UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ sporazuma sa OWL Univerzitetom primenjenih nauka iz Nemačke za jesenji semestar 2019/20.

Evropski program ERASMUS+ KA1 – projekti razmene studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja visokoškolskih institucija

ERASMUS+ KA1 projekti se nazivaju i projekti za međunarodnu kreditnu mobilnost i zasnovani su na principima akademskih razmena uspostavljenim u ranijim fazama programa Evropske unije.

MIAD_logo

http://www.m-i-a-d.de/

Poziv za prijavljivanje u okviru Erasmus+ KA1 inter-institucionalnog sporazuma sa OWL – Ostwestfalen-Lippe Univerzitetom primenjenih nauka (Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences, Germany) iz Nemačke. Za akademsku 2019/20. godinu, odnosno za jesenji semestar planirano je ukupno 2 mobilnosti za studente Arhitektonskog fakulteta u Beogradu na studijama: MAS Arhitektura, MAS Arhitektura (modul arhitektonske tehnologije) i MAS Arhitektura (modul urbanizam).

Period boravka je 6 meseci – jesenji semestar oktobar-februar 2019/20. godine.

Proces selekcije obavlja se posredstvom onlajn platforme Univerziteta u Beogradu – MOBION (http://mobion.bg.ac.rs/).

Konačnu selekciju učesnika u programu mobilnosti vrši Ostwestfalen-Lippe Univerzitet primenjenih nauka, Nemačka, po prijemu potpune dokumentacije.

MIAD_school_201920

Važni datumi

Rok za registraciju kandidata putem MOBION (http://mobion.bg.ac.rs/) platforme počinje: 28.01.2019.
Rok za registraciju kandidata putem MOBION (http://mobion.bg.ac.rs/) platforme je do: 15.04.2019.

Studijski programi

Opšti uslov za sve kandidate: prosečna ocena u toku studija 8,5 i viša.

U ponudi ju sledeći studijski program:
MIAD: Master of Intergrated Architectural Design
MID: Master of Intergrated Design (Facade + Computional Design)

http://www.m-i-a-d.de/
http://www.hs-owl.de/fb1/de/studium/master-studiengaenge/architektur.html

Mobion_prijava_MIAD_school_201920

Neophodna dokumentacija

Neophodna dokumentacija za onlajn registraciju studenata putem Mobion platforme:

1. Transcript of Records (prepis svih ocena iz dosadašnjeg ciklusa studiranja, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)

2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (uverenje o diplomiranju, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)

3. Learning Agreement (Ugovor o mobilnosti, dokument se preuzima na ovom linku http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, student ga popunjava sa svim naznačenim podacima o studijskom programu za koji aplicira u inostranstvu i broju ESPB kredita kao i sa podacima o studijskom programu koji pohađa u naznačenoj školskoj godini na matičnom fakultetu)

VAŽNO:

  1. ESPB koordinatori Arhitektonskog fakulteta u Beogradu prof. Vladimir Lojanica i prof. Ana Nikezić, proveravaju podudarnost programa i odobravaju mobilnost u skladu sa kriterijumima priznavanja ESPB kredita;
  2. Popunjen, odštampan, potpisan, pečatiran i zaveden formular od strane studenta i prodekana za nastavu (4 primerka) se skenira i prilaže uz online prijavu (1 kopija ostaje u arhivi fakulteta, 1 kopija se dostavlja Studentskoj službi, 1 kopija koordinatoru za studentsku mobilnost i 1 kopija ostaje studentu da je priloži uz on-line prijavu). Uputstvo za popunjavanje ugovora o mobilnosti (Learning Agreement) možete videti na priloženom linku http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments.

4. Recommendation Letter (pismo preporuke jednog ili više profesora sa matičnog fakulteta – pisano na engleskom jeziku)

5. Motivation Letter (motivaciono pismo studenta – pisano na engleskom jeziku max 500 reči):
– naziv studijskog programa za koji ste zainteresovani
– razlozi za pohađanje izabranog studijskog programa
– očekivanja od izabranog studijskog programa
– zainteresovanost za određene teme koje se proučavaju na izabranom studijskom programu
– veza izabranog studijskog programa sa budućim profesionalnim ciljevima studenta.

6. Confirmation of Enrolment (uverenje o upisu, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)

7. Language Certificate (uverenje o nivou znanja stranog jezika) – nivo jezika se dokumentuje sertifikatom kursa jezičkih škola ili sertifikatom položenih međunarodno priznatih ispita: IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (engleski jezik), ostalih stranih jezika prema zahtevu inostranog univerziteta; skeniran dokument se prilaže uz on-line aplikaciju)

8. Copy of Passport (skenirana prva strana pasoša)

9. CV (na engleskom jeziku)

10. PHOTO (portret)

11. Studenti doktorskih studija moraju imati pozivno pismo i mentora na stranom univerzitetu sa kojim će raditi.

Za proceduru potpisivanja LA (Learning Agreement) i sva dodatna pitanja možete se obratiti Ružici Pavlić, koordinatoru za akreditaciju, međunarodne ugovore i studentsku mobilnost, email: ruca@arh.bg.ac.rs / telefon +381 11 3218767.

Aplikacije sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa OWL – Ostwestfalen-Lippe Univerzitetom primenjenih nauka iz Nemačke

MIAD_school