UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs 2019/20: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom Štutgart iz Nemačke

Intervju sa kandidatima na Arhitektonskom fakultetu: nedelja 17.03.2019. godine, u 11.00 časova u prodekanskoj sobi!

Evropski program ERASMUS+ KA1 – projekti razmene studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja visokoškolskih institucija

ERASMUS+ KA1 projekti se nazivaju i projekti za međunarodnu kreditnu mobilnost i zasnovani su na principima akademskih razmena uspostavljenim u ranijim fazama programa Evropske unije.

Universitat_Stuttgart_logo

Poziv za prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom Štutgart (Universität Stuttgart) iz Nemačke.

Za jesenji semestar akademske 2019/20. godine planirano je ukupno 6 mobilnosti studenata master studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Master Integralni Urbanizam i Master Arhitektura (modul urbanizam).  Period boravka – oktobar 2019/februar 2020. godine.

Proces selekcije obavlja se posredstvom onlajn platforme Univerziteta u Beogradu – MOBION (http://mobion.bg.ac.rs/).

Konačnu selekciju učesnika u programu mobilnosti vrši Univerzitet u Štutgartu, odnosno rukovodioci studijskih programa putem intervjua sa odabranim kandidatima koji će biti organizovani na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Važni datumi

Rok za registraciju putem MOBION platforme počinje: 28.01.2019.
Rok za registraciju putem MOBION platforme je do: 15.03.2019.

Intervju sa kandidatima na Arhitektonskom fakultetu će se održati tokom meseca marta 2019. godine, o čemu će biti naknadno obavešteni.

Intervju sa kandidatima na Arhitektonskom fakultetu: nedelja 17.03.2019. godine, u 11.00 časova u prodekanskoj sobi!

Studieren an der Universität Stuttgart

Studijski programi

Opšti uslov za sve kandidate: prosečna ocena u toku studija 8,5 i viša.

U ponudi je sledeći studijski program:
Integrated Urbanism and Sustainable Design (IUSD) – na engleskom jeziku
http://www.architektur.uni-stuttgart.de/lehre/master/iusd/

Opšte informacije o Fakultetu za arhitekturu i urbano planiranje Univerziteta u Štutgartu možete naći ovde:
https://www.architektur.uni-stuttgart.de/home/
https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_cat_517442.html

Stutgart Mobion gate

MOBION platforma

Neophodna dokumentacija

Neophodna dokumentacija za onlajn registraciju studenata putem Mobion platforme:

1. Transcript of Records (prepis svih ocena iz dosadašnjeg ciklusa studiranja, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)

2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (uverenje o diplomiranju, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)

3. Learning Agreement (Ugovor o mobilnosti, dokument se preuzima na ovom linku http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, student ga popunjava sa svim naznačenim podacima o studijskom programu za koji aplicira u inostranstvu i broju ESPB kredita kao i sa podacima o studijskom programu koji pohađa u naznačenoj školskoj godini na matičnom fakultetu)

VAŽNO:

  1. ESPB koordinatori Arhitektonskog fakulteta u Beogradu prof. Vladimir Lojanica i prof. Ana Nikezić, proveravaju podudarnost programa i odobravaju mobilnost u skladu sa kriterijumima priznavanja ESPB kredita;
  2. Popunjen, odštampan, potpisan, pečatiran i zaveden formular od strane studenta i prodekana za nastavu (4 primerka) se skenira i prilaže uz online prijavu (1 kopija ostaje u arhivi fakulteta, 1 kopija se dostavlja Studentskoj službi, 1 kopija koordinatoru za studentsku mobilnost i 1 kopija ostaje studentu da je priloži uz on-line prijavu). Uputstvo za popunjavanje ugovora o mobilnosti (Learning Agreement) možete videti na priloženom linku http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments.

4. Recommendation Letter (pismo preporuke jednog ili više profesora sa matičnog fakulteta – pisano na engleskom jeziku)

5. Motivation Letter (motivaciono pismo studenta – pisano na engleskom jeziku max 500 reči):
– naziv studijskog programa za koji ste zainteresovani
– razlozi za pohađanje izabranog studijskog programa
– očekivanja od izabranog studijskog programa
– zainteresovanost za određene teme koje se proučavaju na izabranom studijskom programu
– veza izabranog studijskog programa sa budućim profesionalnim ciljevima studenta.

6. Confirmation of Enrolment (uverenje o upisu, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)

7. Language Certificate (uverenje o nivou znanja stranog jezika) – nivo jezika se dokumentuje sertifikatom kursa jezičkih škola ili sertifikatom položenih međunarodno priznatih ispita: IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (engleski jezik), ostalih stranih jezika prema zahtevu inostranog univerziteta; skeniran dokument se prilaže uz on-line aplikaciju)

8. Copy of Passport (skeniran pasoš)

9. CV (na engleskom jeziku)

10. PHOTO (portret)

11. Portfolio (maksimalno 3 rada rađena tokom studija – ukupno 15 strana A4 formata za sva tri rada) – veličina fajla do 2MB, PDF format – radovi mogu, ali ne moraju, biti različitog karaktera: arhitektonski/urbanistički projekat, konceptualno rešenje/strategija razvoja, pisani rad (pisani rad može biti predstavljen samo kroz formu apstrakta) – prilaže se u delu aplikacije *other relevant document*.

Za proceduru potpisivanja LA (Learning Agreement) i sva dodatna pitanja možete se obratiti Ružici Pavlić, koordinatoru za akreditaciju, međunarodne ugovore i studentsku mobilnost, email: ruca@arh.bg.ac.rs / telefon +381 11 3218767.

Aplikacije sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.