UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Dobrodošli!

Ovo je obaveštenje u vezi novog formata Prijemnog ispita na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Prijemni ispit 2019. godine za upis studenata u I godinu Osnovnih akademskih studija Arhitektura 2019/20 i Integrisanih osnovnih akademskih studija arhitekture 2019/20 je klasifikacionog karaktera i realizuje se u vidu testa, u toku jednog dana, u jednoj smeni, u trajanju do tri sata.

Test se sastoji iz tri dela:

  1. deoOpšta kultura, usmerena na disciplinu arhitekture sa posebnim težištem ka razumevanju i logičkom zaključivanju, na kome kandidat može steći od 0 – 24 boda. Prvi deo testa se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.
  2. deo – Logičko zaključivanje, usmereno ka razumevanju prostornih odnosa relevantnih za studije arhitekture, na kome kandidat može steći od 0 – 18 bodova. Drugi deo testa se rešava zaokruživanjem jednog ili više tačnih odgovora od više ponuđenih, kao i docrtavanjem i slobodoručnim skiciranjem.
  3. deoProstorno opažanje i sposobnost likovnog predstavljanja, usmeren ka rešavanju logičkih problema i zamisli putem skice (crteža), na kome kandidat može steći od 0 – 18 bodova. Treći deo testa se rešava docrtavanjem i slobodoručnim skiciranjem.

Kandidat na testu može osvojiti maksimalnih 60 (šezdeset) bodova.

Ukoliko ste zainteresovani za studije arhitekture obaveštavamo vas da će Prijemni ispit 2019. za upis na I godinu studijskih programa Osnovnih akademskih studija Arhitektura i Integrisanih osnovnih akademskih studija arhitekture 2019/20 Univerzitet u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta biti održan krajem juna meseca na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu prema Konkursu koje svake godine raspisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

Sve potrebne informacije vezane za Prijemni ispit biće blagovremeno objavljene u INFORMATORU koji za svaki Prijemni ispit izdaje Arhitektonski fakultet.

Molimo Vas da pratite naš vebsajt gde se ažuriraju sve informacije vezane za ovogodišnji Prijemni ispit.

Hashtag: #PrijemniispitAF2019

Koncept Prijemnog ispita 2019

×

Prvi deo testa Prijemnog ispita odnosi se na pitanja iz opšte kulture od značaja za studije arhitekture i sastoji se iz različitih pitanja sa ponuđenim odgovorima iz relevantnih oblasti arhitekture i umetnosti.

Test je koncipiran i konstruisan tako da meri poznavanje arhitektonski releventnih oblasti sa kojima su se kandidati kumulativno upoznavali tokom svog dosadašnjeg formalnog, samostalnog i spontanog obrazovanja i informisanja, što znači da se test ne može spremiti korišćenjem strogo određene literature.

Napominjemo da će ovaj deo testa biti koncipiran na bazi zadataka koji su bili karakteristični za prijemne ispite Arhitektonskog fakulteta u posledne 4 godine, u delu pod nazivom Drugi deo testa: 2.1 RAZUMEVANJE I LOGIČKO ZAKLJUČIVANJE – I deo. Ovaj deo testa nosi ukupno 40% poena od ukupnog broja poena koje je moguće ostvariti na Prijemnom ispitu.

Primere ovog dela testa sa prethodnih Prijemnih ispita možete naći na sledećoj adresi:
Prijemni ispit 2018: Primeri tačno rešenih testova

×

Drugi deo testa Prijemnog ispita odnosi se na logičko razumevanje prostornih odnosa pomoću prepoznavanja, upoređivanja ili zamišljenog dopunjavanja prostornih elemenata.

Cilj ovog dela testa je utvrđivanje sposobnosti kandidata u razumevanju logike prostora, međusobnih odnosa elemenata u prostoru i prostornih odnosa relevantnih za studije arhitekture. Drugi deo testa se rešava zaokruživanjem jednog ili više tačnih odgovora od više ponuđenih, kao i zamišljenim dopunjavanjem logičkih prostornih elemenata uz mogućnost slobodoručnog skiciranja rešenja.

Ovaj deo testa nosi ukupno 30% poena od ukupnog broja poena koje je moguće ostvariti na prijemnom ispitu.

×

Treći deo testa Prijemnog ispita odnosi se na rešavanje logičkih prostornih problema i zamisli pomoću slobodoručne skice.

Cilj ovog dela testa je utvrđivanje sposobnosti kandidata u opažanju prostornih odnosa, kao odnosa od značaja za studije arhitekture, kao i utvrđivanje sposobnosti kandidata da slobodoručno skiciranje (likovno predstavljanje) upotrebe za rešavanje logičkih prostornih problema.

Skiciranjem prostornih rešenja u funkciji logičkog razumevanja prostora, prostornog opažanja i sposobnosti predstavljanja prostora, nizom manjih zadataka utvrđuje se sklonost i sposobnost kandidata za studije arhitekture a da se testom ne valorizuje njihova veština umetničkog izražavanja i interpretacije koliko njihova sposobnost logičnog prostornog rasuđivanja uz pomoć crteža (skice) kao tehnike za uočavanje tačnih prostornih odnosa.

Simulacija Prijemnog ispita 2019.

Ukoliko ste zainteresovani da upišete studije arhitekture obaveštavamo vas da će se besplatna simulacija Prijemnog ispita 2019. održati na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu krajem aprila meseca ove godine.

Sve potrebne informacije vezane za Simulaciju prijemnog ispita, za tačan termin simulacije, za njegov sadržaj i način prijavljivanja kandidata biće blagovremeno objavljene na fakultetskom vebsajtu. Molimo Vas da pratite naš vebsajt gde se ažuriraju sve informacije vezane za ovogodišnji Prijemni ispit, kao i za simulaciju prijemnog ispita.

[ Objavljena vest 08.02.2019:
Simulacija Prijemnog ispita 2019. na Arhitektonskom fakultetu – 21.04.2019. ]

Najčešće postavljana pitanja

Najčešće postavljana pitanja u vezi Prijemnog ispita na Arhitektonskom fakultetu:

1) Da li postoji materijal / litertura za pripremu polaganja Prijemnog ispita?
Odgovor: Ne postoji preporučena literatura za pripremu polaganja prvog dela budućeg Prijemnog ispita. Sva pitanja u ovom delu testa biće pitanja iz opšte kulture usmerena na disciplinu arhitekture sa posebnim težištem ka razumevanju i logičkom zaključivanju.

2) Postoji li pripremna škola na Arhitektonskom fakultetu?
Odgovor: Ne postoji organizovana pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita na Arhitektonskom fakultetu. Test prijemnog ispita je tako koncipiran da su kandidati u mogućnosti da se samostalno pripreme za polaganje testa. Arhitektonski fakultet će krajem aprila meseca organizovati besplatnu simulaciju prijemnog ispita o čijem će terminu svi zainteresovani kandidati biti blagovremeno obavešteni na fakultetskom vebsajtu.

3) Da li preporučujete pohađenje pripremne škole za Prijemni?
Odgovor: Arhitektonski fakultet koncipira Prijemni ispit na način da za njegovo uspešno polaganje nije nužno pohađanje neke od privatnih pripremnih škola kakve postoje i Fakultet ih ne preporučuje.

Aktuelne vesti za Prijemni ispit 2019.