УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент са докторатом

Департман за урбанизам

Број кабинета: 342

Ужа научна област:
урбанизам 

Области истраживања:
урбани дизајн, урбанистичко пројектовање и планирање, отворени јавни простори, урбано окружење

Др Марија Негован је рођена 1990. године у Београду. У периоду од 1996. до 2007. године живи у Москви (Русија) где завршава основну и средњу школу. Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписује 2007. године, где завршава Основне академске студије (2010) и Мастер академске студије – Архитектура (2012), након чега уписује Докторске академске студије. Одбранила је докторску дисертацију под називом Модел за евалуацију утицаја тржних центара на урбано окружење (2020).

 

Активно учествује у настави као сарадник у настави од 2013. године. Од 2014. године ступа у звање асистента на Департману за Урбанизам, а од 2021 је у звању асистента са докторатом, где учествује у настави на бројним предметима ОАСА, ИАСА, МАСА и МАС ИУ програма и у реализацији радионица, изложби и пројеката у оквиру Архитектонског факултета. Члан је неколико факултетских комисија и обавља функцију секретара департмана МАС ИУ.

 

Од 2018. године је укључена на истраживачком пројекту бр. III 43007 под називом Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање, као млади истраживач у међународном пројекту  DANube Urban Brand – a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity – DANUrB (2017-2019) у оквиру INTERREG – Danube програма прекограничне сарадње, а од 2020. године је истраживач научно-истраживачке лабораторије: Витална места – Vital Places Lab.

 

Учествовала је у многобројним међународним радионицама и конкурсима, а њени радови су излагани на међународним и регионалним изложбама. Као активни учесник у научно-истраживачком раду, аутор је великог броја научних радова у међународним и националним часописима. Радом у пракси бави се од 2012. године и учествује у изради архитектонско урбанистичких пројеката и конкурса.

 

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Cvetkovi%C4%87%2C+Marija