УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

BINA_X_head

Трибина коју организују Београдска интернационална недеља архитектуре (БИНА) и Национална секција међународне радне групе за документацију и заштиту грађевина, места и целина модерног покрета (ДОЦОМОМО Србија), бави се стањем модерне архитектуре у Београду са становишта заштите, као и испитивању могућности за превазилажење изузетно лошег стања.

Учесници трибине су:
др Марко Николић, дипл. инж. арх. (Универзитет у Београду – Архитектонски факултет) – модератор
Александра Шевић, дипл. инж. арх. (помоћник директора Завода за заштиту споменика културе града Београда)
Александра Дабижић, ист. умет. (Завод за заштиту споменика културе града Београда)
др Марта Вукотић Лазар, ист. умет. (Универзитет у Косовској Митровици – Филозофски факултет) и
Иван Рашковић, дипл. инж. арх. (Универзитет у Београду – Архитектонски факултет).

Организатор: БИНА и До.цо.мо.мо Србија

Centralna_kula_Staro_Sajmiste_opt

Централна кула – Старо сајмиште

На трибини се разматрају питања везана за актуелну законску регулативу у овој области и последице које примена неадекватних закона може трајно имати на опстанак наслеђа. Затим, веома важна тема трибине односи се на проблематику истраживања и валоризације модерне архитектуре у Београду.

Кроз студије случаја, учесници трибине ће указати на тренутно стање угрожене баштине модерне архитектуре Београда, посебно кроз случај Зграде Генералштаба Војске Србије и Министарства одбране, као и комплекса Старог сајмишта.

Кључни проблеми у приступима заштите модерне архитектуре Београда, везани су за: недовољну примену међународних повеља и препорука, неусаглашеност домаћих актуелних Закона у овој области са међународним смерницама и праксом, надлежности и обавезе на нивоу заштите, низак ниво свести појединаца и институција о важности ове врсте наслеђа за друштво.

Неадекватни и несуаглашени приступи у заштити и обнови једног споменика културе или просторне целине доводе до губитка споменичких вредности, па самим тим и до умањења могућности да се споменик или целина одржи и пренесе будућим генерацијама у свом аутентичном облику.

Циљеви трибине треба да допринесу дефинисању недостатака у нашој законској регулативи и указивању на могућности превазилажења оваквог стања, затим на утврђивање предности и мана досадашњих приступа очувању баштине модерне архитектуре Београда, као и на препознавање елемената и приступа које треба унапредити у будућем односу према заштити и обнови ове врсте наслеђа у складу са принципима и методологијом савремене заштите у свету.

Generalstab-Vojske-Srbije_opt

Зграда Генералштаба Војске Србије – Архитекта: Никола Добровић

Време и место

/Уторак, 12. мај 2015 године/
/Културни центар Београда, Галерија Артгет, Трг републике 5/I/
/19.00-21.00 часова/