UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS ARHITEKTURA 2017/18
Spisak studenata za MASA-A11011 Studio M01A – Projekat

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
I godina – 1. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A6 MASA-A11011

STUDIO M01A – Projekat

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MILENKOVIC_o

Thomas Wright – Celestial Map of the Universe, 1742

STUDIO M01A – PROJEKAT:
4 ELEMENTA : 4 PAVILJONA : JURIJA GAGARINA : NOVI BEOGRAD

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Isprojektovati Paviljon u zoni Bulevara Jurija Gagarina. Obim intervencije izabrati tako da odgovara realnoj prostornoj, ali i stilskoj mutaciji konteksta, u skladu sa zadatim programom. Četiri paviljona tematizovati osnovnim elementima: zemlja, voda, vazduh, vatra, a infrastrukturu posmatrati kao peti element: etar. Program paviljona definisati u polju nauke, obrazovanja, sporta i rekreacije, šire posmatrano i u polju usluga koje su komplementarne savremenom univerzitetskom životu i radu.

“Zamislite kompleksnost u kojoj nije reč samo o tome da se nosi zemlja, voda, vazduh i vatra, već da se, iskreno, zauvek, i univerzalno poseduje gravitacija, elektromagnetizam, jaka nuklearna i slabe nuklearne sile (a da ne pominjemo nijednu posebnu silu koja tek treba da bude otkrivena). Vreme je da se vratimo Etru kao naučno prihvaćenoj sili, pre nego grčkoj mitologiji.”
D. J. O’Donnell, S.E. Bell, Plato and Aristotle’s Ether: Revisited and Redefined, 2013

KURIKULUM: 4 ELEMENTA : 4 PAVILJONA : JURIJA GAGARINA : NOVI BEOGRAD

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VOJVODIC_o

PIOVENEFABI + Stefano Graziani + YellowOffice – Liqeni i Kasharit, projekat parka, Tirana, Albanija, 2014.

STUDIO M01A – PROJEKAT:
ADA CIGANLIJA – OAZA EDUKACIJE

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Prostorni okvir zadatka predstavlja Ada Ciganlija – rekreativni centar Beograda. Koristeći se karakterom i bonitetom zatečene infrastrukture, analizom morfologije terena kao i prepoznavanjem nedostajućih sadržaja potrebno je kreirati edukativni kompleks na/pored vode. Ovaj centar bi predstavljao, ne samo „ostrvo edukacije“ u urbanom okruženju, već i relevantan činilac unapređenja same lokacije i društvenu dobit šireg značaja.

Cilj projektnog zadatka je iniciranje analitičkog razmišljanja, razvijanja sposobnosti sagledavanja, kao i prepoznavanja karaktera i osobenosti predložene lokacije. Poseban akcenat je na unapređenju prostora i njegovih kvaliteta kroz projektovanje prepoznatih i inovativnih sadržaja, sa ciljem proširenja edukativne i prateće delatnosti. Osnovni cilj rada je popularizacija edukacije kroz projektovanje formalnih i/ili neformalnih vidova obrazovanja i okupljanja u skladu sa savremenim trendom arhitektonskog oblikovanja.

KURIKULUM: ADA CIGANLIJA – OAZA EDUKACIJE

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-RASKOVIC_o

Foto © Ivan Rašković

STUDIO M01A – PROJEKAT:
ARHITEKTURA MIRA: VOJNO VEŽBALIŠTE KOVIN

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Isprojektovati na arhitektonsko-urbanističkom nivou prostorno-programsko okruženje, odnosno pejzaž kojim se ostvaruje veza između zatečene vojne infrastrukture i njene moguće civilne upotrebe u mirnodopskim uslovima.

KURIKULUM: ARHITEKTURA MIRA: VOJNO VEŽBALIŠTE KOVIN

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VIDENOVIC_o

C3 354: Territory, Beauty And Monument – Stonehenge Visitor Centre, Velika Britanija | Foto © C3 Publishing

STUDIO M01A – PROJEKAT:
VIZITORSKO – EDUKATIVNI CENTAR
OBEDSKA BARA

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

U skladu sa tematskim okvirom, koji apostrofira areale i prirodu kao kontekst u projektovanju celina, zadatak predstavlja osmišljavanje i sofisticirano uklapanje višenamenskih, prvenstveno vizitorsko – edukativnih sadržaja na lokalitetu i u ambijentima koje karakterišu dominirajuća naturalnost i promenljivost pejzaža.

KURIKULUM: VIZITORSKO – EDUKATIVNI CENTAR

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC_o

Foto: Aleksandar Ristić Rista, 2014.

STUDIO M01A – PROJEKAT:
EKSPERIMENTARIJUM NA ZVEZDARI

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Cilj zadatka je projektovanje idejnog, programskog i arhitektonsko-urbanističkog rešenja novog istraživačko-edukativnog centra na Zvezdari, sa razvijenom programskom i prostornom organizacijom.

KURIKULUM: EKSPERIMENTARIJUM NA ZVEZDARI

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA_o

Ryoji Ikeda – C4I, Musée D’Art Contemporain De Montréal, Kanada, 2014. | © Ryoji Ikeda

STUDIO M01A – PROJEKAT:
NASTAVNI HAB U ZEMUNU I DIGITALNE PLATFORME GRADA: START UP CITY

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Nastavni hab je zamišljen kao mesto razmene znanja studenata, fakulteta, preduzetnika i lokalnog stanovništva. Istražuje fenomen međusobne saradnje kroz zajedničko rešavanje nepredvidivih nastavnih procesa u okruženju novih tehnologija. Sa druge strane, tehnologija stvara uslove za nove interakcije i širenje društvenih mreža uz aktivizam i globalni talas društvenih inovacija.

KURIKULUM: NASTAVNI HAB U ZEMUNU I DIGITALNE PLATFORME GRADA: START UP CITY

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC_o

Manuel Casanueva, Escuela de Valparaíso, Giro y realce de triple cortejo sobre volutas, 1975. | Foto © José Vial Armstrong, Escuela de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

STUDIO M01A – PROJEKAT:
NOVA ŠKOLA ARHITEKTURE KAO POKRETAČ OBNOVE GRADSKOG TKIVA

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje nove arhitektonske škole-fakulteta. Složenost zadatka se ogleda u potrebi za preispitivanjem prinicipa savremnog arhitektonskog obrazovanja i programa kao i njihovoj adekvatnosti u odnosu na trenutne i buduće potrebe društva.

KURIKULUM: NOVA ŠKOLA ARHITEKTURE KAO POKRETAČ OBNOVE GRADSKOG TKIVA

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Pierre Pellegrini – Infinity

STUDIO M01A – PROJEKAT:
SAVREMENA “GIMNAZIJA”

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Tematski okvir – Arhitektura kao učesnik u obrazovanju_Prostori edukacije
Programski okvir – Savremena „Gimnazija“ – prostori za učenje, istraživanje, komunikaciju, izlaganje, sport, performans, predah… sa svim neophodnim pratećim sadržajima namenjeni učenicima srdenjoškolskog uzrasta.
Prostorni okvir – po izboru studenta jedna od dve lokacije u Beogradu:
1. segment bloka 44 u Novom Beogradu, južni deo uz Gandijevu ulicu
2. segment bloka između ulica Teodora Drajzera, Bulevara Vojvode Putnika i Radanske
Veština da se arhitektonskom intervencijom ponudi programski i prostorni model transformacije.

KURIKULUM: SAVREMENA “GIMNAZIJA”

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-FOTIRIC_o

Aeroput, Jugoslavija, 1935.

STUDIO M01A – PROJEKAT:
TURISTIČKI EDUKATORIJUM

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Projektni zadatak je postavljen kroz pitanje primene i primenljivosti savremenih oblika edukacije u turizmu i arhitektonskih implikacija koje proizilaze iz istraživanja na relaciji: od edukacije turističkih radnika do edukacije turista.

KURIKULUM: TURISTIČKI EDUKATORIJUM

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-DJURIC_o

Foto © Katrin Korfmann

STUDIO M01A – PROJEKAT:
FABRIKA OBRAZOVANJA. AUTOPUT E70: BLOK 29, 32, 33, 34

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Projektovati FABRIKU OBRAZOVANJA, Auto put E70, kao ideju da je savremeno programski kontrolisano, prostorno promenljivo i vremenski bezgranično. Projektovati novi koncept škole kroz paradoks klasičnog i meta-otvorenog sistema da bi se programirala nova (post)struktura edukacije između ideloškog i samoregulativnog.

KURIKULUM: FABRIKA OBRAZOVANJA. AUTOPUT E70: BLOK 29, 32, 33, 34

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-LAZOVIC_o

SANAA – Louvre-Lens Museum,  Francuska | Izvor

STUDIO M01A – PROJEKAT:
CENTAR SIMULTANIH STUDIJA UMETNOSTI – ARHITEKTURE – MEDIJA: OBALE KULTURE

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Projektovati umetnički edukativni centar simultanih studija u kome će se sticati nova teorijska i praktična znanja i veštine, usavršavati i proizvoditi dela u kreativnoj atmosferi (srodnih) umetničkih oblasti u kontekstu izuzetnih urbanih i prirodnih karakteristika. Aktiviranje samostalne, autentične i kreativne pozicije studenta u temi.

KURIKULUM: CENTAR SIMULTANIH STUDIJA UMETNOSTI – ARHITEKTURE – MEDIJA: OBALE KULTURE