UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Međunarodni naučni skup: “Metro-milieu: ruralna ekonomija kao relacioni jaz između različitih razmera stambenog prostora” (23-26.05.2019)

ARENA-Architectural-Research-European-Network-Association_logo

PROGRAM SIMPOZIJUMA

Četvrtak, 23.maj 2019.

17.30č              Otvaranje simpozijuma i izložbe (Aula, Arhitektonski fakultet)
18.00č             Predavanje 1: Pieter Versteegh, Entrepreneurship: Commons and Care
19.00č             Predavanje 2: Nataša Teofilović, Alter-digital – The Role of Digital Art in Rural Environment

Petak, 24. maj 2019.

8.30-10.30č    Jutarnja šetnja (okupljanje ispred Arhitektonskog fakulteta)
11.00-12-30č  Prezentacije istraživanja
                          Učesnici: Anna Sofe Hvid, Mo Michelsen Stochholm Krag
12.30-13-30č  Pauza
13.30č              Predavanje 3: Michael Woods, The Future is Rural?
14.30-17.20č  Prezentacija studentskih radionica
17.30-18.00č  Pauza
18.00č             OKRUGLI STO I ZATVARANJE

PREUZETI PROGRAM SIMPOZIJUMA

Arhitektonski fakultet u Beogradu u saradnji sa međunarodnom istraživačkom organizacijom ARENA (Architectural Research Network) poziva zainteresovane koleginice i kolege na učešće na međunarodnom naučnom skupu:

Metro-milieu: ruralna ekonomija kao relacioni jaz između različitih razmera stambenog prostora
Metro-milieu: (alter)Rurality As a Relational Gap Between Inhabiting Scales.

Vreme održavanja skupa:
23 – 26. maj 2019. godine

https://alterruralityarena2019belgrade.wordpress.com/

Savremeni pojam ruralnosti odlikuje tenzija između svojstava autonomije i umrežavanja. Ruralni prostor karakteriše stabilnost u smislu specifičnih ekonomskih jedinica – od domaćinstva do lokalne zajednice, usko umrežene u odnose ruralne sredine. S druge strane, ruralni prostor povezan je brojnim ekonomskim, društveno-političkim i kulturnim odnosima sa urbanim uslovima, koji se smatraju neophodnim, a sve više ograničavajućim.

Ova tenzija je dvosmislena – istovremeno problematična i korisna za modalitete ruralnog života. To rezultira u neobičnim mehanizmima i procedurama koje su inherentne situacijama među-odnosa. Značaj ovih mehanizama i procedura je u velikoj meri zanemaren, kao što je sistem prehrambene ekonomije potpuno odvojen od lokalnih uloga proizvodnje.

Ovde se ističe aspekt ekonomskog rasuđivanja na rubu dve udaljene razmere naseljene sredine – vezanih za urbano u smislu metropolitskog upisivanja u globalnu ekonomiju i lokalno sa konotacijom ambijentalnih kvaliteta i odnosa. Umesto da suprotstavimo dve razmere naseljenih sredina u binarnom mehanizmu, neizbežno se vraćajući na ovu dominantnu figuru ruralnog resursnog pejzaža, uvodimo pojam metromilieu, kao metro-environment na engleskom jeziku.

On se suprotstavlja predatorskom polaritetu metropole koji se takmiči za globalnu produktivnu moć i predlaže skladan kontinuitet – uvek primarne veze sa zemljom kao složenim, konačnim, iskonskim stanjem nesigurne prirode, podržane saradnjom i okružene brigom.

Kroz pojam metromilieu ili metro-environment želimo da ukažemo na sadašnji relacioni jaz između različitih skala naseljenog prostora, dajući mu globalno kompatibilan i holistički kontrukovani identitet. U okviru arhitektonske škole, to bi značilo dekonstruisati drevnu paradigmu kuće na lokalitetu, grada u pejzažu, da bi se nova paradigma izgradila iz holističke, odnosno široko interdisciplinarne oblasti istraživanja.

Istraživački koncept simpozijuma: rezultati kroz praksu

Cilj simpozijuma je da osmisli nove oblike saradnje koji povezuju istraživanja, nastavu i praksu, lokalno i međunarodno, angažujući studije drugog i trećeg ciklusa.

AlterRurality (ARENA) 2019 | Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

  • nova ili inverzna interdisciplinarnost: rad arhitekte vođen drugom disciplinom;
  • rad sa specifičnim primerima (alter)ruralnih sredina;
  • forme rada u vidu okruglih stolova, radionica, šetnji i projektantskih studija.

Učesnici

  1. Mentori – moderatori*: Pozivamo četiri eksperta iz različitih disciplina (geografija, psihologija, digitalna umetnost i ekonomija) da predlože specifične pod-teme za otvoreni poziv simpozijuma i da se opredele za format okrugolog stola, radionice ili kombinacije oba formata;
  2. Međunarnodni studenti doktorskih studija i istraživači su pozvani da odgovore apstraktom na poziv na jednu od četiri ponuđene teme;
  3. Lokalni studenti i profesori se bave posebnim pod-temama u okviru nastave u sledećem semestru.

* Četiri sesije organizovane u obliku radionica i/ili okruglih stolova – forma je po izboru mentora-moderatora. (Dva od njih su pozvana od strane Fakulteta i dva od njih su pozvana od strane AlterRurality (ARENA) mreže. Uz pomoć naučnog odbora, oni donose odluku o učesnicima u njihovim sesijama.)

Potvrđeno je prisustvo učesnika:
1. Olivier Bouba-Olga, profesor ekonomije i ekonomske geografije na Université de Poitiers, Francuska
2. Michael Woods, profesor geografije na Institute of Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University

Naučni odbor simpozijuma

Vladan Đokić (Srbija)
Pieter Versteegh (Švajcarska)
Chris Younès (Francuska)
Zoran Lazović (Srbija)
Ana Nikezić (Srbija)
Sophia Meeres (Irska)
Dominic Stevens (Irska)
Ben Stringer (Velika Britanija)
Olivier Bouba-Olga (Francuska)
Nataša Teofilović (Srbija) | POZIV
Vasilije Gvozdenović (Srbija) | POZIV
Michael Woods (Velika Britanija)
Đorđe Stojanović (Srbija)
Anđelka Bnin-Bninski (Srbija)

Predaja apstrakata

Poziv za učešće je otvoren za studente, istraživače, kao i kolege orijentisane ka praksi, iz bilo koje discipline, koja je u vezi sa temom skupa.

Predlog za učešće (apstrakt) treba da sadrži jasan cilj rada i temu, kao i način na koji se tema uklapa u glavnu temu ili podteme skupa. Potrebno je da sadrži:
– apstrakt do 3000 karaktera;
– odabranu podtemu, ime autora, kratku biografiju (do 800 karaktera), naziv institucije ili organizacije, podaci za kontakt;
– do tri ilustracije (300 Dpi Jpeg);
– Word format, Arial 10, flush left.

Važni datumi

Rok za predaju apstrakata: 29. mart 20 april 2019. godine
Na adresu: a.cirovic@arh.bg.ac.rs
Rok za obaveštenje o prihvatanju predloga: april 2019. god.
Rana registracija: 17. april 2019. god.
Završetak registracije: 03. maj 2019. god.

Participacija

– 30 € rana registracija, nacionalna
– 150 € rana registracija, internacionalna
– 50 € regularna registracija, nacionalna
– 200 € regularna registracija, internacionalna.
– 20 € učešće u jednoj od radionica (Cena učešća u radionici odnosi se na studente koji nisu sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i uključuje mogućnost prisustva na simpozijumu.)

Sve informacije o naučnom skupu, temama, pozivu za učešće i registraciji, dostupne su i na zvaničnoj stranici skupa:

https://alterruralityarena2019belgrade.wordpress.com/

NAJAVA: “Metro-milieu: ruralna ekonomija kao relacioni jaz između različitih razmera stambenog prostora”

Studentske radionice povodom skupa

Povodom međunarodnog naučnog skupa, Arhitekonski fakultet u Beogradu organizuje dve interdisciplinarne radionice tokom proloćnog semestra 2018/19:

Radionica: “Among Scales”

Programiranje predeone ekologije – nove modernosti Beograda (06-07.04.2019) je usmerena na programiranje predeone ekologije ka uspostavljanju nove modernosti Beograda.

Cilj radionice je mapiranje sinergije stambenih obrazaca i predeone ekologije Beograda kroz povezanost, hijerarhiju i fragmentaciju. Kroz navedene perspektive, učesnici radionice razvijaju generativne alate za uspostavljanje ravnoteže, optimizacije i harmonije između ekoloških procesa i stambenih obrazaca u procesu planiranja i dizajna predeone strukture.

Opirnije u povezanoj vesti…

Radionica_Among-Scales_thumb

Radionica “Rural Shower” tokom prolećnog semestra 2018/19.

Cilj radionice je istraživanje potencijala privremenih javnih prostora u ruralnim sredinama.

Studenti će raditi na projektu trodimenzionalne strukture – oblaka u nivou krošnji drveća na Adi Međici. Struktura će zagrevati vodu na suncu, dostavljati je na različite, strateški određene tačke u okruženju, i na taj način će fukcionisati kao kolektivni tuš na otvorenom tokom sezone kupanja.

Opirnije u povezanoj vesti…

Irrigation-systems-in-a-green-vegetable-garden-By-Deyan-Georgiev_thumb