UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Image

Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 (tri) stipendije najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2021/2022 godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na osnovne studije Univerziteta u Beogradu, čije se školovanje u školskoj 2021/2022 godini finansira iz budžeta Republike Srbije i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od druge godine osnovnih studija.

 

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda su:

1)  visina prosečne ocene svih  položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 8,50 (od 8,5 do 10 bodova)

2) efikasnost studiranja, koja se meri brojem ukupno ostvarenih ESPB bodova tokom studiranja.

Broj bodova za rangiranje studenata utvrdiće se prema sledećoj formuli:

B = O + Bos / Buk + 0,0075 x Bos, gde je: O – prosečna ocena svih položenih ispita tokom studiranja, Bos – broj ostvarenih ESPB bodova tokom studiranja i Buk – ukupan broj ESPB bodova na studijskom programu.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije Koste Migrića.

 

Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

 

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu, u delu „Stipendije i konkursi“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2021/2022 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  3. Uverenje fakulteta o položenim ispitima, prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija i broju ostvarenih ESPB bodova,
  4. Izjava da student nije korisnik stipendije iz budžeta Republike Srbije (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php), u delu „Stipendije i konkursi“ i
  5. Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

 

 

Rok za podnošenje prijava je od 23. novembra do 23. decembra 2021. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Za Konkurs Fondacije Koste Migrića.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon:  (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Fondacije, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu, u delu „Stipendije i konkursi“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

Ukoliko dva ili više kandidata, koji su rangirani na poslednjem mestu, imaju isti broj bodova za rangiranje, prednost će imati onaj kandidat koji ima ostvaren veći broj ESPB bodova. U slučaju da kandidati imaju isti i broj ESPB bodova, ravnopravno će deliti stipendiju.

Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja stipendija ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.