УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 1 - Увод у архитектуру Date: 30/09/2013 Кључне речи:

Модул 1 – Увод у архитектуру

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 1 – Увод у архитектуру:  Курс 1.2. – Архитектура данас

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 1 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Среда, од 10:00 до 11:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја семестралног рада):
Према распореду испита из Студентске службе АФ.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
11. недеља наставе, 04.12.2013.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Представљање основних праваца актуелне архитектуре и урбанизма у форми предавања ex cathedra и укључивање студената кроз студентске презентације њиховог избора примера савремене архитектуре и урбанизма.

НАСТАВНИК:
др Љиљана Благојевић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
мр Драгана Ћоровић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 234

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Средом, од 11:00 до 13:00 часова.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218734

ЕМАИЛ:
dcorovic@arh.bg.ac.rs

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ
Обавезни предмет који омогућава да се студентима представи увод у студије савремене архитектуре и урбанизма и да их у главним цртама упозна са значајним савременим токовима и тенденцијама у архитектури и урбанизму. Додатни циљ наставе јесте да у разматрању проблематике савремене архитектуре и урбанизма, кроз упознавање са рафом појединачних стваралаца, студентима омогући ширење референтне основе која обухвата референце на историјску перспективу 20. века и културни и социо-политички контекст кретања у архитектури и урбанизму.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ
Обавезни предмет одржава се једном недељно са једним часом предавања. Настава траје 15 радних недеља у школи што значи да студент има на располагању 600 сати рада у току радних недеља за све предмете на првом семестру основних студија. Студент на предмету од 1 ЕСПБ располаже са 20 радних сати у току 15 радних недеља што значи да је за рад код куће предвиђено 5 радних сати, или 0,33 сата недељно, с обзиром да на предмету у школи студент ради један сат недељно. Испитни рок траје 5 радних недеља што значи да студент има на располагању још 200 радних сати за припрему испита, консултације и полагање свих испита на првом семестру студија. Студент на предмету од 1 ЕСПБ има на располагању 6,66 сати за припрему, консултације и полагање испита у испитном року.

Напомена: није дозвољено оптерећење студената веће од овако димензионисаног.

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА
Предмет води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. План рада на предмету одређује наставник. Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер