УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Пројекат мале викендице

  By Архитектонски факултет_Уредник on 29/07/2020
  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА: ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор Студент: Марта Комљеновић
 • Синтеза елемената и склопова: Пројекат зидане зграде

  By Архитектонски факултет_Уредник on 29/07/2020
  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА: ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор Студент: Кристина Которчевић
 • Синтеза елемената и склопова: Пројекат зидане зграде

  By Архитектонски факултет_Уредник on 29/07/2020
  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА: ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор Студент: Ивана Крсмановић
 • Синтеза елемената и склопова: Пројекат зидане зграде

  By Архитектонски факултет_Уредник on 29/07/2020
  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА: ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ Наставник:мр Дијана Савановић, асистент Студент: Тина Добросављевић
 • Пројекат викенд куће

  By Архитектонски факултет_Уредник on 29/07/2020
  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА: ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ Наставник: мр Дијана Савановић, асистент Студент: Алекса Папић Опис пројекта: Пројекат породичне, викенд куће. Кућа садржи три етаже, подрум, приземље и спрат. У подруму се налазе котларница и остава, у приземљу се налази ходник, дневна соба са трпезаријом и кухињом и купатило. На спрату се су ходник и две спаваће собе. Две терасе се налазе у приземљу, а на терасу на спрату излаз има велика спаваћа соба, та тераса је увучена у објекат. Такође кућа садржи и раван и кос кров.
 • Синтеза елемената и склопова: Пројекат зидане зграде

  By Архитектонски факултет_Уредник on 29/07/2020
  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА: ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ Наставник: мр Андреј Јосифовски, асистент Студент: Теодора Митровић
 • Синтеза елемената и склопова: Пројекат зидане зграде

  By Архитектонски факултет_Уредник on 29/07/2020
  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА: ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ Наставник:мр Андреј Јосифовски, асистент Студент: Тамара Младеновић
 • Синтеза елемената и склопова: Пројекат зидане зграде

  By Архитектонски факултет_Уредник on 29/07/2020
  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА: ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ Наставник: мр Андреј Јосифовски, асистент Студент: Исидора Милојевић
 • Викенд кућа

  By Архитектонски факултет_Уредник on 29/07/2020
  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА: ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ Наставник: арх. Андреј Јосифовски, асистент Студент: Исидора Милојевић
 • Главни пројекат викенд куће

  By Архитектонски факултет_Уредник on 29/07/2020
  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА: ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ Наставник: мр Александра Угриновић, асистент Студент: Вук Спалевић Опис пројекта: Пројекат ове викенд куће замишљен је тако да се налази у природном, приморском окружењу, са пуно отвора на фасади због што веће осветљености њеног ентеријера. Перголе које се налазе на предњем делу фасаде не морају нужно бити само украс, већ се уз њих може посадити пузавица која ће временом постати једна природна баријера између сунчевих зрака и једног дела терасе. Омугућен је и излаз на велику терасу са леве стране објекта која би требало да има директан поглед на море. Кос кров је зазидан са све четери стране, као и раван, да би се постигла чистота и једноставност фасаде као код традиционалних, приморских кућа.
 • Викенд кућа

  By Архитектонски факултет_Уредник on 29/07/2020
  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА: ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ Наставник: мр Александра Угриновић, асистент Студент: Маша Живковић
 • Зид као матична плоча објекта

  By Архитектонски факултет_Уредник on 28/07/2020
  ЖИВОТ ОБЛИКА: МАТЕРИЈАЛИ И СПОЈНИЦЕ Наставник: др Павле Стаменовић, доцент Студент: Софија Машовић Опис пројекта: Зид чини границу, и раван комуникације два простора.Теми зида прилазим испитивањем максимума његових капацитета. Зид више није само гранична линија, већ има своју дебљину, којом се постиже његова хиперутилитарност. У свом раду разматрам идеју пројектовања зида између два простора удвајањем плохи, те задавањем улоге матичне плоче објекта, која садржи све потребне фиксне и мобилне елементе у јасним функционалним целинама и опслужује читав објекат. Уз све програмске потребе које зид обезбеђује, у њему се решавају и сви инсталациони захтеви објекта. Комуникација између две просторне целине се такође одвија преко овог елемента, као и проток ваздуха и светлости. Сложеношћу ове структуре постиже се растерећеност суседних волумена. Оса зида тежи елонгацији и продирању у дати контекст и представља интерфејс између индивидуе и окружења.
 • Тектоника архитектонског простора

  By Архитектонски факултет_Уредник on 28/07/2020
  ЖИВОТ ОБЛИКА: МАТЕРИЈАЛИ И СПОЈНИЦЕ Наставник: др Павле Стаменовић, доцент Студент: Ђина Шврака Опис пројекта: Предмет рада је пренамена објекта у контексту културе и уметности, на локацији Цетињска 15. Постојећи објекат је адаптиран према новом програму, кабареу - форми сценског наступа који укључује глуму, плес и музику. Полазиште рада је уочавање карактеристичних елемената постојећег ентеријера, и њиховог значаја за доживљај затеченог простора и његовог идентитета. Таваница, димњак, стуб и прозори очувани су и реинтерпретирани у новој композицији просторног апсурда. Декомпоновани елементи добијају нову функцију и положај, и могу се читати као фрагменти, независни у простору. Фрагментација у архитектонској теорији, као концепт архипелага, предлаже распарчано стање у којем постоји аутономност појединих елемената, али не у потпуности, јер деле заједничко тло. Тежиште рада је на дубоком разумевању тектонике архитектонског простора, посебно у делу Карла Скарпе, а нарочито на значају архитектонског споја, без обзира да ли је у питању спој зглоба, или чак већа везна компонента, попут степеништа. За разлику од класичног разумевања појма рушевине, које подразумева простор који се више не користи, разматра се алтернативно разумевање и приступање простору као монументалној руини. Архитектура замишљена и окупирана као рурина у архитектонској пракси и дискурсу подстиче питања личног и националног идентитета, трајности, прошлости и будућности. Идеја је да се кроз карактер материјала, структуралну форму и обликовање елемената ентеријера, као саставни део архитектонског израза, афирмише идентитет.
 • Нови идентитети

  By Архитектонски факултет_Уредник on 28/07/2020
  ЖИВОТ ОБЛИКА: ЕЛЕМЕНТИ И ВЕЗЕ Наставник: др Милена Кордић, доцент Студент: Сања Симоновски Опис пројекта: Рад се бави испитивањем појма хибрида кроз пројекат музеја дигиталне уметности у простору клуба “ДИМ“ у комплексу старе пиваре. Појам хибридне архитектуре подразумева оне објекте који су много више од саме „куће“ већ су они и инфраструктура и пејзаж. Међуодноси заједничког постојања више ентитета, који се могу, у релацији једно са другим, структуирати као гост и домаћин, на једној територији, заснива се на уговорном односу који утврђује ниво отуђења домаћина (део домаћина је одстрањен/дат, промењеног идентитета на одређено време) како би прихватио госта. Таква врста односа система постојећег тј домаћина и новог тј госта доводи до различитих феномена :адаптације, мешања, хибридизације, фузије стварајући коначан производ који садржи оба. Идеја је да се кроз овакав тип односа пружи нов потенцијал комплекса и да посетиоцу пружи могућност сагледавања простора кроз континуитет остварен динамичним системом архитектонских елемената.
 • Инкубатор нових модних токова

  By Архитектонски факултет_Уредник on 28/07/2020
  ЖИВОТ ОБЛИКА: ЕЛЕМЕНТИ И ВЕЗЕ Наставник: др Милена Кордић, доцент Студент: Дина Росић Опис пројекта: Простор Дима постаје инкубатор алтернативних модних радионица - он треба да представља корак ка очувању и промовисању локалног занатског поступка производње. Унутрашњи простор Дима се може посматрати као ентеријер у оквиру ентеријера (Цетињске). Пратећи елемент постојеће структуре који се налази ван и у оквиру Дима су густо спојени електрични каблови, који представљају замршене локалне комуникације. Самим тим, они асоцирају на линије магнетних поља – одатле настаје потреба да се та континуалност преведе у континуалност форме која улази у Дим и излази ван њега. Тај концепт се осликава у просторној структури и циркулацији корисника простора, дизајнера и посетиоца, који својим кретањем кроз простор и међусобном интеркацијом генеришу токове – линије поља. Просторно, различите зоне Дима – радионице, маркет, привремене изложбе, ревије, кабине, вертикалне и хоризонталне комуникације, постају делови целине, чије границе нису јасно дефинисане, и који су у констрантном међусобном односу – коегзистирају али уз одржавање њиховог идентитета.
 • ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ИНТЕРПОЛАЦИЈА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 27/07/2020
  ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: мр Зоран Абадић, доцент Студент: Соња Стевановић Опис пројекта: Интервенција обухвата стварање нагиба усмереног ка јединственом садржају, видео бим екранима - емитерима филмске уметности. Open air биоскоп би био отворени позив на уметност, како станара, корисника парка, тако и случајних пролазника. Парк се у потпуности повезује са објектом - отвореним "приземљем", које је његова експанзија. Основни тип стамбене јединице квадратне је основе 25m2, а остали типови настају спајањем основног по хоризонтали и/или вертикали. Намештај је трансформабилан (преградни зидови помериви), према потреби корисника мења се функција просторије - спаваћа соба - дневна соба - трпезарија са кухињом - "слободни подијум" односно простор намењен за дружење великог броја људи; све је смештено по ободу, укључујући и санитарни блок. Смештање склопиво - расклопивог намештаја по ободу просторије, осим практичности омогућава уштеду простора, али и визуелно простор делује пространије. Свака стамбена вертикала поседује своју - кровну башту - базен - травнату површину - декинг за лежаљке и друге активности, који се према годишњем добу и потребама станара прилагођавају.
 • ПИАНО НАСЕЉЕ

  By Архитектонски факултет_Уредник on 27/07/2020
  ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: мр Зоран Абадић, доцент Студент: Данило Фатић Опис пројекта: Пројекат је кренуо да се развија са темом Француских вртова, из чега је произашла та вертикалност пуна зеленила која се пребацила на локацију становања. Та сама структура је сама за себе мени представљала један велики инструмент па сам тако дошао до тога да ће то насеље бити пуно уметника који се баве музиком, свирају различите инструменте и уживају у свом погледу који их инспирише. А тај поглед је постао нови парк пун вертикала стубова са зеленилом и њиховим сенкама, као и читав град.
 • ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ИНТЕРПОЛАЦИЈА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 27/07/2020
  ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: мр Зоран Абадић, доцент Студент: Ана Јовановић Опис пројекта: Пројекат настаје као одговор на изразито урбани контекст локације. Имајући у виду динамичност градског језгра, успостављен је фронт који својом сменом отворених и затворених простора ступа у директан однос са Булеваром. Са друге стране објекат је затворен ка блоку, чиме се поново наглашава његова јасна оријентација. Из оваквог система произашао је склоп који се састоји из преплитања две типске јединице, које када се интегришу, чине засебан елемент. Такође, моменат заједничких простора, како на нивоу партера, тако и на самој завршници, допуњује идеју о колективизму и покушају да сам пројекат пружи неки додатни садржај који би употпунио живот на оваквом простору.
 • ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ИНТЕРПОЛАЦИЈА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 27/07/2020
  ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: др Павле Стаменовић, доцент Студент: Вера Вранић Опис пројекта: Почетна фаза истраживања се односила на успостављање релације између постојеће физичке структуре и новопројектоване. Наглашена хетерогеност локације, различита старосна структура објекта карактеристике су београдских блокова. Увек актуелни тренд надоградње доводи у питање идентитет постојећих структура, али са собом носи и потенцијал доприноса слојевитости и отелотворење новог времена. Циљ је био очување старих слојева, како би се сачувао идентитет и динамичност дате локације. Дефинисање јасне границе између старог и новог је било неопходно, како не би дошло до стапања слојева. Челична структура представња спону између постојеће структуре и новопројектоване, али уједно даје и могућност урбанистичког решења које би се пренело на цео блок и дало оквир за неке будуће надоградње.
 • ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ИНТЕРПОЛАЦИЈА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 27/07/2020
  ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: др Павле Стаменовић, доцент Студент: Емилија Станисављевић Опис пројекта: Пројекат је одговор на истраживање појма интерполација и представља идеју о повезивању целог блока. Новоизграђена структура је осмишљена на тај начин да сви њени квалитети и нови простори припадну и постојећем контексту. Акценат је на пасарелама / галеријама које се гранају унутрашњим фасадама блока и своје просторе намењују различитим програмима као што су становање, комуникације и заједнички простори који су део кооперативног становања.