UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2017_39-Salon-arhitekture_Prateci-program

JAVNI POZIV
za predloge za učešće u pratećem programu 39. Salona arhitekture
(29. mart – 30. april 2017)

Savet Salona arhitekture u skladu sa tematizacijom 39. Salona arhitekture objavljuje javni poziv za predloge za učešće u pratećem programu Salona pod nazivom „U realnosti“.

Namera Saveta je da proširi i upotpuni prateći program Salona i na taj način otvori mogućnost za obuhvatnije sagledavanje onoga šta se dešava na polju afirmacije arhitekture. U skladu sa temom pratećeg programa, Savet poziva sve koji imaju šta da kažu i sve koji rade zalažući se za vrednosti u duhu afirmativne kritike aktuelnog stanja u svetu arhitekture.

Pravo učešća imaju svi akteri arhitektonske scene.

Predlagači mogu dostaviti predloge za učešće u pratećem programu Salona kao što su: tematska panel diskusija, tematski seminar, tematsko predavanje, tematska radionica i slične adekvatne formate za prezentaciju afirmativnih ideja, mišljenja i delovanja. Predlog mora biti adekvatno prilagođen prostornim mogućnostima galerije MPU. Za realizaciju programa MPU će omogućiti video i audio tehničku podršku.

Rok za dostavu predloga za učešće u pratećem programu Salona je do 04. aprila 2017.

Predlozi se dostavljaju u elektronskom formatu na e-mail adresu: salonarh@mpu.rs
• Sadržaj predloga
• Naslov predloga
• Format prezentacije
• Opis predloga (do 500 reči)
• Autor(i) predloga
• Učesnici (ukoliko su predviđeni)
• Tehnički i prostorni zahtevi za realizaciju programa
• Predlog datuma i vremena za održavanje
• Dužina trajanja programa
• Grafički prilog (jedan imidž) ukoliko je potreban, kao i link za video sadržaj


Povezani tekstovi:
Konkurs za učešće na 39. Salonu arhitekture 2017.
Prateći program 38. Salona arhitekture: 26. april – 08. maj 2016.
Prateći program 38. Salona arhitekture – Otvoreno za: Slučaj grupe MEČ
Prateći program 38. Salona arhitekture: Otvoreno za: Gradske bašte povrća
Prateći program 38. Salona arhitekture: Delikatesni ponedeljak – Otvoreno
Nagrade 38. Salona arhitekture 2016.
Nagrade 37. Salona arhitekture 2015.
Dobitnici nagrada 36. Salona Arhitekture


Savet će od pristiglih predloga za realizaciju u okviru pratećeg programa Salona izabrati najviše 5 (pet) predloga. Izabrani predlozi biće publikovani u okviru kataloga Salona. Savet neće razmatrati predloge koji nisu u skladu sa tematizacijom pratećeg programa. Savet neće razmatrati predloge koji imaju za cilj reprezentaciju. Savet zadržava pravo da u naknadnom dogovoru sa izabranim učesnicima detaljnije dogovori i utvrdi termin, vreme kao i način realizacije izabranih predloga.

Savet Salona arhitekture

ZnakMPU_crveni

0