UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2017_Hipodrom-Beograd

Izvor: beoland

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda objavila je urbanističko-arhitektonski konkurs za šire područje Hipodroma, u opštini Čukarica. U pitanju je otvoreni, anketni jednostepeni konkurs, koji će sprovesti Udruženje arhitekata Srbije. Izabrana rešenja biće osnov za izradu urbanističko-tehničke dokumentacije i sprovođenje u skladu sa planovima detaljne regulacije, u obuhvatu konkursnog područja.

Cilj konkursa, kako je navedeno u dokumentaciji, jeste da se afirmišu potencijali lokacije, u skladu sa “prostornim ograničenjima, planskim i zaštitarskim usmerenjima i trendovima razvoja”. U obuhvatu područja su lokacija bivšeg Jugopetrola u Radničkoj ulici, kompleks Hipodrom Beograd sa pratećim sadržajima, kao i kompleks DP Fabrika šećera u Radničkoj ulici. Ukupna površina područja u obuhvatu konkursa je oko 54,6 hektara.

Postojeći sadržaji na Hipodromu, haotično raspoređeni, neprimerenog izgleda i lošeg boniteta (tribine, kladionica, sedlarnica, itd.) izgrađeni su početkom 20. veka i do danas samo delimično obnavljani, planirani su važećom planskom dokumentacijom za rekonstrukciju, dogradnju i zamenu. Planirano je uklanjanje svih postojećih objekata koji nisu od interesa za Službu zaštite, kao i bespravno podignutih objekata, posebno onih velikog gabarita i volumena koji narušavaju ukupan ambijent.

Rok za predaju radova je 15. septembar 2017. godine, a objavljivanje rezultata konkursa je zakazano za 29. septembar 2017. godine.


Povezani tekstovi:
Urbanističko-arhitektonski konkurs za deo Makiškog polja
Rezultati konkursa: Urbanističko-arhitektonski konkurs za deo Bloka 13 na Novom Beogradu
Rezultati konkursa: Gradska galerija na Kosančićevom vencu u Beogradu – nagrađeni radovi
Rezultati konkursa: idejno rešenje za Saint-Gobain stakleni paviljon
Urbanističko-arhitektonski konkurs za deo Bloka 13 na Novom Beogradu
Konkurs za idejno rešenje rekonstrukcije i adaptacije hala 7, 8 i 9 Beogradskog sajma


Broj i vrednost nagrada:
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda u iznosu od 2.688.000,00 dinara, prema sledećoj raspodeli:
• Prva nagrada 1.152.000,00 dinara;
• Druga nagrada 768.000,00 dinara;
• Treća nagrada 384.000,00 dinara;
• 2 otkupa po 192 000,00 dinara.

Radove će ocenjivati žiri u sastavu:
Predsednik žirija
Milutin Folić, dipl.inž.arh, gradski urbanista
Članovi žirija
Nebojša Minjević, dipl.inž.arh. – član žirija
Bratislav Tošković, dipl.inž.arh – član žirija
prof. Vasilije Milunović, dipl.inž.arh. – član žirija
van.prof. Vesna Cagić Milošević, dipl.inž.arh. – član žirija
Zamenik člana žirija
Milana Jočić, dipl.inž.arh.
Izvestioci
Zorica Pokrajac, dipl.inž.arh.
Jelena Đerić, dipl.inž.arh.
Sekretar žirija
Ana Glavički, Udruženje arhitekata Srbije

Adresa elektronske pošte službe zadužene za kontakt:
Iz Direkcije – konkurshipodrom@beoland.com

Iz Udruženja arhitekata Srbije – Ana Glavički, sekretar,
telefoni: 011/32-30-059 i 011/3239-754
e-mail adresa: sas-dab@eunet.rs

Poziv za učešće na konkursu za dizajn: K-3/17 Konkursna dokumentacija: K-3/17