UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predavanje: ”Visoke zgrade – Analiza vizuelnog uticaja u 3D modelima grada” – Klara Činska (Klara Czyńska) i Pavel Rubinovič (Paweł Rubinowicz)

Pozivamo Vas na predavanje:

Visoke zgrade – Analiza vizuelnog uticaja u 3D modelima grada
Tall Buildings – Visual Impact Analysis in 3D City Models
Klara Czyńska i Paweł Rubinowicz
25. maj 2017. u 18h, amfiteatar

Predavanje će obuhvatiti nove digitalne tehnike za analizu vizuelnog uticaja visokih zgrada, koristeći 3D modele gradova. U protekle dve decenije visoke zgrade postaju sve popularnije na evropskom kontinentu. Većina njih je podignuta u 21. veku. To izaziva nagle promene pejzaža mnogih gradova i predstavlja pretnju za urbano nasleđe. Prema tome, postoji potreba za novim tehnikama simulacije korisnim u planiranju koje će na objektivan i sveobuhvatan način pomoći da se utvrde prostorne posledice razvoja visokih zgrada.

2017_Klara-Czynska_Pawel-Rubinowicz_VIS-Warsaw

Analiza veličine vizuelnog uticaja (VIS) za planirane zgrade u istorijskom centru Varšave. Simulacija je izračunata upotrebom LiDAR modelom grada

2017_Klara-Czynska_Pawel-Rubinowicz_Dresden

Drezden, Nemačka – pogled sa suprotne obale Elbe na najvrednije istorijske spomenike i oblast posmatranja

Napredak u oblasti 3D modelovanja gradova, vizualizacije urbanog pejzaža, tehnologija daljinskih očitavanja i geo-informacionih sistema stvara mogućnosti za nove digitalne urbanističke analize. Klara Činska (Klara Czyńska) će predstaviti metodu Veličina vizuelnog uticaja (Visual Impact Size – VIS) za merenje vizuelnog uticaj visokih zgrada na gradski pejzaž, a Pavel Rubinovič (Paweł Rubinowicz) će predstaviti metodu Površina vizuelne zaštite (Visual Protection Surface – VPS) namenjenih za zaštitu istorijskog gradskog pejzaža.

2017_Klara-Czynska_Pawel-Rubinowicz_VPS-Dresden

Simulacija površine vizuelne zaštite za Drezden – delimični rezultati. Konačni rezultat je 2D mapa koja pokazuje maksimalnu visinu novih zgrada

2017_Klara-Czynska_Pawel-Rubinowicz_DSM-Wroclaw

Vizuelizacija digitalne površine modela Vroclava, Poljska (LiDAR)

Istraživanje je delimično razvijeno u okviru 2TaLL projekta „Primena 3D modela virtuelnih gradova u urbanističkoj analizi visokih zgrada“ (autori: Czyńska, Rubinowicz, Zwoliński; Poljsko-norveški program istraživanja 2013-2016). U praksi su primenjene digitalne alatke. Na predavanju će biti predstavljene primene u planiranju nekoliko gradova u Poljskoj (prof. Marzęcki, Czyńska, Rubinowicz, Zwoliński) i urbanističke analize Berlina i Drezdena.

Klara-Czynska

Klara Činska (Klara Czyńska) – arhitekta i asistent na Zapadnopomorskom tehnološkom univerzitetu (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) u Šćećinu, Poljska (Cyber Urban Center). Doktorirala na Tehnološkom univerzitetu u Vroclavu 2007. godine radom Metode za razvoj savremenog horizonta. Korišćenje virtuelnih urbanih modela za praćenje i simulaciju panorame. Glavni istražitelj 2TaLL projekta Primena 3D modela virtuelnih gradova u urbanističkoj analizi visokih zgrada koja se realizuje od 2013-2016. u okviru Poljsko-norveškog programa istraživanja. Ona je autor brojnih naučnih radova o urbanom razvoju gradova i koautor urbanih studija, uključujući analizu visokih zgrada, naručenih od strane nekoliko gradskih odbora gradova u Poljskoj. Ona je razvila VIS metodu za merenje vizuelnog uticaja visokih zgrada na gradski pejzaž.

Pawel-Rubinowicz

Pavel Rubinovič (Paweł Rubinowicz) – arhitekta i docent na Zapadnopomorskom tehnološkom univerzitetu (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) u Šćećinu, Poljska (Cyber Urban Center). Doktorirao na Tehničkom univerzitetu u Krakovu 2011. godine radom Haos kao viši red u odabranim tokovima savremene arhitekture. Učesnik istraživačkog projekta 2TaLL (2013-2016). On je autor naučnih radova o teoriji haosa u arhitekturi, fraktalnoj geometriji i urbanom razvoju gradova, i koautor urbanih studija za nekoliko gradova u Poljskoj. Autor je samostalnih izložbi u 9 gradova u Poljskoj. Od 2009. kustos arhitektonske galerije “Forma” u Šćećinu. Njegova glavno istraživanje je fokusirano na digitalne analize gradskog pejzaža, softverska rešenja za 3D modele gradova, i VPS metodu namenjenu zaštiti gradskog pejzaža.