozivamo vas da nam se pridružite na predstavljanju publikacije prof. dr Ane Nikezić: “Formati za urbani život: porodična kuća u savremenom gradu” koja će se održati u četvrtak, 13. decembra 2018. godine u 19.00 časova, u Kuli Nebojša, Bulevar Vojvode Bojovića, Beograd: Predstavljanje publikacije: “Formati za urbani život: porodična kuća u savremenom gradu” – Ana Nikezić.

O knjizi će govoriti recenzenti: dr Vladan Đokić, redovni profesor, dipl.inž.arh. Zoran Lazović, redovni profesor, dipl.inž.arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor i dr Sreten Vujović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobrodošli!

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo publikaciju profesorke dr Ane Nikezić: “Formati za urbani život: porodična kuća u savremenom gradu” u izdanju Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Knjiga je nastala iz namere da se doktorska disertacija pod nazivom “Transformacija koncepta porodične kuće u uslovima regeneracije gradskog centra” (Nikezić, 2006) prilagodi široj čitalačkoj publici, i da se nameni, kako studentima arhitekture i srodnih disciplina, tako i svima onima koji žele da steknu uvid u način na koji arhitektura gradi život. Posebno je namenjena onima koji veruju u neraskidivu vezu između arhitekture i kulture.

Posmatranje savremenog života u gradu iz perspektive arhitekture usmerilo je tok knjige ka ispitivanju povezanosti čoveka i grada kroz prizmu kulture svakodnevog. Ovaj odnos se posmatra kroz porodičnu urbanu kuću, kao fenomen koji predstavlja jedan od osnovnih elemenata strukture grada i istovremeno sveukupni izraz stila života njenih korisnika.

Knjiga_Formati_za_urbani_zivot_odabrano---korice

Korice publikacije: “Formati za urbani život: porodična kuća u savremenom gradu” – Ana Nikezić

Knjiga_Formati_za_urbani_zivot_odabrano---2-of-15

Sadržaj publikacije: “Formati za urbani život: porodična kuća u savremenom gradu” – Ana Nikezić | Foto: M.Bulatović

Iz uvoda:
… “Knjiga je struktuirana u tri sukcesivno nadovezujuće celine. Prvi deo knjige definiše osnovne odrednice fenomena urbane kuće. U njemu se diskutuje o sveukupnoj i složenoj strukturi fenomena, o njenim polazištima i njenim potencijalima. Takođe ovaj deo knjige uspostavlja teoretski okvir kao bazu za analitičko posmatranje urbane kuće.

Drugi, po obimu i strukturi najsloženiji deo,  kroz posmatranje evolucije urbane kuće, apstrahuje fenomen do nivoa vrednosti i karakteristika na kojima počiva, kao i onih koje su indikativne za njegovu transformaciju. Proces komparativne analize odvija se kroz tri razvojna okvira grada, koje treba posmatrati uslovno i u vezi sa temom urbane kuće, a nikako kao istorijske faze razvoja grada ili, pak, tipa urbane kuće. Prvi, istorijski okvir, dobio je naziv „Retrospektiva“, jer u sebi sažima one vrednosti i karakteristike koje su toliko duboko ukorenjene u urbani način života da se čine iskonskim i arhetipskim. Rezultira utvrđivanjem osnovnih vrednosti koje su utkane u samu srž kuće-doma i koje se nisu promenile ni do danas.

Drugi je dobio naziv „Tradicija oko nas“, jer još uvek živimo u prostorima tih kuća, iako često adaptirane i prilagođene savremenim uslovima života. Rezultira jasnom definicijom tradicionalne kuće u gustoj urbano aktivnoj matrici grada. Treći je nazvan „Perspektiva“ i ukazuje na tendencije i buduća stremljenja razvoja urbane kuće. Rezultira izdvajanjem principa indikativnih za dalji razvoj i transformaciju savremene urbane kuće. To su princip složenosti, princip promenljivosti i princip propustljivost. Svaki od principa je posebno analiziran u programskog i prostornom smislu, te postavljen kao integralni deo koncepta urbane kuće.

Na kraju, poslednji deo knjige diskutuje o osnovnim principima transformacije savremene urbane kuće, kao i o smernicama buduće upotrebe postavljenih principa indikativnih za transformaciju urbane kuće u gradu XXI veka. “…

Knjiga_Formati_za_urbani_zivot_odabrano---6-of-15

Knjiga_Formati_za_urbani_zivot_odabrano---8-of-15

Druga celina knjige: UČITI OD KUĆE – RETROSPEKTIVA | Foto: M.Bulatović

Iz recenzija
… Ima tih kuća koje su promenile shvatanje i tumačenje arhitekture kao delatnosti i koje su promenile individualni odnos pojedinca prema disciplini. Stoga je verovatno i instrument za pregled, prikaz i izučavanje date tematike porodična urbana kuća, koja je fundament fizičke i društvene strukture grada, i istovremeno gradivni element života njenih korisnika. Na taj način problematika sagledavanja, razumevanja i delovanja prema urbanoj strukturi uvođenjem urbane kuće kao savremenog modela povezivanja raznorodnih uticajnih faktora dobija novi okvir za promišljanje savremenog odnosa prema kulturi urbanog načina života, odnosno prema rečima autora „Reč je o takozvanoj urbanoj kući koja se posmatra i kao interpretacija stila života, i kao manifestacija kulture, i kao fascinacija prakse svakodnevnog.“…
dr Vladan Đokić, redovni profesor

Knjiga_Formati_za_urbani_zivot_odabrano---14-of-15

Recenzija profecora Vladan Đokića | Foto: M.Bulatović

Knjiga_Formati_za_urbani_zivot_odabrano---11-of-15

Treća celina knjige: UČITI KROZ KUĆU – PERSPEKTIVA | Foto: M.Bulatović

… Knjiga Ane Nikezić, “Formati za urbani život – Porodična kuću u savremenom gradu” stiže u trenutku kada je, nekada izuzetno aktivna, scena pisanih, teoriijskih radova iz oblasti arhitektonskih, projektantskih metodologija i sinteza, posebno iz oblasti stambene arhitekture, sada prilično oskudna. Bavljenje istraživanjem, analizom i sistematizacijom iskustava, znanja i metoldologija iz oblasti arhitekture stanovanja najpre znači ponovno preispitivanje osnovnih, fundamentalnih oslonaca same arhitektonske delatnosti. Stambena arhitektura i stambena sredina kao najzastupljeniji gradotvorni elementi oduvek predstavljaju ogledalo vremena i društva, socijalnog i kulturnog miljea i vrednosti sredine.

Tema koja se navodi u knjizi, “…Od kuće ka gradu do grada u kući”, slikovito ilustruje sav značaj povratnog dejstva uticaja koji vladaju u jedinstvenoj stambenoj sredini, bez obzira na njene nivoe i razmere i koji su evidentna potpora dokazu teze o nužnosti transformacije porodične kuće u uslovima regeneracije gradskih centara. Čitav proces se dešava pod uslovima i uticajima različitih kontekstualnih okolnosti koje ih indukuju i usmeravaju. U knjizi se predstavljaju i tumače elementi ovih uticaja presudni za relacije čovek – arhitektura – grad – kultura – svakodnevni život, iz čega se vidi koliko promena načina života može biti ključna kod opredeljenja za projektantske motive, koncepcije i odluke…
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor


… Zahvaljujući njenom istraživačkom talentu, izuzetnoj obaveštenosti i trudu dobili smo jedinstvenu knjigu u našoj sredini čije su ideje naučno-stručno i društveno značajne jer se mogu primeniti i u praksama stambenih i urbanih javnih politika.
Sociološki iskazano reč je o nastupanju dela samosvesnog novog građanstva koje promoviše svoj stil života u urbanim kućama rukovođen razvojem svoje individualizacije i individuacije, jer je građanin, u gradu kao „iskustvu razlike“, kao svi drugi građani, kao neki drugi građani i kao niko drugi…
dr Sreten Vujović, redovni profesor
Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet


Odabrane stranice publikacije: “Formati za urbani život: porodična kuća u savremenom gradu” – Ana Nikezić | Foto: M.Bulatović
Naslov: Formati za urbani život: porodična kuća u savremenom gradu
Autor: Ana Nikezić
Izdavač: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Za izdavača: Prof. dr Vladan Đokić, dekan
Dizajn korica i grafičko uređenje:: Marija Zečević
Recenzije: prof. dr Vladan Đokić, prof. Vladimir Lojanica, prof. Zoran Lazović i prof. dr Sreten Vujović
Štampa: SAJNOS doo, Novi Sad
Tiraž: 500
Format: 260 x 190 mm
Stranica: 121 strana
Povez: mek povez
ISBN 978-86-7924-186-3

ANa_Nikezic_Kinoteka

O autoru

Ana Nikezić (1973) živi i radi u Beogradu. Doktor je nauka u oblasti arhitekture i urbanizma (2006). Ima preko 18 godina iskustva u nastavi u oblasti Arhitektonskog i urbanističkog projektovanja na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i preko 14 godina iskustva u radu na naučno-istraživačkim projektima u okviru iste institucije. Od 2010. godine učestuje kao član i mentor na izradi doktorskih teza. Od 2015. godine je prodekan za poslediplomske studije. Tečno govori i profesionalno koristi engleski. Pasivno koristi francuski jezik.

Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti savremene arhitekture i edukacije arhitekata. Učestvovala je u pripremi i realizaciji više naučno-istraživačkih projekata finansiranih od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Ima preko 30 publikovanih radova u monografijama, časopisima i na savetovanjima međunarodnog značaja. Urednik je i jedan od autora naučne monografije „Prostori igre – Košutnjak: Projektovanje u svetlu klimatskih promena“, koju je izdao Arhitektonski fakultet uz podršku Ministarsta za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Učestvovala je i bila nagrađivana na više urbanističko-arhitektonskih konkursa i izložbi u oblasti arhitekture. Svoja istraživanja i arhitektonske konkurse redovno izlaže na Salonu Arhitekture i na Salonu Pejzažne arhitekture. Bila je član organizacionog i naučnog odbora na više nacionalnih i međunarodnih konferencija. Učestvovala je u velikom broju međunarodnih i nacionalnih radionica. Član je društva arhitekata Srbije od 2003. godine i član Inženjerske komore od 2004. godine.

Pored generalnog interesovanja za profesiju za koju se opredelila, posebno je interesuje povezivanje teoretske i praktične dimenzije projektovanja i arhitekture uopšte. Neposredan rad sa studentima predstavlja posebno zadovoljstvo i priliku za sticanje novih iskustava i za produbljivanje sopstvenog znanja. Posebna akademska pažnja posvećena je temi odnosa između arhitekture i prirode, arhitekture i urbane kulture (način života), kao i temi društveno odgovornog arhitektonskog obrazovanja zasnovanog na interdisciplinarnom pristupu.