UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Salon-Arhitekture-Kolaz-Nagradjeni_2017_edit

SalonArhitekture_Logo_o

Muzej primenjene umetnosti (MPU) iz Beograda poziva sve zainteresovane stvaraoce u oblasti arhitekture da uzmu učešće na 40. Salonu arhitekture koji će se održati od 29. marta do 05. maja 2018. u galeriji MPU. Salon arhitekture organizuje Muzej primenjene umetnosti iz Beograda i predstavlja izložbu radova iz oblasti arhitekture. Izložba Salona je međunarodnog karaktera.

40. Salon arhitekture
29. mart – 05. maj 2018.

Savet salona arhitekture objavljuje temu 40. Salona arhitekture pod nazivom:
Polja budućnosti”.

Konkurs je otvoren od 22. januara do 20. februara 2018. godine. Prijava radova vrši se elektronskim putem preko veb portala Salona: http://www.salonarhitekture.rs/.

Žiri 40. Salona (po abecednom redu) 2018. godine:
Imena članova Žirija 40. Salona arhitekture biće naknadno objavljena.

Savet Salona arhitekture 2018. godine:
Aleksandar Milojković, Ljiljana Miletić Abramović, Tatjana Stratimirović. Dva nova člana Saveta biće naknadno objavljena.

2017_Salon-arhitekture_1a-Gran-prix-Milutinovic

Velika nagrada – Grand Prix 39. Salona: Predragu Milutinović za realizovano delo Paraolimpijski centar Kragujevac

Propozicije o učešću na 40. Salonu arhitekture

Pravo izlaganja i učestvovanja u takmičenju za nagrade Salona imaju sva fizička i pravna lica koja profesionalno deluju u oblasti arhitekture, kao i studenti, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine.

Učesnik na Salonu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na realizaciji Salona, odnosno lice koje je član Saveta Salona kao ni lice koje je član Žirija. Učesnik Salona ne može biti lice koje je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa članom Žirija u periodu od trenutka javnog poziva za Salon do zatvaranja Salona.

U konkurenciji za nagrade na Salonu arhitekture radove mogu izlagati profesionalci i to u sledećim kategorijama:
• Arhitektura,
• Urbanizam,
• Enterijer,
• Eksperiment i istraživanje,
• Publikacije,
• Arhitektonska kritika,
• Arhitektonska fotografija,
• Konkursni projekti,
• Studentski radovi.

Radovi realizovani van teritorije Republike Srbije biće selektovani i vrednovani u kategoriji – Gost Salona.

Van konkurencije za nagrade na Salonu arhitekture radove mogu izlagati profesionalci i studenti i to u kategoriji: Konkursni projekti. Van konkurencije za nagrade na Salonu arhitekture radove mogu izlagati i studenti i to u kategoriji: Studentski radovi.

Studenti koji nastupaju sa radovima realizovanim u okviru nastavnih aktivnosti moraju imati preporuku mentora, odnosno rukovodioca nastavnog predmeta u okviru koga su izrađeni radovi.

Na Salonu, po pravilu, mogu biti izloženi radovi navedenih kategorija koji su nastali ili su realizovani u periodu od 2 (dve) godine koje prethode Salonu, pod uslovom da nisu izlagani u istoj kategoriji na prethodnim salonima arhitekture.

Katalog će biti na srpskom i engleskom jeziku.


Važni datumi

  • Rok za dostavu prijave radova do 20. februara 2018. godine;
  • Rezultati selekcije biće poznati autorima do 28. februara 2018. godine;
  • Rok za dostavu materijala za katalog do 10. marta 2018. godine;
  • Rok za dostavu materijala za pano do 15. marta 2018. godine;
  • Svečano otvaranje Salona, proglašenje i uručenje nagrada 29. mart 2018. u 19.00 časova.

Svi prijavljeni radovi predmet su selekcije žirija. Broj prijavljenih radova je neograničen. Prijava radova vršiće se elektronskim putem preko veb portala Salona: http://www.salonarhitekture.rs/


Kotizacija

Kotizacija za učešće na Salonu se plaća za radove koji su prošli žiriranje i selektovani su za izlaganje. Kotizacija za učešće na Salonu iznosi 6000 RSD za kategorije arhitektura, urbanizam, enterijer i eksperiment i istraživanje, i 5000 RSD za kategoriju konkursni projekti.

Kotizacija obezbeđuje štampanje i izlaganje jednog rada i dva primerka kataloga. Od 2015. godine MPU je preuzeo u celosti štampanje radova za izlaganje. Troškovi štampe su uključeni u iznos kotizacije. Učesnici koji izlažu u kategorijama publikacije i arhitektonska kritika umesto kotizacije ostavljaju Muzeju dva primerka svoje publikacije (knjiga, časopis, tekst).

Studenti plaćaju samo štampanje izložbenog plakata u iznosu od 1000 RSD.

– Uplata kotizacije za fizička lica se vrši na račun Muzeja 840 – 31120845 – 93; primalac: Prihodi ustanova kulture, Muzej primenjene umetnosti. Poziv na broj obavezan 97 4302339040074231400; obavezno navesti svrhu uplate: Kotizacija za učešće na Salonu arhitekture.

– Za uplatu kotizacije za pravna lica> potrebno je prvo dostaviti podatake o preduzeću, nazivu primljenog rada/radova i iznosu kotizacije na e-mail ivana.drcelic@mpu.rs i potom uplatu izvršiti po prispeću fakture.


Svečano otvaranje Salona

Svečano otvaranje Salona, proglašenje i uručenje nagrada predviđeno je za četvrtak 29. mart 2018. u 19.00 časova. Žiri će dodeliti GRAND PRIX Salona kao i nagrade po tematskim oblastima (kategorijama).

Kontakt:
mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos
Mioljub Kušić, kustos saradnik

Salon arhitekture
Muzej Primenjene umetnosti
Vuka Karadžića 18, 11000 Beograd
tel: 011 / 2626 841; 2626 494;
Email: ljma@mpu.rssalonarh@mpu.rs
Web adrese: www.mpu.rs, www.salonarhitekture.rs