UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Veliki uspeh naših studenata na internacionalnom studentskom konkursu WIC – Wetland Interpretation Center

Studenti prve godine Master akademskih studija i četvrte godine Integrisanih akademskih studija Univerziteta u Beogradu, Arhitektonskog fakulteta na predmetu Studio M01A, odnosno M05, pod mentorstvom profesora Ivana Raškovića i Dezire Tilinger, istraživača pripravnika, ostvarili su izuzetan uspeh u okviru internacionalnog studentskog konkursa konkursa WIC – a challenge to design a Wetland Interpretation Center.
Studenti su na pomenutom konkursu osvojili sve tri glavne nagrade, dok je dvoje studenata dobilo specijalne pohvale urednika. Prvu nagradu osvojila je studentkinja Ana Marković, za projekat koji predstavlja centar za istraživanje, edukaciju i prezervaciju tradicionalnih tehnika izgradnje od trske i drugih prirodnih materijala koji mogu da se nađu u močvari. U kategoriji „Runner-up” nagradu je osvojila Milena Marković, Nagradu „People’s Choice Award“ osvojila je studentkinja Sara Jevtić, dok je nagradu „Institutional Excellence Award“ osvojila Jelisaveta Petrić. Pohvalu urednika konkursa “Editor’s choice“ dobila je studentkinja Anja Nedeljković, a Teoodora Nešković „Honorable mention“.
Konkurs je organizovan u okviru međunarodne UNI (https://uni.xyz/) platforme koja pruža podršku mladim profesionalcima širom sveta da se afirmišu kroz konkursnu praksu, a kroz saradnju sa arhitektonskim školama i drugim institucijama.
U toku jesenjeg semestra akademske 2022/2023. godine, na predmetu Studio M01A (MASA-A), odnosno M05A (IASA), predmet rada i konkursna lokacija bili su definisani u skladu sa raspisom zadatka, čiji je cilj istraživanje potencijala i mogućnosti za očuvanje močvarnih područja, koja usled klimatskih promena prolaze kroz velike promene, zbog kojih je njihov ekosistem nepovratno narušen. Okvir konkursnog zadatka je osmišljen tako da se kroz kritičku analizu i rad na konkursnom projektu zauzmu teorijske i projektantske pozicije prema projektovanju u prirodnom okruženju, u kontekstu konkursa – močvare u Engleskoj nadomak Birminghema, sa posebnim osvrtom na njegovo očuvanje i ostvarivanje što većeg stepena zaštite istog, a uz što manji stepen izgrađenosti i izmene postojećih prirodnih karakteristika.
Više o samom konkursu i nagrađenim radovima možete videti na sledećem linku: https://uni.xyz/competitions/wic/entries
U nastavku dajemo prikaz nagrađenih projekata i čestitamo svim nagrađenim studentima i njihovim mentorima!

WINNER

winner 1

Ana Marković – “REED MAZE – workshop and research centre”
Projekat predstavlja centar za istraživanje, edukaciju i prezervaciju tradicionalnih tehnika izgradnje od trske i drugih prirodnih materijala koji mogu da se nađu u močvari. Za potrebe održavanja radionica na samom predmetnom prodručju uzgaja se trska sa kojom će da se radi na istim. Raspored lako montažnih objekata menja se na godišnjem nivou čime se ostvaruje minimalni impakt na tlo, i mogućnost za rehabilitaciju zemljišta na kojem su prethodno bili postavljeni.

Kompletan elaborat pobedničkog rešenja:

  • WIC – Wetland Interpretation Center

RUNNER-UP

runner up

Milena Marković – „Swamp capsule camp“
Projekat predstavlja eko-kamp za decu – eko izviđače, ali i starije generacije. Energija za kamp proizilazi iz prirodnih resursa poput sunca, vetra i kiše, ali i recikliranje otpada uz pomoć močvare. Kamp je po svojoj prirodi sastavljen od modula pojedinačnih jedinica za boravak – kapsula, čime je omogućeno njegovo širenje ili skupljanje po potrebi.

PEOPLE'S CHOICE AWARD

peoples choice award

Sara Jevtić – „FOUR SEASONS – Zen center“
Projekat predstavlja zen centar koji ima zadatak da približi čoveka prirodi i akcentuje snagu sunčeve svetlosti, potcrtavajući značaj iste za našu sveopštu dobrobit, psihičku i fizičku.

HONORABLE MENTION

honorable mention

Teodora Nešković – „WILL O ’ THE WISP / methane motel“
Projeakt predstavlja metanom pokrenut motel. Pozicioniran na prilično prometnoj saobraćajnici, sa jedne strane, on predstavlja mogućnost za prenoćište, dan u prirodi ili samo kratko stajalište radi punjenja automobila prirodnim gasom – metanom, koji je prikupljen iz močvare; sa druge strane predstavlja, pogon za prikupljanje istog i promociju metana kao alternative trenutnim izvorima.

INSTITUTIONAL EXCELLENCE AWARD

institutional exellence award

Jelisaveta Petrić – „Marshland Punk – Science Powered Greenhouse“
Projekat predstavlja botaničku baštu inspirisanu motivima iz umetničkih pravaca steam i solar punka, dva stilska pravca, koja svoje utemeljenje u konktesktu konkursa pronalaze u blizini Birminghema – mesta nastanka prve parne mašine (steam) i potrebe za okretanjem novim obnovljivim izvorima energije (solar).

EDITOR'S CHOICE

editors choice

Anja Nedeljković – „WORMHOLE- The Swampgate“
Projekat predstavlja odgovor na potencijalnu distopijsku sliku sveta koji klizi u pravcu globalnog zagrevanja koje za sobom povlači mnogobrojne druge opasnosti. Naučni centar i skriveno skladište za seme opomena su pre svega, na sve teže uslove za uzgajanje hrane i nedostatak pijaće vode sa kojim će se u budućnosti, ako nastavimo ovim pravcem, susretati sve veći deo čovečanstva.