UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Studentska radionica: Lokalizacija ciljeva održivog razvoja – Slučaj Donji Dorćol

Stuttgart_MSc_Integrated_Urbanism_&_Sustainable_Design_opt

U periodu od 28. oktobra do 05. novembra 2017. godine, na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, održana je radionica pod nazivom “Glocal – Down Dorćol” u kojoj su učestvovali studenti Master programa Integralni urbanizam i Master programa Arhitektura sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i studenti Master programa Integrated urbanism and sustainable design sa fakulteta za Arhitekturu i urbanističko planiranje iz Štutgarta. Prema programu radionice poligon za analizu i rad je određen na području donjeg Dorćola između ulica Tadeuša Košćuška, Cara Dušana, Dunavske i Francuske ulice.

Na radionici je učestvovalo 48 studenata sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i 23 sa fakulteta za Arhitekturu i urbanističko planiranje iz Štutgarta. Radionica je za studente Arhitektonskog fakulteta iz Beograda organizovana kao deo redovnih studijskih aktivnosti u okviru predmeta Izborni predmet 3 – Urbanizam (MASIU-23050-U-08): Politike urbanog razvoja (doc. dr Ratka Čolić i saradnik Jovana Bugarski), MASIU-11043 IP01: Metode i tehnike istraživanja (vanredni prof. dr Marija Maruna) i MASIU-11041 IP01: Integralna analiza teritorije (vanredni prof. dr Marija Maruna i doc. dr Danijela Milovanović Rodić i asistenti Jelena Radosavljević i Mladen Pešić).

Kao mentori na radionici sa fakulteta iz Štutgarta učestvovali su: prof. dr Astrid Lej (Prof. Dr. Astrid Ley), dr Džozefina Fokdal (Dr. Ing. Josefine Fokdal), Rajner Gutrije (Dipl.-Ing. Rainer Goutrié), Vej Džijang (Wei Jiang).

Samoj radionici su prethodile aktivnosti na prikupljanju podataka vezanih za lokaciju i predavanja putem veb platformi – “From MDGs to SDGs: Towards a new urban agenda” koje je održala prof. dr Astrid Lej (Prof. Dr. Astrid Ley) i “Challenges of sustainable urban development” koje je održao Jasin Mustanjidi (M.Sc. Yassine Moustanjidi).

05_SDD_Radni_sastanak-prezentacija_procesa_rada

Radni sastanak – prezentacija procesa rada, Dorćol Platz

02_SDD_Intervjui_sa_predstavnicima_lokalnih_zajednica

Intervjui sa predstavnicima lokalnih zajednica u formi ”world caffe”-a, Dorćol Platz

03_SDD_Intervju_sa_predstavnicima_Opstine_Stari_Grad

Intervjui sa predstavnicima Opšine ”Stari grad”, Dorćol Platz

U cilju definisanja potreba lokalne zajednice, integralne analize teritorije i formulacije strategija razvoja donjeg Dorćola, tokom radionice organizovane su različite aktivnosti, koje su uključivale gostujuća predavanja kao i intervjue sa predstavicima lokalne zajednice, Opštine ”Stari grad” i predstavnicima civilnog sektora, koji su organizovani u formi ”world caffe”-a. Kao predstavnici Opštine ”Stari grad” u intervjuima su učestvovali Mladen Petković i Snežana Isaković. Kao predstavnici lokalnih udruženja na radionicu su učestvovali predstavnici ”Ministarstva prostora” i udrženja ”Ulice za bicikliste”.

Poseban doprinos nastavnom procesu i kreiranju finalnih predloga intervencija na donjem Dorćolu i razumevanju teme ”Lokalizacije ciljeva održivog razvoja” u kontekstu Srbije imalo je gostujuće predavanje koje je održao dr Siniša Trkulja, predstavnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

01_SDD_Predavanje_Vladyslav_Tyminskyi

Predavanje je održao Vladislav Timinski (Vladyslav Tyminskyi), programski direktor organizacije SANactions, Dorćol Platz

06_SDD_Predavanje_prof_dr_Astrid_Ley

Predavanje putem veb platforme – “From MDGs to SDGs: Towards a new urban agenda” koje je održala prof. dr Astrid Lej (Prof. Dr. Astrid Ley), Dorćol Platz

Jedan od predavača u okviru radionice bio je Vladislav Timinski (Vladyslav Tyminskyi), programski direktor organizacije SANactions, koji je kroz predavanje na temu: Strategic Design and (Spatial) Planning for Ukranian Cities Development predstavio aktivnosti organizacije, program i način rada, kao i realizovane projekte.

Pored prostora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, deo aktivnosti organizovan je u prostorima Dorćol Platz-a, gde je održana i finalna prezentacija studentskih radova, u petak, 03.11.2017. godine, na koju su pozvani predstavnici Opštine ”Stari grad”, predstavnici civilnog sektora i stanovnici donjeg Dorćola.

Studenti su kroz zajednički rad proizveli raznovrsne rezultate u domenu razvijanja novih modela stanovanja, namene zemljišta, zaštite životne sredine i modela upravljanja, koji su na finalnoj prezentaciji predstavljeni u različitim formama, uzimajući u obzir predmet i značaj tema koje su istraživali i uključivanje različitih aktera u proces formulisanja predloga intervencija.

07_SDD_Finalna_prezentacija

Finalna prezentacija, Dorćol Platz

08_SDD_Promotivni_materijal_01

Promotivni materijal / komunikacija sa lokalnom zajednicom i prezentacija rezultata rada i istraživanja, Dorćol Platz

09_SDD_Promotivni_materijal

Promotivni materijal / komunikacija sa lokalnom zajednicom i prezentacija rezultata rada i istraživanja, Dorćol Platz

04_SDD_Radni_sastanak-prezentacija_procesa_rada

Radni sastanak – prezentacija procesa rada, Arhitektonski fakultet

10_SDD_SWOT_analiza

SWOT analiza – fokusiranje na lokalni nivo, Dorćol Platz