UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Studio doc. Igora Rajkovića

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: arh. Igor Rajković, docent Student: Anastasija Đukić Opis projekta: Svaka tema je obrađivana zasebno u vidu zadatka koji obuhvata postavku osnovnog problema i istraživanje mogućih rešenja, tj. odgovora na dati problem. VOLUMETRIJA - Istražuju se amorfne forme kao i kako se iste mogu u vidu intervencija pozicionirati na zadatoj lokaciji. UGAONI MOTIV - Kroz skice se istražuju različiti arhitektonski odgovori na ugao u osnovi, a odabrana rešenja dalje studiraju u tri dimenzije. STAN NA UGLU - Glavni motiv stana je uzana lođa, koja se nalazi na kraju hodnika i vidi direktno sa ulaza u stan. PRIZEMLJE I TLO - Ova vežba predstavlja pokušaj povezivanja objekta sa zamišljenim podzemnim hodnicima i strukturama koji vode gotovo do srži Zemlje. STAN NA POSLEDNJOJ ETAŽI - Glavni motiv, „bašta“, smeštena je između dva zida i iz nje se pristupa stanu i ateljeu. ULIČNA FASADA - Istražuje se kako se fasada koja je prvobitno projektovana kao ujednačena i monotona menja pod uticajem korisnika.
 • Studio doc. dr Ivane Rakonjac

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: dr Ivana Rakonjac, docent Student: Željana Davidović Opis projekta: Pozitiv – negativ. Kontekst lokacije je gusto izgrađeno tkivo. Okolni objekti uglavnom se nižu jedan do drugog, čineći ulični front kontinualnim. Kao odgovor na visok nivo izgrađenosti prostora, javila se potreba za direktnom reakcijom volumetrije novoprojektovanog objekta koja je ispoljena kroz pozitiv i negativ u odnosu na blisko okruženje. Od punog volumena, koji prati horizontalne i vertikalne regulacije, oduzimaju se pojedinačni volumeni na mestima gde susedi "punim delovima" komuniciraju sa objektom. Ono što je puno postaje prazno i obrnuto. Ovaj princip je omogućio da se novoprojektovani objekat na drugačiji način istakne u okruženju, kako kroz formu, tako i kroz funkciju. Naime, delovi koji su kroz negativ odgovorili na kontekst, su postala naglašena mesta objekta – oslobođen ugao, vertikalne komunikacije, zajednički prostori. Isti princip je primenjen kroz sve aspekte obrađene kroz teme: volumetrija, ugaoni motiv, stan na uglu, prizemlje i tlo, ulična fasada, stan na poslednjoj etaži sa izlaskom na krovnu baštu.
 • Studio doc. dr Jelene Ristić Trajković

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: dr Jelena Ristić Trajković, docent Student: Aleksandra Vujić Opis projekta: Početna faza istraživanja odnosi se na relaciju novoprojektovane volumetrije u odnosu na fizičku strukturu zadatog prostornog okvira, i rezultirala je odlukom da se objekat postavi ivično na regulaciju tako da se oslobađa i afirmiše unutrašnje dvorište, a volumen objekta strukturalno modeluje tako da akcentuje ugaoni motiv. Na uličnom fasadnom platnu ističu se dinamični otvori, nastali po principu utiskivanja, a u cilju uspostavljanja programskih sekvenci kao akcenata na atraktivnoj lokaciji. Neposredno uz uličnu fasadu "izloženi" su polujavni prostori i koridori čime je ostvarena hijerarhija nivoa privatnosti od javnog ka privatnom, odnosno od ugla ka unutrašnjem dvorištu. Ispitivanjem dispozicije zajedničkih prostora i stanova doprinelo je vertikalnom raslojavanju funkcija.
 • Studio doc. Dragana Stamenovića

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: arh. Dragan Stamenović, docent Student: Pavle Nikolić Opis projekta: Gusti ulični frontovi objekata koji se nalaze u Braće Krsmanovića, ujedno i tesna saobraćajna mreža, bili su glavni povod za koncept projekta. Morfologija forme je tekla tako što se težilo ka što adekvatnijem otvaranju prostora, poštujući zbijene objekte suseda, i akcentovanjem dominantnije ulice (Žičke). Nakon odabranog oblika zgrade, otvorila se tematika punog, praznog i transparentnog prostora, koji se dalje ishodio u obradi ostalih zadataka predmeta. Stan na uglu je time rešen u vidu dupleksa čija je noćna zona zatvorena, a dnevna potpuno zastakljena. U parternom rešenju transparentni deo objekta kod prizemlja je dobio namenu galerije, koja je imala svoje proširenje u vidu baštenskog paviljona. Forma objekta je uslovila kružno i transparentno kretanje kroz parter, zbijene pozicije komunikacija i smanjen gabarit, što dodatno čini prostor protočnijim. Poslednje dve etaže imaju obrađenu fasadu u vidu punog natur betona, koji ima vertikalne profilacije ne bi li naglasio pravce ulica i monumentalnost objekta. Fasade donjih etaža su od kortena, čime se stvara kontrast između dve materijalizacije, radi ostvarivanja efekta spoljašnje parcelacije.
 • Studio doc. dr Pavla Stamenovića

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: dr Pavle Stamenović, docent Student: Dušan Grujović Opis projekta: /
 • Studio doc. dr Grozdane Šišović

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: dr Grozdana Šišović, docent Student: Ilija Nikolić Opis projekta: 01 - VOLUMETRIJA - Želja za postizanjem prikaza volumetrije na dva različita načina spojena u jednu celinu postignuta je preko prodornih vertikalnih ravni koje se prepuštaju u punu masu formirajući aneks, a između te dve volumetrije formira se otvoreni, natkriveni prostor. 02 – MOTIV NA UGLU - Motiv na uglu delimično je formiran samom volumetrijom tako što je prostor između dve vertikalne ravni na samom uglu širi od ostalog niza i samim tim pruža prostor za različite oblikovne intervencije. 03 – STAN NA UGLU - Izazov stana na uglu bio je da se unutrašnji raspored prostorija kompoziciono uklopi sa već postojećim rasponima vertikalnih prodornih ravni koje su zamišljene kao noseći elementi, tako da bi se prostorije prilagođavale već poznatoj matrici, vodeći raćuna o svim propisanim arhitektonskim pravilima za dimenzionisanje prostora. 04 – KONTAKT SA TLOM - Zahvaljujući zanimljivom rešenju da postoje dve celine zgrade koje bi preko spratnih komunikacija bile spojene u jednu celinu, pružena je jasna podela na odnose privatnih i javnih delova objekta. 05 – STAN NA POSLEDNJOJ ETAŽI - Kao i tipski spratni stan, i ovaj na poslednjoj etaži ima slične osobine projektovanja unutrašnjeg prostora. Razlike su te što je stan na poslednjoj etaži proširen i na deo aneksa gde je došlo do jasne podele dve celine stana. Takođe, kosi krov je stvorio mogućnost proširenja stana i po visini. 06 – FASADA - Fasada se takođe odlikuje u naglašavanju dva rešenja, prvog – dodavanja elemenata u prazne prostore i drugog – oduzimanja iz pune mase.
 • Eksperimentalne minijature & novi pejzaži kulture

  By Arhitektonski fakultet on 29/05/2018
  EKSPERIMENTALNE MINIJATURE & NOVI PEJZAŽI KULTURE Nastavnik: arh. Zoran Lazović, redovni profesor Student: Fedor Jurić Tema projekta: Stvoriti mini HIBRID savremene kulture i umetnosti - stalni/privremeni objekat uz (re)definisanje izabranog konteksta - METAGRADA. Mikro-centar kao kulturni i umetnički generator i infrastruktura za odvijanje svakodnevne kulture i umetnosti u zatvorenom i/ili otvorenom transformabilnom prostoru. Uvođenje umetničkih koncepata u arhitektonsko projektovanje, primer inter/transdisciplinarnih timova Diller Scofidio + Renfro (DS+R) i Snøhetta. Kombinovanje umetnosti, arhitekture, pejzažne arhitekture, brend dizajna, vizuelnih i performirajućih umetnosti u funkciji stvaranja događaja. Jedan od ciljeva je aktiviranje samostalne, autentične i kreativne pozicije studenata u zadatku.
 • Zvezdara – Kompleks astronomske opservatorije

  By Arhitektonski fakultet on 30/05/2018
  ZVEZDARA – KOMPLEKS ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE Nastavnik: arh. Dejan Miljković, redovni profesor Student: Petar Jakovljević Tema projekta: arhitektonska revitalizacija kompleksa Astronomske opservatorije na Zvezdari, odnosno savremena situacija u kojoj se ova lokacija nalazi: između rekonstrukcije, slobodnog razvoja novih programskih sadržaja i potpunog zaborava. Istraživanje postojećeg stanja predstavlja polaznu tačku projektantskog procesa koji je usmeren od razumevanja konkretne situacije u pravcu kreativnog delovanja na njenoj programsko-prostornoj revitalizaciji. Ideja je stvoriti prostor koji je otvoren za učešće javnosti svih uzrasta, prostor koji uzbuđuje i inspiriše, prostor koji podstiče stalnu radoznalost.
 • Ambasada kulture

  By Arhitektonski fakultet on 04/06/2018
  AMBASADA KULTURE Nastavnik: arh. Borislav Petrović, vanredni profesor Student: Luka Bunčić Tema projekta: Zadatak se odnosi na programiranje i arhitektonsko - urbanističko rešenje revitalizacije izabranog prostornog okvira, na mestu bivše Ambasade SAD, a koji predstavlja nekadašnji (i sadašnji) akcent urbanosti Beograda. Odabranu zonu treba prostorno i programski uključiti u tokove očekivanog kontinuiteta šireg opsega i intervencijom prevazići njegovu disfunkcionalnost i inferiornost u odnosu na uočene potencijale.
 • Centar savremene umetnosti – Ušće

  By Arhitektonski fakultet on 30/05/2018
  CENTAR SAVREMENE UMETNOSTI - UŠĆE Nastavnik: arh. Dejan Miletić, vanredni profesor Student: Jovan Filipović Tema projekta: Centar savremene umetnosti – Ušće predstavlja prostor promocije istorijskih dešavanja u umetnosti 20. veka i mesto spoznaje specifičnosti savremenih umetničkih fenomena. Preporuka je da se u kompleks Centra savremene umetnosti integriše postojeći objekat Muzeja savremene umetnosti, koji predstavlja jednu od najznačajnih građevina savremene srpske arhitekture. Očekuje se da Centar savremene umetnosti na Novom Beogradu bude interaktivni prostor, dinamično mesto okupljanja, u kome bi se promovisali stvaranje i istraživanje.
 • RE:Forma

  By Arhitektonski fakultet on 30/05/2018
  RE:FORMA Nastavnik: dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor Student: Nikola Miletić Tema projekta: RE:Forma je projekat umetničke galerije koji istražuje relacije programskih zahteva, specifičnosti lokacije, tehničko tehnoloških sistema i njihovih energetskih performansi. Kroz analizu generativnih uticajnih faktora studenti ispituju primarnu kubičnu formu i vrše njenu transformaciju kreirajući autohtoni arhitektonski izraz. Poseban fokus projekta predstavljaju energetske i ekološke performanse, koje se istražuju i formulišu adekvatnim tretmanom omotača odnosno razradom njegovih prostorno-materijalnih karakteristika.
 • RE:Forma

  By Arhitektonski fakultet on 30/05/2018
  RE:FORMA Nastavnik: dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor Student: Minja Pantić Tema projekta: RE:Forma je projekat umetničke galerije koji istražuje relacije programskih zahteva, specifičnosti lokacije, tehničko tehnoloških sistema i njihovih energetskih performansi. Kroz analizu generativnih uticajnih faktora studenti ispituju primarnu kubičnu formu i vrše njenu transformaciju kreirajući autohtoni arhitektonski izraz. Poseban fokus projekta predstavljaju energetske i ekološke performanse, koje se istražuju i formulišu adekvatnim tretmanom omotača odnosno razradom njegovih prostorno-materijalnih karakteristika.
 • RE:Forma

  By Arhitektonski fakultet on 30/05/2018
  RE:FORMA Nastavnik: dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor Student: Jovana Petković Tema projekta: RE:Forma je projekat umetničke galerije koji istražuje relacije programskih zahteva, specifičnosti lokacije, tehničko tehnoloških sistema i njihovih energetskih performansi. Kroz analizu generativnih uticajnih faktora studenti ispituju primarnu kubičnu formu i vrše njenu transformaciju kreirajući autohtoni arhitektonski izraz. Poseban fokus projekta predstavljaju energetske i ekološke performanse, koje se istražuju i formulišu adekvatnim tretmanom omotača odnosno razradom njegovih prostorno-materijalnih karakteristika.
 • RE:Forma

  By Arhitektonski fakultet on 30/05/2018
  RE:FORMA Nastavnik: dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor Student: Milica Stanković Tema projekta: RE:Forma je projekat umetničke galerije koji istražuje relacije programskih zahteva, specifičnosti lokacije, tehničko tehnoloških sistema i njihovih energetskih performansi. Kroz analizu generativnih uticajnih faktora studenti ispituju primarnu kubičnu formu i vrše njenu transformaciju kreirajući autohtoni arhitektonski izraz. Poseban fokus projekta predstavljaju energetske i ekološke performanse, koje se istražuju i formulišu adekvatnim tretmanom omotača odnosno razradom njegovih prostorno-materijalnih karakteristika.
 • Izrada idejnog projekta hale sa projektom konstrukcije

  By Arhitektonski fakultet on 30/05/2018
  IZRADA IDEJNOG PROJEKTA HALE SA PROJEKTOM KONSTRUKCIJE Nastavnik: dr Nenad Šekularac, vanredni profesor Student: Isidora Ilić Tema projekta: Izrada idejnog projekta hale sa projektom konstrukcije – konstruktivni sistemi velikih raspona. Upoznavanje sa kompleksnom problematikom projektovanja objekata velikih raspona u arhitekturi. Odabir konstruktivnog sklopa, izrada konstruktivne analize, razrada projekta do nivoa radioničkog detalja na primeru projekta objekta sa primarnom konstrukcijom velikog raspona.
 • Privremeno stanovanje za gostujuće predavače/prenamena industrijskog u stambeni prostor

  By Arhitektonski fakultet on 30/05/2018
  PRIVREMENO STANOVANJE ZA GOSTUJUĆE PREDAVAČE/PRENAMENA INDUSTRIJSKOG U STAMBENI PROSTOR Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, docent Student: Mila Petrušić Tema projekta: Student savladava tehnike projektovanja u kompleksnoj problematici prenamene prostora industrijskog objekta u stambeni prostor. Specifičnost projektantskog postupka, od uočavanje problema različite volumetrije, preko prilagođavanja novoj nameni, do kreiranja novog stambenog prostora u duhu vremena, omogućava studentu dalji razvoj u projektovanju enterijera.
 • Privremeno stanovanje za gostujuće predavače/prenamena industrijskog u stambeni prostor

  By Arhitektonski fakultet on 30/05/2018
  PRIVREMENO STANOVANJE ZA GOSTUJUĆE PREDAVAČE/PRENAMENA INDUSTRIJSKOG U STAMBENI PROSTOR Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, docent Student: Ivona Remert Tema projekta: Student savladava tehnike projektovanja u kompleksnoj problematici prenamene prostora industrijskog objekta u stambeni prostor. Specifičnost projektantskog postupka, od uočavanje problema različite volumetrije, preko prilagođavanja novoj nameni, do kreiranja novog stambenog prostora u duhu vremena, omogućava studentu dalji razvoj u projektovanju enterijera.
 • Bg-exit: muzej putopisa

  By Arhitektonski fakultet on 29/03/2018
  BG-EXIT: MUZEJ PUTOPISA Nastavnik: mr Milan Vujović, redovni profesor Student: Marija Peruničić Tema projekta: Tematski okvir odnosi se na kompleksnu tipologiju arh. objekata koja se generiše kao presek osobina sledećih trad. tipova: saobraćajni objekti, objekti izlaganja (muzeji, galerije, paviljoni) i objekti edukacije. Interpretacija teme trebalo bi da osvetli pojmove odlaska i povratka, tj. da Beograd prikaže kao “terminal” u kontekstu kretanja ljudi (turizam, poslovanje, obrazovanje…). Značenje pojma “putopis” se tumači kroz pokušaj da se arh. sredstvima (projekat, analiza, istraživanje…) materijalizuje, “oprostori” i “zapiše” iskustvo, koje nastaje kretanjem, putovanjem, promenom “rakursa”, novim “vizurama” i upoznavanjem i razumevanjem promenljivosti u kontekstu modernog vremena.
 • Obale kulture i umetnosti: Beograd evropska metropola

  By Arhitektonski fakultet on 29/03/2018
  OBALE KULTURE I UMETNOSTI: BEOGRAD EVROPSKA METROPOLA Nastavnik: arh. Zoran Lazović, redovni profesor Student: Jelena Janković Tema projekta: Stvoriti elemente novog kulturnog pejzaža Beograda u standardu savremenih evropskih prestonica. Istraživanje se odvija kroz pripremu za projektovanje arhitektonskih objekata kulture i umetnosti, kroz razvijanje tema na bazi fenomena savremenih urbanih hibrida - primarno sa sadržajima kulture i umetnosti, sekundarno sa komplementarnim sadržajima ugostiteljstva, zabave i trgovine, a koji danas čine osnovu kultura država i srž urbanosti prestonih gradova. To su biblioteke/medijateke, filharmonije/opere, muzeji/galerije, teatri/scene. Hibrid kulture čini najmanje jedan od navedenih sadržaja, a moguće je razviti parove, trijade, kvadro i mega miks centre kulture kao tematske parkove.
 • Vertikalni multifunkcionalni centar

  By Arhitektonski fakultet on 30/03/2018
  VERTIKALNI MULTIFUNKCIONALNI CENTAR Nastavnik: arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor Student: Pavle Kostić Tema projekta: Završni rad podrazumeva istraživački rad na analitici aktuelnog društvenog i kulturološkog trenutka i formulaciju individualnih vizija teme kroz načelne programske i estetske smernice. Težište je na akcentovanju prostora, koji se nalazi u središtu brojnih uticaja, složenih odnosa koje treba uskladiti kako bi se naglasile vrednosti i iskoristili potencijali koje donosi šire okruženje Novog Beograda. Tematski okvir zadatka odnosi se na preispitivanje potencijala multifunkcionalnih vertikalnih struktura u razvoju najznačajnijih gradskih lokacija, sa posebnim osvrtom na kongresno-sajamske gradske komplekse.