UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Seminar vodi:
Özgür Yaren, vanredni profesor, Univerzitet u Ankari

Vreme i mesto:
Četvrtak, 22.novembar 2018. godine u 18.00 časova
Biblioteka Arhitektonskog fakulteta u Beogradu
Seminar će biti na engleskom jeziku i sadržaće predavanje, video klipove i diskusiju.
Procenjeno vreme trajanja seminara je 3 sata.

Za dodatne informacije, kontaktirajte: yaren@ankara.edu.tr


Istorija filma ne može se ispisati bez gradova. Kao moderni medij, film je nastao u gradu, uz pomoć urbane infrastrukture i primarno se obraća urbanoj publici. Još od samih početaka, film se promoviše kroz bioskopske dvorane ambiciozne arhitekture. Na platnu, filmovi nisu samo oni koji prikazuju, već i zamišljaju stvarne, istorijski specifične ili fantazmagorisjke gradove.

Ovaj seminar se bavi ispitivanjem veze između filma i arhitekture sa fokusom na urbano i grad. Seminar je namenjen studentima Master studija arhitekture i urbanizma, kao i doktorantima sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Cilj seminara je da predstavi istoriju filma sa snažnim akcentom na urbani prostor i arhitektonske elemente, a samim tim i pruži alternativnu percepciju prostora i okruženja, posredstvom kinematografske kulture.

Seminar će imati dva fokusa:

  1. Videćemo na koji način percepcije urbanog okruženja grade ljude i filmske likove. Na koji način grad (bilo istorijski specifičan ili izmišljen) funkcioniše, kada je reč o subjektivnosti?
  2. Pokušaćemo da analiziramo filmove sa fokusom na njihove arhitektonske i prostorne aspekte. Posebno ćemo se pozabaviti revolucionarnim impulsom u distopijskim kritikama urbanog prostora i urbanih utopija datim na filmu.

Teme od interesa:
• Filmska re-interpretacija urbanog prostora;
• Izmišljeni gradovi i urbana imaginacija u kinematografiji;
• Utopije i distopije kroz urbano okruženje;
• Modernistički i postmodernistički grad na filmu;
• Subjektivizacija arhitektonskih elemenata i urbanog pejzaža (okruženje kao protagonista; okruženje raspoloženje ili stanje svesti) i
• Destrukcija i rekonstrukcija: film ruševina i film neo-ruševina.

Ozgur_Yaren_portret

Biografija
Özgür Yaren je vanredni profesor na Univerzitetu u Ankari. Yaren drži predavanja o filmu i fotografiji, a tema njegovog istraživanja obuhvata migrantsku kinematografiju, tursku kinematografiju, film i estetiku. Nedavno je istraživao turske eksploatacione filmove i kulturni legitimitet u oblasti filma. Član je odbora SANART Asocijacije za estetiku i vizualnu kulturu i član je Evropske sociološke asocijacije.

Izabrani radovi
*Za ceo tekst i apstrakte, posetite stranicu: https://ankara.academia.edu/ÖzgürYaren

Yaren, Ö. & Karademir-Hazir, I. (forthcoming) “Critics, Politics, and Cultural Legitimation: An Exploratory Analysis of the Turkish Film Field”, European Journal of Cultural Studies.

Yaren, Ö. (2018), “Turkish Sex Influx: Exploiting Class, Constituting Desire,” Camera Obscura, 33(1(97)):1-27. https://doi.org/10.1215/02705346-4336817

Yaren, Ö. (2017), “Turkish Erotics: The Rise of the Sex Influx,” The Journal of Popular Culture. Vol. 50, No. 6:1356-1375, DOI:10.1111/jpcu.12627

Yaren, Ö. (2013), “Weddings Scenes as Metaphors for Homeland”, Imaginaries Out of Place: Cinema, Transnationalism and Turkey, Gökçen Karanfil, Serkan Savk (ed). Newcastle:Cambridge Scholars Publishing, 154-169.

Yaren, Ö. (2011), “Die Fremde
Det europæiske rum og indvandrerkvinder som ofre” (Die Fremde: European Space and Women Victims in Migrant Films), Kosmorama – Tidsskrift for filmkunst og filmkultur, 247:55-64.

Yaren, Ö. (2010), “Global Fears, Local Dressing: New Turkish Horrors”, Hrvatski Filmski Ljetopis 63:38-45.

Still Life-Jia Zhangke_2006

Frejm iz filma: Mrtva priroda – Still Life (China, Jia Zhangke, 2006).