UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ministero-degli-Affari-Esteri-e-della-Cooperazione-Internazionale

POZIV ZA PRIJAVU
STIPENDIJE ITALIJANSKE VLADE ZA STRANE DRŽAVLJANE I ITALIJANE KOJI ŽIVE U INOSTRANSTVU
ŠKOLSKA 2017/2018. GODINA

U skladu sa odredbama Zakona 288/55 i sledećim izmenama i dopunama, kao i u cilju implementacije bilateralnih kulturnih ugovora i povezanim Izvršnim programima, kao i multilateralnim ugovorima, međuvladinim Ugovorima i posebnim Konvencijama za podršku Specijalnim Projektima Internacionalizacije sa Univerzitetima, Institutima za istraživanje i Centrima za visoko umetničko obrazovanje u Italiji, Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje (u daljem tekstu MSPMS) dodeljuje stipendije za studiranje u Italiji kako stranim državljanima, tako i Italijanima koji žive u inostranstvu (u daljem tekstu IŽI) za školsku 2017/2018. godinu.

Cilj ovih stipendija jeste negovanje internacionalne kulturne saradnje, širenje znanja italijanskog jezika, kulture i nauke, kao i promocija italijanskog ekonomskog i tehnološkog sistema u svetu.

Stipendije se nude za izvođenje studija, obuka i projekata istraživanja na Italijanskom institutu za visoko obrazovanje (državne institucije ili institucije pravno priznate od strane relevantnih državnih vlasti).

Spisak ovakvih institucija dostupan je na veb sajtu Ministarstva obrazovanja, univerziteta i istraživanja (MOUI) – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. http://www.istruzione.it/web/universita/home

MSPMS takođe dodeljuje Stipendije za takozvane ”Posebne projekte” (videti tome posvećeni deo na sledećoj adresi: http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/opportunita/progetti-speciali/). Stipendije za ove ”Posebne projekte” predmet su posebnog poziva za prijavu.

Spisak stranih država čiji državljani i IŽI mogu aplicirati za ove stipendije nalazi se na stranici ”Stipendije za strane državljane i Italijane koji žive u inostranstvu”: http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

2. Kriterijumi izbora

Za informacije o postupcima koje treba ispoštovati, molimo Vas da konsultujete Uputstva za kandidate na sledećoj veb stranici: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

Prijavu mogu podneti samo oni kandidati koji zadovoljavaju sledeće uslove do isteka roka ovog poziva za prijave.

Prijave podnete od strane onih koji ne zadovoljavaju potrebne uslove automatski će biti isključene iz procesa odabira.

Italijanski državljani zapošljeni u kancelarijama Javne administracije, kao i članovi njihovih porodica, iako trenutno žive u inostranstvu, ne mogu dobiti IŽI stipendije.

2.1 Akademske kvalifikacije
Strani studenti ili IŽI se mogu prijaviti ukoliko ispunjavaju akademske kvalifikacije potrebne za upis na izabranu instituciju.

2.2 Starosno ograničenje
Mogu se prijaviti kandidati starosti između 18 i 36 godina na dan isteka roka ovog poziva za prijavu. Za one kandidate koji se prijavljuju za PhD program (program doktorata) maksimalna starosna granica je 33 godine na dan isteka roka ovog poziva za prijavu. Kandidati se mogu prijaviti za kurseve obuke/obnavljanja za nastavnike italijanskog jezika, ukoliko imaju između 18 i 45 godina na dan isteka roka ovog poziva.

2.3 Jezičke veštine i nivo poznavanja jezika
Kandidati moraju priložiti sertifikat koji dokazuje nivo njihovog poznavanja italijanskog jezika, počev od nivoa B2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike (CEFR): (https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf).

Znanje italijanskog jezika nije obavezno za upis na fakultetske studije koje se potpuno izvode na engleskom jeziku.

Samo je za studije italijanskog jezika i kulture potrebno priložiti sertifikat koji dokazuje nivo poznavanja jezika, počev od nivoa A2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike (CEFR): (https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf).

3. Studije za koje je moguće prijaviti se za stipendiju

3.1 Stipendije u trajanju od 6 (šest) ili 9 (devet) meseci
Stipendije u trajanju od 6 (šest) ili 9 (devet) meseci, počevši najranije 1. novembra 2017. godine, dodeljuju se za sledeće studije:

a) Univerzitetske studije drugog stepena (petogodišnja diploma/Master Nauke) (Laurea specialistica/Laurea Magistrale 2° ciclo) – Upis na prvu godinu univerzitetskih studija drugog stepena/ Master Nauke zahteva diplomu osnovnih studija ili ekvivalentnu diplomu prvog stepena u zemlji porekla. Za prijem na naredne godine, kandidat mora položiti sve ispite sa prethodne godine.

b) Studije Master diplome (prvi i drugi stepen) – Za upis na studije Master diplome, kandidat mora da ispunjava akademske kvalifikacije propisane od strane izabranog Univerziteta.

c) Doktorske studije Za upis na doktorske studije, kandidat mora da ispunjava akademske kvalifikacije propisane od strane izabranog Univerziteta.

d) Specijalističke škole (Scuole di Specializzazione) – Za prijem u Specijalističku školu, kandidat kandidat mora da ispunjava akademske kvalifikacije propisane od strane izabrane škole. Stipendije se ne dodeljuju za kurseve medicinskih Specijalističkih škola (videti Zakonodavni dekret br. 257 izdat 8. avgusta, 1991. godine).

e) Istraživanje pod akademskom supervizijom (Progetti di Studio in Co-tutela) – Ova vrsta stipendije se može dodeliti za istraživački projekat izveden u okviru Nacionalnog italijanskog veća za istraživanje (Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR), Višeg instituta za zdravlje (Istituto Superiore di Sanità – ISS) ili drugih Državnih univerziteta, muzeja i arhiva. U cilju prijavljivanja za ovu vrstu stipendije, kandidat mora da priloži svoj istraživački projekat, kao i ime i kontakt informacije (imejl i broj telefona) Supervizora/Tutora projekta, kao i pismo prihvatanja Institucije domaćina.

f) Studije višeg obrazovanja u umetnosti, muzici i plesu (AFAM); Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona; Scuola di Alta Formazione e Studio (SAF) of the Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR); Scuola Nazionale di Cinema. – Za prijem na Studije višeg obrazovanja u umetnosti, muzici i plesu (AFAM) i u Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, kandidati moraju da imaju Diplomu srednje škole, ili ekvivalentnu Diplomu validnu za prijem na državne ili pravno priznate Akademije lepih umetnosti, Konzervatorijuma muzičkih škola. Spisak AFAM škola se može nači na veb stranici Ministarstva obrazovanja, univerzireta i istraživanja (MOUI): http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni.aspx; – Za prijem na Scuola di Alta Formazione e Studio (SAF) koja pripada Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) i Scuola Nazionale di Cinema, kandidati moraju imati diplomu srednje škole. Upis je uslovljen polaganjem prijemnog ispita. Odgovornost je kandiadata da se informiše o rasporedu prijemnih ispita i ostalih zahteva.


3.2 Stipendije u trajanju od 3 (tri) meseca
Stipendije u trajanju od 3 (tri) meseca, počevši najranije 1. novembra, 2017. godine dodeljuju se za sledeće studije:

g) Studije italijanskog jezika i kulture
Za studije italijanskog jezika i kulture, kandidati moraju priložiti sertifikat koji dokazuje nivo nihovog poznavnja jezika počevši od nivoa A2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike (CEFR): (https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf).


3.3 Stipendije u trajanju od 1 (jednog) meseca
Stipendije u trajanju od 1 (jednog) meseca, počevši najranije 1. novembra, 2017. godine dodeljuju se za sledeće Studije:

h) Studije obuke/obnavljanja za nastavnike italijanskog jezika
Za ovu vrstu stipendije, kandidati moraju biti nastavnici italijanskog jezika, sa dokumentovanim iskustvom u zemlji porekla. Kandidati iz država Evropske Unije se mogu prijaviti samo za post-diplomske studije (Doktorske programe, Specijalističke škole, Istraživanja pod akademskom supervizijom), kao i studije italijanskog jezika i studije za nastavnike italijanskog jezika.

4. Obnavljanja stipendija

4.1 Kandidati se mogu prijaviti za pohađanje studija jednog stepena (Osnovne studije) za školsku 2017/2018. godinu, samo ukoliko im je dodeljena MSPMS Stipendija školske 2016/2017. godine i ukoliko upišu najmanje četvrtu godinu osnovnih studija jednog stepena školske 2017/2018. godine. Obnavljanje stipendije odobrava se samo onim kandidatima koji prilože dokaz da su položili sve ispite predviđene za svaku školsku godinu.

4.2 Kandidati kojima je dodeljena MSPMS Stipendija školske 2016/2017. godine mogu se prijaviti da nastave ili dopune višegodišnje studije (Osnovne studije, Specijalizacije, Master studije, Doktorske programe). Svako obnavljanje stipendije je dozvoljeno samo kandidatima koji prilože dokaz o položenim svim ispitima predviđenim za školsku godinu.

5. Nepodobnost za izbor

MSPMS Stipendije se ne dodeljuju za pohađanje studija prvog stepena (“trijenale”) ili jednogodišnjih studija, osim za obnavljanja (videti Član 4.1).

MSPMS Stipendije se ne dodeljuju za studije u stranim institucijama (univerziteti, akademije, biblioteke, škole bilo koje vrste) sa sedištem u Italiji, kao ni za neakreditovane privatne laboratorije i centre za istraživanja, niti individualne studije ili individualne istraživačke projekte.

6. Dostavljanje prijava

Prijave se šalju samo elektronskim putem, pristupajući “Portale borse online” na vebsajtu MSPMS: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html nakon registracije pristupajući registracionom formularu uz pomoć korisničkog imena i šifre.

Svako obnavljanje ili nastavak primanja stipendije odobrava se samo ukoliko kandidati dostave dokaze o tome da su položili sve ispite predviđene za školsku godinu.

Sve on-lajn prijave moraju biti dostavljene do ponoći (po italijanskom vremenu) 10. maja 2017. godine.

Prijave dostavljene po isteku ovog roka neće biti razmatrane.

Opširnije o stipendijama

O svemu (npr. postupak odabira i dodela stipendija, objava rang-liste, procene zasluga, plaćanje upisa i troškovi školarine, zdravstveno i medicinsko osiguranje, plaćanje školarine i slično) opširnije možete pročitati u raspisu konkursa za stipendije ili na vebsajtu:

Universitaly (http://www.universitaly.it/index.php/)
koji sadrži sve neophodne informacije o italijanskim univerzitetima, kao i vebsajt:

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.

Raspis konkursa za stipendije italijanske vlade za strane državljane u školskoj 2017/18.

Ministero-degli-Affari-Esteri-e-della-Cooperazione-Internazionale_01