UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2017_On-Architecture_logo

05. međunarodni događaj “O ARHITEKTURI”
OTVORENI POZIV za učešće na konferenciji

15. septembar 2017 #KEYNOTE TALKS – ISKUSTVA HOLANDIJE
15–17. septembar 2017 #RADIONICA
07–08. decembar 2017 #KONFERENCIJA
06–16. decembar 2017 #IZLOŽBA

Srpska akademija nauka i umetnosti – SANU, Knez Mihailova 35/I, Beograd
Galerija nauke i tehnike, SANU, Đure Jakšića 2, Beograd
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Složenost i višeznačnost arhitekture je tema pete međunarodne konferencije i izložbe “O arhitekturi”. Savremeni pristup između disciplina je u osnovi definisanja tematskih blokova, u okviru kojih će biti obuhvaćeni suštinski pristupi temi arhitekture, čiju okosnicu uvek čini umetnost, ali i inovativni projekti koje nameću nove teme i izazovi, kao globalizacija, ili inovacije građevinskih materijala dizajna i tehnologije, koje doprinose novoj estetici i drugačije shvaćenom funkcionalizmu:

1. Kompleksnost Arhitekture
• Fenomenologija arhitekture
• Arhitektura i umetnost
• Tehnologija i arhitektura
• Skala dizajna od mikro do makro

2. Obnoviti gradove obnovom arhitekture
• Izvori arhitekture
• Izazovi – inspiracija arhitekture – u nasleđu i istoriji; u novomedijskim tehnologijama
• Preoblikovanje arhitekture i grada
• Istraživanja za buduće gradove

3. Suočavanje sa budućnošću – Arhitektura i utopija (utopijske vizije)
• Izazovi u arhitekturi (brend u arhitekturi: nove ikone grada, arhitektura i dizajn: razmišljanja o arhitekturi kroz crteže, umetnost naspram arhitekture ili umetnost & arhitektura)
• Oblik u arhitekturi (fasada zgrade – površinska obrada, oblik, enterijer)
• Između utopije i stvarnosti (inovativnim dizajnom i novim formama, inovativne tehnologije i novi jezik arhitekture).
• Uloga novih tehnologija/ nanotehnologije, robotika (nova arhitektura, održivost i održiva arhitektura, elastični razvoj, pametan (smart) razvoj, pametne kuće, 3D štampane kuće)

4. Digitalno doba: inovacije u arhitekturi, umetnosti, nauci i tehnologiji
• Novi mediji u umetnosti i arhitekturi
• Umetnost i arhitektura naspram digitalne kulture
• Živa (living) arhitektura
• Kreativni prostor: arhitektura, enterijer, zeleni prostor, građeni/ ulični prostor
• Virtualni i augmented prostor u umetnosti i arhitekturi
• 3D mapiranje
• Globalizacija i novi mediji
• Šta je novo u novim medijima?
• Filozofija i teorija novih medija

Registracija:
Registracija za konferenciju do 05. septembra 2017. godine iznosi 120 evra (30 evra za studente) u dinarskoj vrednosti odnosno posle 05. septembra iznosi 180 evra (50 evra za studente) u dinarskoj vrednosti. Registracija tokom konferecije nije predviđena.

Važni datumi:
30. jun 2017. – Rok za predaju apstrakta (250-300 reči)
15. avgust 2017. – Rok za registraciju učešća u radionici
05. septembar 2017. – Rok za registraciju za KeynoteTalks
15. septembar 2017. – Rok za prijavu rada za izložbu

Apstrakte za učešće na konferenciji slati na info@strand.rs do 30. juna 2017. godine.

Više o temi, uvodnim izlaganjima i registraciji pogledati na http://strand.rs/2017/architecture/

Međunarodnu naučnu konferenciju “O ARHITEKTURI” organizuje STRAND – Asocijacija za razvoj održive urbane zajednice www.strand.rs.

Zvanični jezik konferencije je engleski.

OTVORENI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI