UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Nikola Milanović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2016
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 249 Uža naučna (umetnička) oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonsko projektovanje, savremena arhitektura, zajednički prostori stambenih zgrada, kultura organizacija i psihologija rada u oblasti arhitektonskog projektovanja, procesa izvođenja i planiranja razvoja stanovanja. Nikola Milanović (1989), diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2013), trenutno je student doktorskih akademskih studija i radi u […]
 • mr Zoran Abadić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 244 Uža naučna (umetnička) oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonsko projektovanje, elementi projektovanja Zoran Abadić (rođen 1969. u Beogradu) diplomirao je 1997. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2000. godine je zaposlen na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u zvanju asistenta pripravnika a od 2006. godine u zvanju samostalnog stručnog saradnika. […]
 • arh. Jelena Bogosavljević

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
 • dr Dragana Vasiljević Tomić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 240 Uža naučna oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonsko i urbanističko projektovanje; metodologija naučnog istraživanja; teorija boje Dragana Vasiljević Tomić (1964) je nakon diplomiranja na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (1992) nastavila sa studijama na istom Fakultetu i stekla zvanje magistra (1997) i doktora nauka (2005). Profesor je i na Arhitektonsko-građevinskom […]
 • dr Snežana Vesnić

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2016
 • dr Aleksandar Videnović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 242 Uža naučna (umetnička) oblast: arhitektonsko i urbanističko projektovanje Oblasti istraživanja: savremeni rurizam, gradski areali, arhitektura sela, regionalna arhitektura Aleksandar Videnović (Beograd, 1963), upisao Arhitektonski fakultet u Beogradu (1982), diplomirao (1989), magistrirao (1995). Od 1990. zaposlen na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu kao saradnik, od 2002. godine u nastavničkom zvanju docenta. Bavi se naučno-istraživačkim, pedagoškim i […]
 • arh. Goran Vojvodić

  By Arhitektonski fakultet on 16/04/2014
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 252 Uža naučna oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonsko i urbanističko projektovanje; arhitektura unutrašnjeg prostora; dizajn Goran Vojvodić (1959, Beograd) diplomirao na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu  (1986). Profesionalni angažmani u IMS-u, Energoprojektu, CIP-u i od 1989. godine u arhitektonskom birou prof. W. J. Krings u SR Nemačkoj. Od 1992. godine […]
 • arh. Aleksandru Vuja

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 345 Uža naučna oblast: Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonsko i urbanističko projektovanje Aleksandru Vuja je vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta. Rođen je u Beogradu (1963) i diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (1991) na kome je zaposlen (1993) na predmetima uže oblasti arhitektonsko projektovanje i savremana arhitektura. Profesionalno angažovanje […]
 • mr Milan Vujović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 237 Uža naučna oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonska organizacija prostora AOP, tipologija Milan Vujović (1971) je diplomirao (1997) i magistrirao (2010) na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, gde je zaposlen od 2000. godine. 2011. Vanredni profesor na Departmanu za Arhitektonsko projektovanje i savremenu arhitekturu* Kao autor arhitektonskih projekata, radeći samostalno ili kao […]
 • dr Mirjana Devetaković Radojević

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 248 Uža naučna oblast: geometrija arhitektonske forme Oblasti istraživanja: arhitektonska geometrija, parametarsko modelovanje, BIM, CAD, elektronsko učenje u arhitekturi, upravljanje znanjem i baze znanja u arhitekturi Mirjana Devetaković Radojević (1966) diplomirala, magistrirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, gde je zaposlena u zvanju docenta. Međunarodno predavačko iskustvo stekla na UNITEC Institute of Technology, u […]
 • Sonja Dedić

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/11/2017
 • dr Maja Dragišić

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2015
 • Boško Drobnjak, mast. inž. urb.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/04/2019
 • Dalia Dukanac

  By Arhitektonski fakultet on 17/11/2015
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 349 Uža naučna oblast: arhitektura i proces projektovanja Oblasti istraživanja: svakodnevnica u arhitekturi; alternativni modeli procesa projektovanja stambenog prostora Dalia Dukanac (1989) diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2013). Trenutno je u zvanju asistenta sa diplomom Master inženjer arhitekture dok pohađa doktorske akademske studije. Bavi se istraživanjem arhitekture stambenog prostora kroz teoriju i […]
 • arh. Milan Đurić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 345 Uža naučna oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: struktura arhitektonskog prostora Milan Đurić rođen je 1967. u Beogradu. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, na kome je zaposlen od 1994. Na Arhitektonskom fakultetu angažovan u nastavi na teoretskim predmetima i projektantskim studijima uže oblasti arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura. Profesionalnom praksom se […]
 • Snežana Zlatković, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 29/05/2018
 • Ana Zorić, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 21/03/2016
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 341a Uža naučna oblast: savremena arhitektura i arhitektonsko projektovanje Oblasti istraživanja: savremene teorije arhitekture i proces arhitektonskog projektovanja Ana Zorić, rođena je u Novoj Varoši 1990, gde završava osnovnu i srednju školu. Osnovne akademske studije Arhitekture završila je 2012, a Master akademske studije Arhitektura 2014. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde je […]
 • Jelena Ivanović

  By Arhitektonski fakultet on 11/01/2016
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 248 Uža naučna oblast: geometrija arhitektonske forme Oblasti istraživanja: teorija kategorija – koherencija , prosti politopi, kombinatorika, geometrija arhitektonske forme, geometrijska interpretacija matematičkih koncepata, parametarsko modelovanje korišćenjem grafičko-algoritamskog editora Grasshopper Jelena Ivanović (1985), diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.79 i stekla zvanje diplomirani matematičar, smer računarstvo i informatika (2010), […]
 • dr Aleksandar Ignjatović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 231 Uža naučna oblast: istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa Oblasti istraživanja: kulturna istorija; istorija arhitekture i umetnosti; istorija istoriografije; intelektualna istorija; muzeologija Dr Aleksandar Ignjatović vanredni je profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta. Autor je nekoliko desetina naučnih radova objavljenih u referentnoj naučnoj literaturi. Dr Aleksandar Ignjatović […]
 • Jelena Ilić, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 29/05/2018