UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odabran rad koji će predstavljati Republiku Srbiju na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2018

DAB_logo

Izveštaj o radu žirija / Saveta bijenala arhitekture za izbor koncepta izložbe, odnosno projekta izložbe kojom će biti predstavljena Republika Srbija na 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji koja će se održati od 26. maja do 25. novembra 2018. godine u paviljonu Republike Srbije u Veneciji. Umetnički direktori – kustosi predstojećeg Bijenala arhitekture u Veneciji, irske arhitekte Ivon Farel (Yvonne Farrell) i Šeli Meknamara (Shelley McNamara) postavile su temu bijenala: Slobodan prostor/Freespace.

U skladu sa Odlukom i Rešenjem Ministra kulture i informisanja Republike Srbije gospodina Vladana Vukosavljevića da organizaciju ovogodišnjeg Venecijanskog Bijenala 2018. poveri Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije, objavljen je javni otvoreni poziv svim zainteresovanim i kvalifikovanim učesnicima za učešće na konkursu za izbor koncepta i sadržaja izložbe, odnosno projekta izložbe kojom će biti predstavljena Republika Srbija.

Konkurs su raspisali Ministarstvo kulture i informisanja, Muzej primenjene umetnosti u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije, dana 04.11.2017. godine. Konkurs je bio po vrsti: otvoren; prema zadatku: idejni; po obliku: dvostepeni i, prema načinu predaje: neanoniman, sa rokom predaje radova u prvom stepenu do 01.12.2017. godine.

Žiri konkursa su činili članovi STRUČNOG SAVETA za pripremu nastupa Republike Srbije na 16. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2018. godine (imenovani Odlukom i Rešenjem Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije):

mr Ljiljana Miletić Abramović, d.i.u.- predsednik Saveta
v. prof. Aleksandru Vuja, d.i.a.- potpredsednik Saveta
Slobodan Jović, d.i.a.
Predrag Milutinović, d.i.a.
Natalija Ristanović, d.i.a.
dr Maja Ćirić, d.i.u.
v. prof. Vesna Cagić Milošević, d.i.a.
Komesar za pripremu nastupa Republike Srbije na 16. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2018.
godine (imenovan Odlukom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije) je:
Dejan Todorović, d.i.a.

Do datuma predviđenog rokom iz raspisa, u Udruženju arhitekata Srbije gde su se i predavali radovi i kasnije razmatrali, primljeno je ukupno 46 radova.

Ukupno je održano 9 sastanaka žirija/Stručnog saveta, u prvom i u drugom stepenu konkursa, kao i razgovori sa pozvanim učesnicima po završetku prvog stepena i po završetku drugog stepena konkursa.

Radovi koji su pozvani u drugi stepen konkursa (poređani redosledom po radnim šiframa, rezultati su zvanično objavljeni na internet portalima dana 07.12.2017.):
– Radna šifra 08 – predstavnik tima Igor Simić
– Radna šifra 13 – predstavnik tima Aleksandar Pavlović
– Radna šifra 17 – predstavnik tima Aleksandar Bobić
– Radna šifra 23 – predstavnik tima Borjan Brankov
– Radna šifra 35 – predstavnik tima Branko Stanojević
– Radna šifra 45 – predstavnik tima Dušan Stojanović

Pozvani autori u drugom stepenu predali su svoje radove kako je i traženo Raspisom i programom konkursa dana 10.01.2018.godine u prostorijama Udruženja arhitekata Srbije.

Od šest (6) radova koji su prošli u drugi stepen konkursa i posle razgovora sa svakim autorskim timom ponaosob i u drugom stepenu (razgovor je održan u subotu 13.01.2018.godine), jednoglasnom Odlukom žirija /Saveta izabran je rad pod nazivom „Slobodna škola je slobodan prostor“ čiji je odgovorni predstavnik tima – autor Branko Stanojević, arhitekta, stručni saradnik: Milena Strahinović, arhitekta, tehnički saradnici : Nikola Đekić, montažer-reditelj i Milutin Komanović – komunikacija sa lokalnom zajednicom.

Zaključeno je da se svi radovi iz prvog i drugog stepena objave na internet portalima Ministarstva kulture i informisanja RS, Muzeja primenjene umetnosti, Udruženja arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda, do kraja januara 2018. godine.

U Beogradu, 15.01.2018. Žiri /Savet Bijenala