UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

BINA_X_head

Tribina koju organizuju Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA) i Nacionalna sekcija međunarodne radne grupe za dokumentaciju i zaštitu građevina, mesta i celina modernog pokreta (DOCOMOMO Srbija), bavi se stanjem moderne arhitekture u Beogradu sa stanovišta zaštite, kao i ispitivanju mogućnosti za prevazilaženje izuzetno lošeg stanja.

Učesnici tribine su:
dr Marko Nikolić, dipl. inž. arh. (Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet) – moderator
Aleksandra Šević, dipl. inž. arh. (pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda)
Aleksandra Dabižić, ist. umet. (Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda)
dr Marta Vukotić Lazar, ist. umet. (Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici – Filozofski fakultet) i
Ivan Rašković, dipl. inž. arh. (Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet).

Organizator: BINA i Do.co.mo.mo Srbija

Centralna_kula_Staro_Sajmiste_opt

Centralna kula – Staro sajmište

Na tribini se razmatraju pitanja vezana za aktuelnu zakonsku regulativu u ovoj oblasti i posledice koje primena neadekvatnih zakona može trajno imati na opstanak nasleđa. Zatim, veoma važna tema tribine odnosi se na problematiku istraživanja i valorizacije moderne arhitekture u Beogradu.

Kroz studije slučaja, učesnici tribine će ukazati na trenutno stanje ugrožene baštine moderne arhitekture Beograda, posebno kroz slučaj Zgrade Generalštaba Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, kao i kompleksa Starog sajmišta.

Ključni problemi u pristupima zaštite moderne arhitekture Beograda, vezani su za: nedovoljnu primenu međunarodnih povelja i preporuka, neusaglašenost domaćih aktuelnih Zakona u ovoj oblasti sa međunarodnim smernicama i praksom, nadležnosti i obaveze na nivou zaštite, nizak nivo svesti pojedinaca i institucija o važnosti ove vrste nasleđa za društvo.

Neadekvatni i nesuaglašeni pristupi u zaštiti i obnovi jednog spomenika kulture ili prostorne celine dovode do gubitka spomeničkih vrednosti, pa samim tim i do umanjenja mogućnosti da se spomenik ili celina održi i prenese budućim generacijama u svom autentičnom obliku.

Ciljevi tribine treba da doprinesu definisanju nedostataka u našoj zakonskoj regulativi i ukazivanju na mogućnosti prevazilaženja ovakvog stanja, zatim na utvrđivanje prednosti i mana dosadašnjih pristupa očuvanju baštine moderne arhitekture Beograda, kao i na prepoznavanje elemenata i pristupa koje treba unaprediti u budućem odnosu prema zaštiti i obnovi ove vrste nasleđa u skladu sa principima i metodologijom savremene zaštite u svetu.

Generalstab-Vojske-Srbije_opt

Zgrada Generalštaba Vojske Srbije – Arhitekta: Nikola Dobrović

Vreme i mesto

/Utorak, 12. maj 2015 godine/
/Kulturni centar Beograda, Galerija Artget, Trg republike 5/I/
/19.00-21.00 časova/