UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
DANUrB partneri u narodnom muzeju u Smederevu tokom kulturne ture (autor: B. Antonić)

Interreg_DANUrB_logo

Prvi radni sastanak u okviru istraživačkog Projekta: DANUrB – DANube Urban Brand / Dunav kao urbani brend u 2019. godini održan je u Beogradu 22-23. februara 2019. godine.

Organizator sastanka bio je Arhitektonski fakultet u Beogradu kao partner na projektu, dok je suorganizator i pridruženi partner Grad Smederevo preko Turističke organizacije ugostio učesnike sastanka tokom lokalne kulturne ture kroz grad obavljene prvog dana sastanka. Na radnom sastanku je ukupno je učestvovalo oko 50 učesnika iz približno 20 partnerskih organizacija iz sedam podunavskih država. Polovinu su činili predstavnici sa šest partnerskih fakulteta iz oblasti arhitekture i urbanizma iz Bratislave, Budimpešte, Bukurešta, Kremsa, Novog Sada i Beograda.

201902_DANUrB-Belgrade-01

DANUrB partneri u Smederevskoj tvrđavi (autor: J. Marić)

201902_DANUrB-Belgrade-08

DANUrB partneri ispred Arhitektonskog fakulteta u Beogradu (autor: J. Marić)

Organizacijom sastanka rukovodila je v.prof. dr Aleksandra Đukić, projekt menadžer ispred Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, tehnički sekretar radnog sastanka bio je arh. Branislav Antonić, menadžer za komunikaciju, uz podršku as. Jelene Marić i as. Marije Cvetković, mladih istraživača na projektu.

Na sastanku su učestvovali i v.prof. dr Aleksandra Stupar, član nadzornog odbora projekta, prof. dr Eva Vaništa Lazarević, istraživač na projektu, i Svetlana Tolić, finansijski menadžer ispred fakulteta. Uvodnu reč u ime fakulteta dala je v.prof. dr Ana Nikezić, prodekan za nastavu i nauku.

201902_DANUrB-Belgrade-04

DANUrB sastanak – zvanično otvaranje od strane prodekana prof. dr Ane Nikezić (autor: B. Antonić)

201902_DANUrB-Belgrade-05

DANUrB sastanak – nadzorni odbor projekat u petak popodne (autor: B. Antonić)

Projekt: DANUrB – DANube Urban Brand / Dunav kao urbani brend

DANUrB – DANube Urban Brand – Izgradnja regionalne mreže kroz turizam i obrazovanje radi jačanja „dunavskog“ kulturnog identiteta i solidarnosti

Kulturna mreža ima za cilj da ojača regionalni kulturni identitet Podunavlja i stvori zajednički brend kroz negovanje prekogranične kulturne veze između naselja duž Dunava i kroz istraživanje neiskorišćenih ili skrivenih resursa kulturnog i društvenog kapitala u nameni boljeg privrednog i kulturnog boljitka. Glavni cilj projekta je stvaranje sveobuhvatne prostorno-kulturne mreže, „Dunavske kulturne promenade“, koja bi povezala sve zajednice duž reke, ujedinjujući ih u jednu turističku destinaciju kao brend, nudeći tematske turističke puteve i razvijajući mogućnosti koje mogu povećati broj posetilaca i produžiti njihov boravak u ovom području.

Učesnici na projektu – važni univerziteti, istraživačko-razvojni centri, lokalne samouprave, nevladine organizacije u oblasti kulture, turističke organizacije i privredna društva – će kreirati mrežu i zajedničku platformu za rad na kulturnoj i turističkoj strategiji da bi dokazale da urbano brendiranje Podunavlja može istovremeno doneti i društveni i privredni boljitak.

201902_DANUrB-Belgrade-07

201902_DANUrB-Belgrade-06

DANUrB sastanak – zasedanje u subotu ujutro (autor: B. Antonić)
1