UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Biblioteka

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  KUĆA KNJIG:E Nastavnik: dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor Student: Nataša Radojčić Opis projekta: Analizom lokacije, bloka 39, na Novom Beogradu prepoznat je atraktivan položaj jednog multifunkcionalnog objekta, sa glavnom namenom biblioteke.
 • Biblioteka

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  KUĆA KNJIG:E Nastavnik: dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor Student: Marko Petrović Opis projekta: Koncept projekta biblioteke na lokaciji bloka 39 na Novom Beogradu inspirisan je upravo glavnim karakteristikama koje predstavljaju različiti novobeogradski blokovi i strukture koje ih čine.
 • Biblioteka Kultur:E

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  KUĆA KNJIG:E Nastavnik: dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor Student: Đorđe Valjarević Opis projekta: Biblioteke predstavljaju jedne od čvorišta kulturnih znamenitosti jer one čine utočišta za knjige koje čuvaju istoriju i razmišljanja u materijalnom obliku. Kultura jedne zajednice obuhvata širok spektar individualnih običaja, ideja i dela koje doprinosi svaki pojedinac u njoj.
 • NEMESTA: PLUTAJUĆI MARKET

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  TAŠMAJDAN: ISPOD I IZNAD TAŠMAJDANA Nastavnik: dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor Student: Katarina Banković Opis projekta: Tašmajdan se transformisao onog trenutka kada sam, stojeći blizu grebena, saznala da ispod mojih nogu postoje hodnici. Mogla sam čuti korake užurbanih vojnika, a zatim sam se setila knjige, „Nikadođija“ od Nil Gimana, pa su ti vojnici postali senke, a prolazi skrivali tajne.
 • Konstruisanje heterotopije

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  TAŠMAJDAN: ISPOD I IZNAD TAŠMAJDANA Nastavnik: dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor Student: Jovana Arsić Opis projekta: Shvatanje značaja preklopljenih tokova istorije Tašmajdana, potencijala neistražene arheologije njenog tla i izdvajanja artefakata kao fizičkih dokaza, bilo je ključno za formiranje misli o projektu kao heterotopiji. Projekat se razvija kroz postavljene Fukoove principe o heterotopiji, drugog mesta, u svetlu njegove savremene relevantnosti na diskusiju o arhitekturi, gradu i javnom prostoru.
 • Instrumenti disharmonije

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  TAŠMAJDAN: ISPOD I IZNAD TAŠMAJDANA Nastavnik: dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor Student: Milica Božić Opis projekta: Projekat predstavlja eksperimentalnu infrastrukturu koja teži preispitivanju granica između muzike i arhitekture kroz ukazivanje na specifične ekološke probleme prouzrokovane zagađenjem bukom, kroz percipiranje arhitekture kao instrumenta i kroz postavljanje pitanja skladištenja zvučnog materijala kao jedinstvenog traga ove civilizacije
 • Poligon kulture

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  ZELENA LUKA - AMBIJENT OBLIKOVAN PRIRODOM Nastavnik: dr Aleksandar Videnović, vanredni profesor Student: Mirjana Novaković Opis projekta: Prostorno-programska analiza zone 8 Linijskog parka, ali i istorijska podloga koju nosi neposredna lokacija navela je kretanje projekta po samoj ivici, negde između industrijalizma i žive jedinstvene forme koja poput puzavice preti da zauzme i opčini ceo grad.
 • Tejp muzej

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  "DRIVE-IN" - CENTAR ZA KULTURU Nastavnik: arh. Dejan Miletić, vanredni profesor Student: Nevena Nikolić Opis projekta: Projekcija ž.r. (lat. proiecto - bacanje prema napred) predstavlja uvećanu sliku prenesenu najčešće na platno pomoću nekog optičkog uređaja (projektora)
 • “Drive-In” centar za kulturu

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  "DRIVE-IN" - CENTAR ZA KULTURU Nastavnik: arh. Dejan Miletić, vanredni profesor Student: Nevena Filipović Opis projekta: Projektom se razmatraju novi načini konzumacije, produkcije i prezentacije umetnosti, koji rezultuju stvaranjem novih prostorno-programskih odnosa. Iskazuje se posebno interesovanje za programske celine kulturnog centra koje u tradicionalnim konceptima nisu dostupne posetiocima.
 • “Drive-In” – centar za kulturu

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  "DRIVE-IN" - CENTAR ZA KULTURU Nastavnik: arh. Dejan Miletić, vanredni profesor Student: Jelena Đokić Opis projekta: Polazna tačka je pozicioniranje korisnika u digitalno, odnosno post-digitalno doba. Digitalizacija menja odnos korisnik/umetnost. Proizvodnja umetnosti je ubrzana, samim tim i njeno konzumiranje.
 • Tvrđava dunavskih puteva

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  MUZEJ DUNAVA Nastavnik: arh. Branislav Mitrović, profesor emeritus Student: Vid Savić Opis projekta: Nakon inicijalnog proučavanja gradova i tvrđava duž toka Dunava kroz Srbiju i istraživanja evropskih biciklističkih ruta koje prolaze kroz Srbiju, usvajam temu muzeja koja će povezati svu analizu. Glavna tema ovog projekta se naslućuje već u naslovu projekta: 1. Savremena fortifikacija kao odgovor na veliki broj postojećih, koje poslednjih godina sve više dobijaju pažnju; 2. Dodavanje novih sadržaja duž postojeće biciklističke dunavske rute (Eurovelo 6); 3. Lociranje novih vidikovaca koji predstavljaju jednu od glavnih atrakcija ovog dela Srbije.
 • Etnografski muzej u selu na sedam Dunava

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  MUZEJ DUNAVA Nastavnik: arh. Branislav Mitrović, profesor emeritus Student: Milica Simić Opis projekta: Tema projekta je nastala proučavanjem riznice etnografskog i kulturnog nasleđa, legendi i mitova koji su neposredno vezani sa Dunavom, rekom starijom od svih civilizacija koje su se smenjivale na Balkanu. Istraživanjem života, običaja i verovanja koji su nastajali duž reke, veliku pažnju je privuklo selo Bački Monoštor ušuškano brojnim šumama i rukavcima u srcu specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje.
 • Putem divljih konja

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  MUZEJ DUNAVA Nastavnik: arh. Branislav Mitrović, profesor emeritus Student: Milena Stojković Opis projekta: Voda i zelenilo su presudni faktori u očuvanju životne sredine, a Krčedinska Ada zadovoljava oba uslova, pa je delovanje na takvom području specifično i mora biti detaljno i precizno. Na vrednost lokacije ukazuje se kroz istraživanje mikrosfere, konteksta i živih bića, a sve u cilju da se donesu dobre prostorne odluke. Krčedinska Ada je jedno od najvećih dunavskih ostrva, nastalo je pomeranjem toka Dunava na jug kada je presekao sopstveni meandar i formirao ostrvo. Ada je raj za domaće životinje koje slobodno žive i kreću se po ostrvu.
 • Dunavska Atlantida

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  MUZEJ DUNAVA Nastavnik: arh. Branislav Mitrović, profesor emeritus Student: Milena Ristić Opis projekta: 1971. godine, Jugoslavija je u ime progresa potopila grad na obali Dunava. Hiljade ljudi ostalo je bez svojih domova, a Dunav je sa sobom odneo živote stanovnika koji i danas ne žele da se odvoje od njega. I nakon 50 godina, ova priča živi u njihovim sećanjima i svakodnevnici.
 • Terazijsko Kolo

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  KULTURA NA GREBENU Nastavnik: arh. Borislav Petrović, redovni profesor Student: Jovan Mladenović Opis projekta: Uzevši u obzir temu "Kultura na Grebenu" i njene ključne pojmove - kultura, edukacija, nauka - njihovom etimološkom analizom dolazimo do zanimljivih zaključaka. Ovim putem, koren kulture je svakako kultivacija, ali još dublje od toga - okretati se oko nečega - takoreći igrati kolo. Edukacija se tako svodi na vođstvo, a nauka na rastavljanje.
 • Terazijska terasa

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  KULTURA NA GREBENU Nastavnik: arh. Borislav Petrović, redovni profesor Student: Isidora Mutavdžić Opis projekta: Radi unapređenja celog gradskog tkiva interveniše se na potezu Terazijske terase. Istorijska vrednost ovog područja ključna je za formiranje poteza. Predviđen prostor zasnovan je na konceptu koji ima zadatak da unapredi već postojeći niz kulturoloških ustanova na potezu GREBENA KULTURE.
 • Kosančićev venac

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  KULTURA NA GREBENU Nastavnik: arh. Borislav Petrović, redovni profesor Student: Ana Tošić Opis projekta: Projekat se bavi reaktiviranjem Kosančićevog venca, kao nekadašnjeg jezgra kulturnih dešavanja u Beogradu i stecišta umetnika. Ponovnim uvođenjem kulturnih sadržaja koji su ovom delu grada nekada pripadali i koji mu pripadaju (kao što su teatar, biblioteka, gradska galerija i umetničke škole) i njihovim međusobnim preplitanjem i povezivanjem, nastaje novi kompleks kulture.
 • Avala mental foREST Institute

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  KREIRANJE I OBLIKOVANJE U PRIRODNOM OKRUŽENJU - PREDEO POSEBNIH PRIRODNIH ODLIKA Nastavnik: dr Biserka Mitrović, vanredni profesor Student: Marija Terzić i Milo Vujačić Opis projekta:Prema podacima iz Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova, Srbija poseduje smeštajni kapacitet od 3250 bolničkih postelja u klinikama specijalizovanim za psihijatrijsku praksu.
 • IICA (Inkluzivni istraživački centar Avala)

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  KREIRANJE I OBLIKOVANJE U PRIRODNOM OKRUŽENJU -PREDEO POSEBNIH PRIRODNIH ODLIKA Nastavnik: dr Biserka Mitrović, vanredni profesor Student: Luka Nikolić Opis projekta: Ideja projekta je da se formira arhitektonsko urbanistički sklop unutar predela posebnih prirodnih odlika, koji bi omogućio pristup što većem dijapazonu posetioca, i iz tog razloga je posebno težište stavljeno na kretanje. Pored toga, projekat je osmišljen kao samoodrživa celina koja se duboko oslanja i bazira na ekološkim principima gradnje kao što su korišćenje pasivnog grejanja/hlađenja, pasivne ventilacije, kao i korišćenjem toplotnih pumpi, koje su aktivni oblik korišćenja energije, ali samoodrživ, i bez korišćenja fosilnih goriva.
 • humanityzoo

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/02/2021
  KREIRANJE I OBLIKOVANJE U PRIRODNOM OKRUŽENJU_PREDEO POSEBNIH PRIRODNIH ODLIKA Nastavnik: dr Biserka Mitrović, vanredni profesor Student: Eli Janja Stojanović Opis projekta:Tema zoološkog vrta vrlo je osetljiva i kao takva vrlo zanimljiva za rad. Planiranje ovakvog programa već na nivou koncepta doneo je dosta iscrpnih pitanja poput onih koliko daleko treba ići sa “zatvaranjem” i lišavanjem slobode.