UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 1 – Uvod u arhitekturu

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 1.2. – Arhitektura danas

Ispit iz predmeta Arhitektura danas u prvom junskom ispitnom roku se polaže
predajom rada na cd-u.

Termin i mesto održavanja ispita: 09.06.2014, 14 časova, kabinet 234.

Studenti koji prvi put polažu ispit, treba da na ispit donesu na uvid kompletan elaborat iz Modula Uvod u arhitekturu i da predaju dva primerka formulara zapisnika o polaganju ispita Arhitektura danas (videti uputstvo i preuzeti formular sa stranice predmeta Arhitektura danas 2013-2014 na sajtu Arhitektonskog fakulteta ili na Akademskoj mreži Srbije). Na formularu zapisnika o polaganju ispita studenti treba da upišu svoje ime i prezime i broj indeksa.

Dodatne informacije o polaganju ispita iz predmeta Arhitektura danas u roku jun 1 nalaze se na stranici predmeta na Akademskoj mreži Srbije.

Iz kabineta